Od svojho založenia v roku 1908 je spoločnosť Hauhinco uznávaným odborníkom pre vodné hydraulické systémy. Vysokotlakové vodné hydraulické systémy sa v súčasnosti používajú v ťažobnom, ako aj v mnohých iných priemyselných odvetviach, ako je napr. vysoko-tlakové lisovanie. Ťažobný priemysel stále tvorí gro podnikateľských aktivít, ale obchodovanie aj v iných oblastiach priemyslu rýchlo rastie. To, kde Hauhinco exceluje, je vývoj zákaznícky prispôsobených riešení.

Nový prístup k prostrediu PLM

S pribúdajúcimi projektmi sa informačná infraštruktúra, ktorú spoločnosť používala niekoľko rokov, stala prekonanou a bránila ďalšiemu rastu. 3D CAD modely nebolo možné priamo použiť pre programovanie v CAM, NC programy nebolo možné odsimulovať, čo predlžovalo čas „suchých“ testov. Hneď ako Hauhinco vymenila pôvodný systém plánovania podnikových zdrojov (ERP) za nový, ďalším logickým krokom bolo zmodernizovať aj systém riadenia životného cyklu výrobkov (PLM). Pri zvážení všetkých požiadaviek, len jeden z troch hlavných dodávateľov PLM riešení bol schopný naplniť potreby spoločnosti. „Nechceli sme roztrieštené softvérové prostredie, ktoré by si vyžadovalo komplikované prepájanie, ale hladké riešenie od partnera so stabilnou budúcnosťou,“ uviedol S. Wittkop.

Hauhinco sa preto rozhodla pre riešenie spoločnosti Siemens PLM Software využívajúce NX™ softvér ako CAD/CAM systém, MRL (Manufacturing Resource Library) ako riešenie pre knižnicu nástrojov a Teamcenter® softvér pre centrálnu správu údajov. Žiaden iný dodávateľ nebol schopný ponúknuť rovnakú úroveň pokrytia všetkých procesov od vrchu až na úroveň strojných zariadení. A+B Solutions, ako partner spoločnosti Siemens PLM Software, realizoval integráciu systémov do výrobného reťazca pomocou ShopFloorConnect®, softvéru pre plánovanie vyťaženosti podnikových technických prostriedkov, ktorý dáva používateľovi možnosť priameho prístupu ku všetkých relevantným údajom z výroby uložených v Teamcenter, ako sú NC programy, zoznamy nástrojov, výrobná dokumentácia a 3D modely.

Riešenie zahŕňajúce prestavenie nástrojov

Procesná reťaz siaha oveľa ďalej ako len k výrobnému stroju. Ide až na úroveň nového prestavovacieho zariadenia od firmy Zoller. Keď sa nejaký NC program zašle do konkrétneho stroja, softvérová aplikácia pre správu zdrojov Schop Floor Integrate porovná zoznam nástrojov z NC programu so zásobníkom nástrojov priamo v stroji a vytvorí zoznam odlišných nástrojov, ktorý zašle priamo do prestavovacieho zariadenia.

NX ako integrované CAD/CAM riešenie je jadrom tejto procesnej reťaze. Na jeho CAM modul s postprocesorom pre vytváranie NC programov sú pripojené dva výrobné stroje – CTX1250, lineárne sústružnícke a frézovacie centrum s dĺžkou sústruženia až 1300 mm, a nový stroj DMC 55 od DMG Mori. Napriek tomu, že prostredie CAM bolo pre programátorov úplne nové, nezľakli sa toho a späť sa už nepozerali. Najviac boli prekvapení tým, ako ľahko teraz dokážu tvoriť znovupoužiteľné šablóny pre opakujúce sa sekvencie operácií na podobných častiach.

Jednou z mimoriadnych výhod NX CAM je schopnosť nielen vizualizovať trajektórie nástrojov, ale takisto emulovať riadiaci systém SINUMERIK 840D a simulovať prostredie stroja na základe následne spracovaného NC programu. Siemens PLM Software implementovala túto kinematiku do modelov pre DMG stroj a prepojila ich v rámci NX CAM. Spoločnosť Hauhinco verí, že vďaka týmto novým výkonným simulačným možnostiam významným spôsobom zlepší spoľahlivosť NC programovania a zároveň skráti dodacie lehoty.

Potenciál úspor v štádiu plánovania

Všetky NC programy, vrátane archívov, boli úspešne uložené v rámci Teamcenter – je to čin, ktorý je momentálne úžasnejší, ako to môže v skutočnosti znieť, pretože krátko po začatí projektu modernizácie starý disk s uloženými údajmi zlyhal. Vďaka spolupráci so Siemens PLM Software bolo možné obnoviť väčšinu NC údajov a vďaka otvorenosti nového systému naimportovať 27 000 výkresov a 3D modelov, viac ako 7 000 prvkov a viac ako 2000 súčastí zo starého CAD systému do Teamcenter. Hneď ako bol presun údajov ukončený, bol na oddelení vývoja strojných častí spustený do prevádzky CAD/CAM systém NX.

Hauhinco očakáva výrazné časové úspory vďaka využívaniu znovupoužiteľných modulov v NX. Digitálny návrh schém riadenia bude zahŕňať nielen kompletné plánovanie projektu, ale prinesie aj synergický efekt, pretože údaje budú dostupné a použiteľné počas ktorejkoľvek fázy vývoja produktu, čo celý proces len urýchli. Ďalším krokom v spoločnosti bude nasadenie obojsmerného rozhrania medzi PLM a ERP.

Zdroj: Hauhinco – water hydraulics specialist implements seamless product development process down to machine level, Siemens, Case Study, dostupné 18. 8. 2015.