Navrhovať potrebné komunikačné rozhranie je časovo náročná úloha, ktorá vyžaduje značné inžinierske kapacity. Spoločnosť Nagel Precision Inc. našla jednoduché riešenie: Anybus X-gateway.

Spoločnosť Nagel Precision Inc. so sídlom v Ann Arbor (Michigan, USA) je dcérskou firmou nemeckej spoločnosti Nagel Maschinen Werkzeugfabrik GmbH. Vyrába honovacie, finišovacie a vyvrtávacie stroje, ktoré používajú výrobcovia blokov motorov, prevodoviek, ozubených kolies, ventilov a iných kovových súčastí, pri ktorých sa vyžaduje veľmi hladký povrch. Stroje sú inštalované vo výrobných závodoch po celom svete vo firmách ako GM, Chrysler, KIA, Hyundai alebo Ford.
Riadiace systémy strojov Nagel Precision obvykle využívajú komunikačnú zbernicu EtherNet/IP a PLC Allen Bradley. Kľúčovú úlohu má systém pri riadení polohy a pohybu – tým zvyčajne býva Rockwell Kinetix 6000 Multi-Axis Servo Drive. Pretože sú stroje exportované do celého sveta, musí Nagel vyriešiť problém, ako zabezpečiť možnosť komunikácie s inými priemyselnými sieťami. V podnikoch automobilového priemyslu je to najčastejšie Profinet.

„Najprv sme začali so sieťovými kartami tretích strán,“ hovorí Jim Saule, riaditeľ pre informačnú techniku spoločnosti Nagel Precision Inc. „To však bolo trochu ťažkopádne, pretože karty vyžadovali konfiguráciu a navyše boli pomerne drahé. Občas bolo ťažké nájsť správnu kartu. Preto sme sa začali zaujímať o Anybus X-gateway od HMS. Obzvlášť oceňujeme fakt, že ich možno v rovnakej konfigurácii použiť pre rôzne komunikačné siete – to nám ušetrilo veľa práce.“
Spoločnosť Nagel Precision inštalovala prvé komunikačné brány Anybus X-gateway približne pred dvoma rokmi. Dodávateľom bol michiganský distribútor spoločnosti HMS, spoločnosť McNaughton McKay Inc. Významným faktorom vplývajúcim na výber Anybus bola možnosť venovať sa kľúčovému odboru podnikania a nestarať sa o pripojenie ku komunikačnej sieti – bez ohľadu na to, že komunikačné brány stoja polovicu z toho, čo stáli dovtedy používané komunikačné karty.

„Nechceme byť odborníci na všetky druhy riadiacich systémov,“ hovorí J. Saule. „Radšej sa sústredíme na to, aby sme vyrábali špičkové honovacie stroje. Komunikačné brány Anybus X-gateway nám to umožňujú. Navyše karty, ktoré sme dovtedy používali, stáli každá 1 200 až 1 500 dolárov, kým teraz sme s komunikačnou bránou zhruba na polovičnej cene.“

Ak má byť honovací stroj nainštalovaný v podniku, ktorý využíva komunikačnú sieť založenú na protokole EtherNet/IP, môže byť pripojený priamo. Avšak ak má byť zapojený do inej komunikačnej siete, napr. Profinet, treba použiť komunikačnú bránu Anybus X-gateway. Komunikačná brána je vlastne prekladač medzi sieťou EtherNet/IP a protokolom podnikovej siete – prevádza medzi nimi parametre, ako sú informácie o polohe, stave pohonov, poveloch štart/stop 
a pod. Komunikačný tok je obojstranne transparentný, takže honovací stroj sa vlastne správa ako ďalší účastník komunikačnej siete, schopný plnohodnotnej komunikácie v rámci celého závodu.

www.anybus.com

-mk-