Úloha

Svoje meracie prístroje často nasadzuje v náročných okolitých podmienkach. Na zabezpečenie spoľahlivosti merania dát bolo potrebné vykonať prečítanie údajov z meracích prístrojov minimálne každé dva týždne. Zozbierané údaje slúžia ďalej ako podklad pre inžinierske plánovanie. Musia preto vykazovať vysokú kvalitu a byť presne zdokumentované. IGM Messen teda hľadala riešenie na spoľahlivý a efektívny prenos, ukladanie a vizualizáciu dát.

Riešenie

IGM Messen sa napokon rozhodla pre implementáciu M2M riešenia firmy Microtronics s názvom myDatalog. Ide o kompaktné zariadenie na diaľkový prenos údajov, ktoré je schopné zabezpečiť vysokú spoľahlivosť prenosu dát. Zbierané dáta z rôznych meracích miest sa prenášajú na server, kde ich je možné ďalej prehliadať a vyhodnocovať takmer v reálnom čase. To umožňuje efektívnejšie nasadenie a rozmiestnenie personálu, rýchlejšiu realizáciu projektov, minimalizáciu zásahov údržby a správu širšej palety prístrojov. Kvalita získaných dát je dostatočne hodnotná na to, aby sa dali použiť ako báza pre inžinierske plánovanie.

Výsledok

Riešenie od Microtronicsu prináša zadávateľovi projektu niekoľko výhod. Medzi ne patrí bezdrôtový prenos dát prostredníctvom GPRS v reálnom čase, trvalý prístup ku všetkým meracím bodom cez webový prehliadač, odolné prevádzkové prístroje s batériami s dlhou životnosťou, efektívnejšie využitie personálu, minimalizácia zásahov údržby a správa približne o 30% vyššieho počtu prístrojov.

Veľkou výhodou diaľkového prenosu dát je fakt, že je možné zabezpečiť vysokú spoľahlivosť údajov, pretože namerané dáta prúdia neustále na náš server. Na jednej strane nám to minimalizuje zásahy údržby a na druhej strane môžeme dať namerané údaje k dispozícii našim zákazníkom, čo samozrejme prináša vysokú mieru transparentnosti,“ poznamenáva Dipl. Ing. Matthias Werner, testovací inžinier IGM Messen.

www.microtronics.at