Úspech vodohospodárstva a distribúcie závisí od mnohých, často rozdielnych zariadení a technológií umiestnených na rozsiahlej, geograficky rozdielnej oblasti. Mnohé nádrže, čističky, čerpacie stanice, meracie prístroje a potrubia sa nachádzajú na ťažko prístupných miestach. Tieto prevádzky sa však musia monitorovať nepretržite, nezávisle od polohy. Poskytovanie spoľahlivých a aktuálnych údajov z týchto lokalít a centralizovaný spôsob riadenia môžu byť zložitým a finančne náročným riešením. Na druhej strane nepretržité monitorovanie na vysokej úrovni, zber a analýza dát na veľkých vodohospodárskych systémoch nemôže byť vykonávané ručne. Je to úloha, ktorú najlepšie zvláda SCADA systém.

SCADA systém umožňuje monitorovanie a riadenie, ktoré pomáha optimalizovať hospodárenie s vodnými zdrojmi a ich distribúciu. „Jedným z najväčších problémov“, hovorí Mark Serres zo spoločnosti TRC, ktorá je dodávateľom SCADA systému pre jeden okres na západnom pobreží USA, „bola v skutočnosti flexibilita komunikácie.“ Riešenie musí vzájomne prepojiť monitorovanie, komunikáciu a siete pomocou všestranného systému. Klient a spoločnosť TRC vybrali na túto úlohu bezdrôtový SCADA systém od Motoroly, ktorý zahŕňa aj nové RTU jednotky ACE3600. Tieto jednotky sú umiestnené na 36 geograficky odlišných miestach a hladko spolupracujú s rôznymi druhmi technológií a zariadení vrátane meračov kvality vody a existujúcimi PLC.

Riešenie na kľúč od Motoroly zjednodušuje plánovanie, zavádzanie a údržbu a umožňuje celému systému komunikovať v jednej spoločnej infraštruktúre,“ dodáva Serres. V drsnom horskom prostredí je bezdrôtová technológia jedným z najúčinnejších a najefektívnejších riešení manažmentu vodných zdrojov pomocou SCADA systému. Ak je čerpadlo umiestnené hlboko v údolí, alebo nádrž je obklopená vysokými vrchmi, vznikajú problémy s priamou viditeľnosťou (LOS). „Motorola Networks je lídrom v poskytovaní riešení nLOS (skoro priama viditeľnosť) a NLOS (nepriama viditeľnosť)“, upresňuje Serres. Systémy Motorola sú navrhnuté s dôrazom na integráciu rôznych komunikačných stratégií a ponúkajú riešenia pri problémoch s priamou viditeľnosťou.

Použitý SCADA systém obsahuje sedem „store-and-forward“ miest, ktoré pomáhajú riešiť problémy s priamou viditeľnosťou. Tieto miesta, založené na OFDM technológii point-to-multipoint, zbierajú dáta zo všetkých RTU na vzdialených a ťažko dostupných miestach a potom ich distribuujú do centrálneho riadiaceho pracoviska. Jednou z najväčších výhod SCADA systému od Motoroly je tzv. normalizácia dát, čo je schopnosť kombinovať dáta z rôznych sietí a následné zaslanie priamo do riadiaceho pracoviska; je to aj hlavný znak komunikačnej flexibility Motoroly. Normalizácia dát a bezdrôtové riešenie pomohli spoločnosti ušetriť množstvo finančných prostriedkov a zároveň bol prechod na nový SCADA systém bezproblémový.

www.motorola.com