V roku 1935 postavila spoločnosť TotalEnergies ropno-plynárenský závod v La Mede na juhu Francúzska neďaleko Marseille. Rafinéria po celé desaťročia profitovala, až do roku 2015, keď bol závod značne v deficite a prichádzal o milióny eur. Vzhľadom na rastúcu konkurencieschopnosť na trhu spracovania ropy a perspektívnu budúcnosť biopalív sa spoločnosť rozhodla premeniť existujúcu rafinériu na biorafinériu.

S cieľom obnoviť priemyselnú budúcnosť La Mede sa spoločnosť rozhodla transformovať závod investovaním 275 miliónov eur do vytvorenia prvej francúzskej biorafinérie vo svetovej kvalite, ktorá môže od roku 2019 vyprodukovať až 500 000 ton hydrogenačne rafinovaného rastlinného oleja (HVO), prémiového biopaliva, ročne. Transformácia závodu La Mede je v súlade s prioritami spoločnosti aktívne sa podieľať na rozvoji obnoviteľných zdrojov energie.

„Aby sme dosiahli našu ambíciu stať sa lídrom na trhu s biopalivami, transformovali sme našu rafinériu La Mede na biorafinériu svetovej triedy. Biorafinéria, jedno z najväčších zariadení svojho druhu v Európe, má kapacitu 500 000 ton biopalív typu HVO ročne, aby mohla uspokojovať rastúci dopyt po biopalivách,“ povedal Christophe Vuillez, vedúci divízie biopalív spoločnosti TotalEnergies.

Biorafinéria je navrhnutá na výrobu a spracovanie biopalív z rôznych druhov oleja, ako aj na výrobu dýzového biopaliva pre letecký priemysel. Biopalivá sa vyrábajú zo 60 % až 70 % z trvalo udržateľných rastlinných olejov, ako je repkový, palmový a slnečnicový olej. Zvyšných 30 % až 40 % pochádza zo spracovaných odpadových olejov, ako sú živočíšne tuky alebo použitý kuchynský olej.

Dodávanie udržateľných surovín

V súlade s prísľubom trvalej udržateľnosti sú všetky oleje spracované v závode La Mede certifikované ako udržateľné podľa noriem Európskej únie a certifikácie typu International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Certifikát udržateľnosti ISCC potvrdzuje, že oleje zakúpené pre biorafinériu La Mede spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Rovnako potvrdzuje, že každá metrická tona ropy spracovaná v tomto závode zodpovedá jednej metrickej tone ropy vyrobenej v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti Európskej únie.

Zníženie emisií uhlíka aspoň o 50 % v porovnaní s palivami získanými z fosílnych palív, žiadne odlesňovanie, poľnohospodárske postupy, ktoré chránia a zachovávajú biodiverzitu, ako aj rešpektovanie ľudských práv. To sú len niektoré z mnohých kritérií udržateľnosti a sledovateľnosti pre oleje v celom hodnotovom reťazci, od zdroja po rafinériu, na základe ktorých sa udeľuje certifikát.

„Biopalivá sú plne obnoviteľné a okamžite dostupné riešenie na zníženie emisií uhlíka z pozemnej a leteckej dopravy. Keď sa vyrábajú z udržateľných surovín ako v La Mede, vypúšťajú najmenej o 50 % menej uhlíka ako fosílne palivá. Naša biorafinéria nám umožňuje vyrábať biopalivá doma vo Francúzsku, ktoré sme predtým museli dovážať,“ povedal Bernard Pinatel, riaditeľ divízie Rafinéria & chemikálie spoločnosti TotalEnergies.

Fázy projektu a výstavba

Prvá fáza projektu konverzie biorafinérie La Mede bola ohlásená v roku 2015. Táto fáza bola označovaná aj ako informačno-spoločenský proces, počas ktorého sa priblížil projekt širokej verejnosti. Po jej ukončení sa prešlo do fázy vývoja a implementácie, v roku 2017 sa začalo s úpravami a výstavbou a v roku 2019 sa spustila výroba. Od spustenia prevádzky v júli 2019 biorafinéria La Mede preukázala, že dokáže spracovať širokú škálu certifikovaných surovín, od repkových a iných rastlinných olejov až po odpad pochádzajúci z obehového hospodárstva, ako sú použité kuchynské oleje a živočíšne tuky.

