Riešenie

Vďaka riešeniu Smart Wireless od spoločnosti Emerson Process Management dokázal zákazník kompletne monitorovať každú paru, vodu (studenú, teplú aj kondenzát) a miesto s prietokom vzduchu, ktoré boli zahrnuté do projektu. Skôr, ako boli zvolené rôzne technológie pre meranie prietoku, zákazník nainštaloval dve bezdrôtové siete. V každej bola umiestnená bezdrôtová brána Smart Wireless Gateway 1420, ktorú bolo možné bezproblémov prepojiť s DCS riadiacim systémom DeltaV. Pre meranie prietoku pary, vzduchu, teplej a studenej vody ako aj kondenzátu bola nainštalovaných celkovo 60 bezdrôtových prietokomerov Rosemount 3051SFA.

Prietokomery už prišli prednastavené od výrobcu, otestované na tesnosť a pripravené na inštaláciu, čo predstavovalo riešenie výrazne znižujúce náklady na inštaláciu a nastavenie. Každý bezdrôtový prietokomer bol nastavený za 1 až 60 sekúnd a jednoducho namapovaný do historizačnej softvérovej aplikácie, cez ktorú sa na ne mohlo pozrieť ktorékoľvek oddelenie v podniku.

Prínosy pre používateľa

„Teraz už dokážeme sledovať spotrebu všetkých energií v podniku. Bezdrôtovo získavané informácie nám umožňujú zamerať sa na oblasti z vysokou spotrebou energií a tie, ktoré majú najväčší vplyv na naše náklady,“ uviedol projektový manažér. Projekt sa zaplatil v priebehu menej ako 8 mesiacov s úsporou energie za prvý rok vo výške 1 mil. USD. Očakáva sa, že celulózo-papierenský podnik dosiahne v nasledujúcich rokoch vďaka bezdrôtovému meraniu pietoku ďalšie, ešte výraznejšie úspory energií a účinnejšie využívanie studenej vody, pary a elektricek energie.

Zdroj: Wireless Enables Comprehensive Energy Management Program at Pulp and Paper Mill and Saves Over $1 Million Annually, dostupné 7.7.2014 online