O tom, že inteligentné batériové úložiská sa stanú novým štandardom na energetickom trhu, svedčí aj iniciatíva Ministerstva hospodárstva SR, ktorá chce do roku 2026 dosiahnuť až 68 MW skladovacej kapacity. Na Slovensku vyrástlo za posledné obdobie niekoľko batériových úložísk a ich počet neustále rastie.

Slovenské elektrárne investovali do riešenia

Po úspešnom spustení vôbec prvého inteligentného batériového úložiska v Senci sa slovenská prenosová sústava rozrástla o ďalšie úložisko s kapacitou 432 kWh. Batéria ukladá aj energiu zo solárnych panelov s výkonom 499 kWh a dbá na to, aby všetka vyrobená energia bola využitá iba pre vlastnú spotrebu. Riešenie zafinancovala dcérska spoločnosť najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku Slovenské elektrárne – energetické služby. Inteligentné batériové úložisko brAIn by FUERGY ponúka spolu s fotovoltikou dodávateľ energií na prenájom.

Revolučný koncept EaaS – energia ako služba

Zelenej energie je na Slovensku stále málo, nie však preto, že by sme na ňu nemali vhodné podmienky. Investícia do vlastnej obnoviteľnej energie je často nákladná a jej návratnosť nie je veľmi atraktívna. A to aj napriek štátnej podpore. V kombinácii s akumuláciou sa návratnosť síce zvyšuje, ale zvyšujú sa aj začiatočné náklady. Inteligentné riadenie úložiska a lokálneho zdroja od dodávateľa batériových úložísk spolu s produktom energetická efektívnosť ako služba od Slovenských elektrární – energetické služby rieši oba problémy naraz.

Inteligentné riadenie zabezpečí, aby bola zelená energia využitá maximálne efektívne a bez zbytočných strát. Implementovaná umelá inteligencia nabíja a vybíja batériu podľa potreby odberného miesta aj celej prenosovej sústavy, čím šetrí finančné prostriedky spojené s dodávkou energie a urýchľuje návratnosť investície.

Na druhej strane je tu koncept EaaS – energia ako služba (z angl. Energy as a Service). Ten funguje na podobnom princípe ako koncept softvér ako služba (z angl. Software as a Service), pri ktorom zákazník nekupuje celú licenciu k softvéru, ale platí iba paušálny poplatok za jeho používanie. Okrem nižších prvotných nákladov sa zákazník vyhne ťažkostiam s implementáciou riešenia a v prípade technických problémov sa môže kedykoľvek obrátiť na poskytovateľa služieb.

Investícia vo väčšom meradle

Inštalácia úložiska spolu s fotovoltikou v Humennom sa vydarila a Slovenské elektrárne – energetické služby sa presvedčili o efektívnosti technológie a nebáli sa do nej zainvestovať aj vo väčšom meradle. Celková nakúpená kapacita 3,24 MWh sa rozloží do viacerých samostatných batériových úložísk. Tie budú postupne inštalované u neregulovaných zákazníkov Slovenských elektrární, ktorí prejavili záujem o batériové úložisko, prípadne aj fotovoltiku na lízing v rámci ponuky energia ako služba. Úložiská sa rovnako ako v Humennom postarajú o optimalizáciu spotreby a výroby elektriny odberného miesta a zároveň o reguláciu výkyvov v prenosovej sústave.

Ekologická príležitosť pre dodávateľov elektriny

S rastúcimi cenami energií a tlakom na znižovanie uhlíkovej stopy rastie aj dopyt firiem po ekologických energetických riešeniach. Jednou z najčastejších prekážok inštalovania zelených technológií je ich vysoká obstarávacia cena. Tento problém dokáže vyriešiť financovanie prostredníctvom tretej strany ako v tomto prípade cez dodávateľa Slovenské elektrárne – energetické služby v rámci modelu energia ako služba. V praxi to znamená, že zelené technológie nakúpi dodávateľ, o inštaláciu úložiska a riadenie všetkých technológií sa postará dodávateľ batériových úložísk a samotný zákazník už platí iba mesačný poplatok za ich využívanie a o nič viac sa nestará.

Batériové úložisko aj v Námestove

Rodinka inteligentných batériových úložísk na Slovensku sa neustále rozrastá. Po predošlých inštaláciách má batériové úložisko už aj stredné Slovensko. Úložisko putovalo do závodu Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems sídliaceho v priemyselnom areáli CTPark Námestovo a okrem šetrenia nákladov optimalizuje aj výrobu vlastnej solárnej elektrárne. Pre závod ho sprostredkovala spoločnosť GreenBat v rámci modelu energia ako služba, vďaka čomu sa zákazník odbremenil od množstva administratívnych a technických úkonov.

Batériové úložisko má, tak ako jeho predchodcovia, kapacitu 432 kWh. Tá sa určila na základe energetickej analýzy odberného miesta, konkrétne diagramu spotreby elektrickej energie, výroby fotovoltickej elektrárne a všetkých prevádzkovaných technológií, ktoré by potenciálne mohli byť regulované prostredníctvom batérie a špeciálneho energetického riadenia poskytovaného dodávateľom batériového úložiska. Pre dosiahnutie maximálneho optimalizačného a finančného efektu je totiž dôležité, aby bola kapacita úložiska pre každé odberné miesto správne dimenzovaná.

Zvolená kapacita tiež ponúka priestor na jej budúce škálovanie, nakoľko už existujúcu solárnu strechu s výkonom 250 kWh chce závod Yanfeng ďalej rozširovať. So svojou vysokou spotrebou elektriny vrátane všetkých špecifík by odberné miesto poňalo celkovo až štyri takéto úložiská, čo predstavuje niečo vyše 1,7 MWh inštalovanej kapacity.

Aké funkcionality úložisko ponúka?

Spoľahlivá dodávka elektriny zo strany distribučnej spoločnosti a technologické procesy menej náchylné na výpadky prúdu pozitívne vplývajú na využitie celej kapacity úložiska. To znamená, že aj časť, ktorá by mohla poskytnúť funkcionalitu záložného zdroja, sa využíva primárne na regulovanie výroby a elektrickej energie odberného miesta a tým aj na dosahovanie maximálneho finančného efektu.

Okrem uskladňovania prebytočnej solárnej elektriny majú batériové úložiská aj oveľa širší význam. Umožňujú presúvať spotrebu a výrobu elektrickej energie v čase a tým aj znižovať nápor na prenosovú sústavu. Poskytovaním tzv. regulačných služieb tak prispievajú k celkovej stabilite elektrickej siete a k zabezpečovaniu vysokej kvality dodávanej elektriny, čím účinne nahrádzajú tradičných fosílnych poskytovateľov týchto služieb.

Zdroj

[1] Almašiová, E.: So Slovenskými elektrárňami a konceptom EaaS štartujeme zelenú obnovu. Fuergy. [online]. Publikované 21. 10. 2020. Citované 13. 9. 2022. 

[2] Almašiová, E.: Slovenské elektrárne nakúpili 3,24 MWh batériových úložísk brAIn. Fuergy. [online]. Publikované 10. 3. 2022. Citované 13. 9. 2022. 

[3] Almašiová, E.: Naše batériové úložisko brAIn je už aj v Námestove. Fuergy. [online]. Publikované 22. 3. 2022. Citované 13. 9. 2022. 

-pev-