V oblasti South Belridge Field sa rozprestiera ťažobné miesto Hopkins Lease, kde je na necelej štvorcovej míli viac ako dvesto ropných vrtov. Ide o rozšírený projekt ťažby ropy, a preto tu hrá dôležitú úlohu neustály prísun pary pomocou vstrekovačov. Vstrekovače umiestnené bok po boku s ropnými vrtmi vstrekujú paru do nádrží s jediným cieľom – zvýšiť ťažbu ropy. Pôvodne bol každý vstrekovač osadený zapisovačom, ktorý množstvo pary meral a zaznamenával. Operátori tak museli každý deň navštíviť viac ako 120 ropných vrtov, odpísať výsledky z grafických zapisovačov do tabuliek, vypočítať prietok a údaje zaslať do kancelárie v Bakersflielde, kde ich ďalší človek zadával do databázy.

Takéto meranie však nadmieru záviselo od pracovnej sily. Už len samotné zapisovače potrebovali každé tri mesiace kalibráciu a nebolo vôbec jednoduché presne odčítať a interpretovať výsledky. Začali sa rodiť obavy o integritu získaných údajov chybným zaznamenávaním – počas neplánovaných výpadkov bolo totiž potrebné vykonať manuálne úkony. Problém na vrte si vyžadoval prítomnosť operátora, a preto si kritické situácie vyžiadali od spoločnosti daň vo forme prestojov. Projektový inžinier z PXP videl v tomto nedostatku ďalšiu príležitosť na zlepšenie výrobných procesov.

Po hĺbkovej kontrole vybavenia, analýze problému a diskusii s operátormi navrhol implementáciu nového bezdrôtového meracieho a monitorovacieho systému využívajúceho najnovšie technológie, ktorý by poskytoval informácie v reálnom čase. Oživenie systému v prevádzke prebehlo jednoducho a rýchlo. Bez novej technológie museli ku každému ropnému vrtu viesť samostatné napájacie a komunikačné linky, čo z hľadiska údržby predstavovalo kontrolu kilometrov káblov. Vďaka úzkej spolupráci s prevádzkovým personálom sa stal ­moderný automatizačný systém pilotným projektom spoločnosti, počas ktorého nainštalovali na štyroch ropných vrtoch desať tlakových vysielačov Rosemont 3051S WirelessHART.

Na každom vrte umiestnili dva vysielače na meranie výstupného tlaku a na meranie tlaku pred prechodom pary cez škrtiaci ventil. Na zdvojené ropné vrty nainštalovali tretí vysielač, ktorý meral prietok proti prúdu a po prúde. Komunikácia prebiehala cez mesh sieť do brány Emerson WirelessHART, kde sa procesné hodnoty a diagnostické údaje prekonvertovali na protokol Modbus TCPIP. Priemyselné širokopásmové modemy Prosoft Technology 802.11 prepájajú brány v prevádzke s priemyselným PC v kancelárii a tvoria chrbtovú sieť alebo alternatívny bezdrôtový komunikačný systém, ktorý prenáša údaje z meracích bodov v prevádzke priamo do obchodného systému.

PXP využila služby spoločnosti testujúcej úroveň pary na ropných vrtoch a získala tak reálne, ručne namerané množstvá pary vtláčanej do vrtu. Výsledky porovnali s výsledkami bezdrôtových meračov a zapisovačov a zistili, že bezdrôtové meranie bolo v priemere ­desaťkrát presnejšie. „Boli sme prekvapení, o koľko je nová technológia presnejšia“, dodáva Michael Fischback, projektový manažér PXP. Nepresné meranie pary sa v konečnom dôsledku prenáša do vyšších finančných ukazovateľov. Vstrekovanie väčšieho množstva pary, ako je potrebné, vedie k vyšším prevádzkovým nákladom.

Vstrekovanie nižšieho množstva má zase za následok nižšiu ťažbu ropy. Po otestovaní pilotného projektu rozšírili bezdrôtové meranie na ďalších 120 vrtov. Celkovo nainštalovali 249 vysielačov Rosemount WirelessHART so štyrmi bránami agregujúcimi údaje a troma priemyselnými rádiovými modemami prenášajúcimi údaje do priemyselného PC v prevádzke. Spracované informácie putujú do firemného intranetu, kde ich spracúvajú dva na mieru vytvorené webové balíky ProGauge. Prvý umožňuje operátorom po prihlásení zobraziť údaje, tlačiť reporty a nastavovať alarmy.

Druhý je štatisticko-analytický nástroj určený na prácu s historickými údajmi, ktorý zabezpečuje vyššiu presnosť a kvalitu trendových grafov. Výrobní inžinieri dokážu pomocou vizualizácie jednoduchým kliknutím na vrt zobraziť namerané údaje alebo vypočítať pomer pary a ropy (SORs). „Montáž vysielačov tlaku Emerson pozostáva hlavne z odstránenia mechanických tlakomerov a priskrutkovaní nových zariadení,“ ­opisuje montáž M. Fischback. „Inštalácia RF riešení Prosoft bola ešte jednoduchšia. Celková inštalácia nám netrvala dlhšie ako jeden deň.“

Bob Karschnia, VP pre bezdrôtové riešenia v Emersone, poznamenáva „Ropné spoločnosti majú obmedzené časové možnosti na nasadenie akéhokoľvek riešenia, čiže čím rýchlejšie dokážu projekt nasadiť, tým lepšie. Výhodou obidvoch použitých technológií je jednoduchá montáž a oživenie. Obe riešenia majú príjemné používateľské rozhranie, pomocou ktorého sú konfigurácia a nastavenie siete takmer okamžité.“ Pri dnešných cenách pary presahujú náklady v Hopkins 10 miliónov ročne. Nový systém dokáže distribuovať paru s lepšou presnosťou a efektívnejšie.

www.prosoft.com