Časť nemalých finančných prostriedkov bola investovaná do rekonštrukcie hydrorafinérie, pretože bolo potrebné prispôsobiť ju na spracovanie obnoviteľných surovín. Proces hydrogenácie oleja vytvára veľa tepla. „Oveľa viac, ako keď spracovávate fosílnu ropu. Bolo potrebné tomu prispôsobiť výrobné zariadenia z rafinérie aj reaktor,“ povedal Philippe Billant, manažér biorafinérie La Mede. Projekt konverzie zahŕňal aj vybudovanie novej stanice predúpravy, ktorá spracúva suroviny, odstraňuje všetky škodlivé látky (napr. kovy) a iné kontaminanty predtým, ako sa materiál privedie do katalyzovanej hydrogenačnej rafinácie.

Časť starých zariadení sa v závode zachovala, ale pribudli aj nové zariadenia vrátane výrobnej jednotky s kapacitou 50 000 ton AdBlue ročne. AdBlue je aditívum, ktoré znižuje emisie oxidov dusíka z dieselových motorov.

Technológia Vegan® HVO

Hydrogenačne rafinovaný olej (HVO) sa vyrába hydrogenovaním rastlinných olejov a odpadu. Keďže sa pri tomto procese používa namiesto metanolu vodík, robí to z HVO alternatívu nafty šetrnejšiu voči životnému prostrediu. Rastlinné oleje sú vďaka reakcii s vodíkom premenené na uhľovodíky a môžu byť pridané v akomkoľvek množstve do paliva. Na výrobu môžu byť použité rastlinné oleje ako repkový olej, ale maximálny benefit pre životné prostredie sa dosiahne, ak je palivo vyrobené z biologických zvyškov a odpadu (napr. použitý kuchynský olej).

Biorafinéria si vybrala technológiu Vegan™ od spoločnosti Axens. Technológia Vegan™ v podstate pozostáva z hydrospracovania akéhokoľvek druhu alebo zmesi obnoviteľných lipidov na ultračisté izoparafíny. Výsledná vysokokvalitná zmes bioparafínov má vysoké cetánové číslo, laditeľné vlastnosti za studena, neobsahuje prakticky žiadnu síru ani aromatické zlúčeniny a ľahko sa primiešava do bežnej nafty alebo leteckého paliva bez vplyvu na kvalitu paliva alebo motorov a bez obmedzenia na pridané množstvo.

Zatiaľ čo hlavným produktom vyrábaným v La Mede je HVO, sekundárne produkty zahŕňajú propán a bionaftu. „Cieľom biorafinérie je maximalizovať spracovanie použitého kuchynského oleja,“ uviedol P. Billant.

Solárna elektráreň pokrýva časť potrieb závodu

Súčasťou transformácie rafinérie bola aj výstavba fotovoltickej elektrárne. Výrobná kapacita fotovoltickej elektrárne v La Mede je 8 MW, čo je ekvivalent elektrickej energie mesta s 13 000 obyvateľmi. Použitá technológia je technológiou SunPower dcérskej spoločnosti TotalEnergies. Inštalácia viac ako 18 000 fotovoltických panelov pokrýva plochu 12 hektárov východne od ropného skladu závodu.

„Spoločnosť je hrdá na spustenie vlastnej fotovoltickej elektrárne v La Mede. Projekt bol dokončený vo veľmi krátkom čase a v súlade s prísnymi bezpečnostnými štandardmi špecifickými pre rafinériu,“ povedal Julien Pouget, senior viceprezident pre obnoviteľné zdroje v spoločnosti TotalEnergies. „Dokazuje to našu ochotu aktívne podporovať rast solárnej energie vo Francúzsku prostredníctvom solarizácie priemyselných lokalít,“ doplnil J. Pouget.

Solárne panely SunPower E-Series, ktoré sú namontované na solárnych sledovačoch v závode, sľubujú 30 % navýšenie výroby energie v porovnaní s bežne používanými solárnymi panelmi. Solárna elektráreň pokrýva takmer 50 % energetických potrieb závodu.

