Vtedy na Západe. Tak sa volá dnes už legendárny filmový epos od Sergia Leoneho. Týmito slovami by sa mohol začať rozprávať aj príbeh bratov Ernesta a Ralpha Matthewsa z mestečka Decatur v americkej Alabame. Ich život totiž má črty slávneho amerického sna. Začiatkom 70-tych rokov vynašli inovatívnu metódu na zvýšenie rýchlosti a kvality balenia malých balíkov s cukrom. Dnes patrí Ropak Manufacturing k jedným celosvetových lídrov vo výrobe flexibilných baliacich strojov.

O flexibilitu, tempo a efektivitu išlo aj v prípade koncepčnej optimalizácie Ropak IV, vysokorýchlostného stroja s dvoma dopravníkmi na formovanie, napĺňanie a uzatváranie vreciek so sypkými produktmi s výdajnou kapacitou 4500 jednotiek za minútu. Konštruktérom firmy sa javilo najlepšie na presadenie vlastných vízií cenovo výhodné systémové riešenie od spoločností Siemens a Edison Automation, ktoré sa vyznačuje otvorenou komunikáciou, excelentným výkonom a optimálnou modularitou. Základom nového systému je Micro PLC riadiaca platforma Simatic S7-200.

Bez dodatočného hardvéru je tento systém schopný komunikovať s variabilným meničom frekvencie MM440, ktorý na báze protokolu USS zabezpečuje presnú reguláciu rýchlosti rotujúceho prísunového kolesa. V riadiacom systéme inštalovaný ethernetový modul umožňuje priame sprostredkovanie diagnostických dát z/do HMI zariadenia stroja Ropak IV vo forme OPC kompatibilných balíkov. Za HMI zariadenie sa zvolil panel Simatic MP370 MultiPanel, ktorý monitoruje a zobrazuje obsluhe všetky dôležité parametre procesov prebiehajúcich na stroji, napr. nahrievania, rýchlosti stroja a tiež dáta údržby. Kompetentní technici v Ropaku požadovali minimalizáciu nárokov na hardvér a kabeláž v oblasti bezpečnosti stroja.

Nielen však to – bezpečnostný koncept mal okrem toho ešte:

  • byť univerzálny a dostatočne odolný, aby sa dokázal prispôsobiť rozličnému výrobnému prostrediu
  • umožňovať flexibilnú konfiguráciu uzamykania a vylepšenú prevádzkyschopnosť
  • zabezpečovať rýchlu diagnostiku na skrátenie možných prestojov a odstránenie prípadov núdzového zastavenia stroja
  • používať otvorené štandardy
  • ponúkať zákazníkovi možnosti flexibilného riadenia.

Veľa požiadaviek – jedno riešenie: ASIsafe™. Vďaka tomuto zosieťovanému systému bezpečnosti a periférií sa plnohodnotné bezpečnostné riadenie a monitorovanie odohráva v jednej sieti AS-Interface. Ropak je tak v stave využívať štandardné periférie a signalizovať stav všetkých udalostí núdzového zastavenia na paneli MP370 bez potreby dodatočnej kabeláže. Ako portovateľný bezpečnostný program slúži jednoduchý logický program v režime Safety-Monitor.

Nespornou výhodou je, že sa tak môže integrovať akékoľvek od výrobcu nezávislé PLC bez dodatočného hardvéru. So zreteľom na nepretržité vplyvy vibrácií a prachu počas výroby na stroji Ropak IV sa použili kódové magnetické spínače. Ide o spárované magnety, pri ktorom sa musia vidieť jednotlivé protikusy navzájom, aby mohli vyslať signál späť do riadiaceho systému. Toto bezkontaktné riešenie presne poskytuje požadovanú spoľahlivosť.

www.as-interface.net