Výroba udržateľného leteckého paliva vo Francúzsku

V roku 2021 začala biorafinéria vyrábať udržateľné letecké palivo SAF z použitého kuchynského oleja. Dosiaľ ho využilo množstvo komerčných letov leteckej spoločnosti Air France-KLM Group. V máji 2021 sa uskutočnil prvý diaľkový let spoločnosti Air France medzi Parížom a Montrealom s využitím 16 % SAF vyrobeného vo Francúzsku. V júni 2022 sa uskutočnilo niekoľko letov prevádzkovaných všetkými leteckými spoločnosťami skupiny Air France-KLM v rámci Connecting Europe Days s využitím 30 % SAF.

Spoločnosť TotalEnergies je vďaka výrobe udržateľného leteckého paliva schopná reagovať na francúzsku legislatívu, ktorá požaduje, aby lietadlá využívali aspoň 2 % dýzového biopaliva do roku 2025 a 5 % do roku 2030. Vývoj a výroba SAF je jednou zo strategických ciest, ktorá pomáha spoločnosti TotalEnergies dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

„Výrobou udržateľného leteckého paliva v našich francúzskych závodoch sme schopní reagovať na silný dopyt leteckého priemyslu, ktorý sa snaží znížiť svoju uhlíkovú stopu a zároveň prispôsobiť naše priemyselné zdroje. Poskytujeme inovatívne riešenia na zníženie emisií, pretože ako spoločnosť sme sa zaviazali dosiahnuť nulové emisie do roku 2050,“ povedal B. Pinatel.

Udržateľné letecké palivo je sľubnou alternatívou k leteckému palivu na báze fosílnych palív. Výrazne znižuje emisie CO2 z leteckej dopravy a dá sa použiť ako prídavné palivo bez potreby úpravy existujúcej infraštruktúry dodávateľského reťazca, lietadiel alebo motorov.

Masshylia: inovatívny projekt obnoviteľného vodíka

TotalEnergie a ENGIE vyvíjajú, postavia a uvedú do prevádzky jeden z najväčších závodov na výrobu obnoviteľného vodíka v srdci biorafinérie La Mede do roku 2024. Elektrolyzér s výkonom 40 MW, ktorý sa nachádza v závode a je poháňaný solárnymi panelmi s celkovou kapacitou viac ako 100 MW, bude produkovať 5 ton zeleného vodíka denne, aby vyhovoval potrebám procesu výroby biopalív v La Mede, čím sa zníži množstvo emisií CO2 o 15 000 ton ročne. Potrebnú elektrinu budú vyrábať miestne fotovoltické elektrárne.

„Inovácie a udržateľnosť sú jadrom tohto spoločného projektu. Veríme v budúcnosť obnoviteľného vodíka a pracujeme na tom, aby sme to dosiahli. Obnoviteľný vodík je ďalším krokom v našom záväzku dostať sa na čistú nulu do roku 2050,“ objasnil stratégiu spoločnosti Philippe Sauquet, bývalý riaditeľ divízie plyn, obnoviteľné zdroje a energie v TotalEnergies.

Fotografie (Zdroj: TotalEnergies SE)

Zdroj

[1] La Mede: A Multipurpose Facility for the Energies of Tommorrow. TotalEnergies. [online]. Citované 7. 2. 2023. 

[2] Total Starts Up the La Mede Biorefinery. TotalEnergies. [online]. Publikované 7. 3. 2019. Citované 7. 2. 2023.

[3] Total Begins Producing Sustainable Aviation Fuel in France. TotalEnergies. [online]. Publikované 4. 8. 2012. Citované 7. 2. 2023.

[4] Axens´ Vegan technology selected by Total for its first Biorefinery in France. Axens. [online]. Publikované 21. 10. 2015. Citované 7. 2. 2023.

[5] Total and ENGIE partner to develop France´s largest site for the production of green hydrogen from 100% renewable electricity. ENGIE. [online]. Publikované 13. 1. 2021. Citované 7. 2. 2023.