Skúsený nováčik

Chemours je americká chemická spoločnosť, ktorá sa odčlenila zo spoločnosti DuPont v roku 2015. Vďaka tomu môže táto relatívne mladá spoločnosť stavať na 200 rokoch histórie a skúseností. Portfólio zahŕňa produkty na báze fluóru (vrátane chladív šetrných k životnému prostrediu), technológie oxidu titaničitého (povlaky, plasty, lamináty a papier) a chemické roztoky (napr. pre ťažobné aplikácie). V roku 2019 spoločnosť Chemours so zákazníkmi v 120 krajinách vygenerovala tržby vo výške 5,5 miliárd dolárov. Spoločnosť zamestnáva približne 7 000 ľudí v 58 lokalitách po celom svete.

Ekologické riešenie

Spoločnosť Chemours predáva pod obchodným názvom Opteon chladivá určené na použitie v klimatizácii automobilov, ako aj zmesi chladív používané v širokej škále aplikácií. Opteon YF (HFO-1234yf alebo – chemicky presný – 2,3,3,3-etrafluórpropén) je zlúčenina zo skupiny fluórfluórolefínových látok. Na rozdiel od chlórovaných uhľovodíkov Opteon nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

Kam až oko dovidí, cesty smerom na Ingleside sú po oboch stranách obklopené bavlníkovými poľami. V južnom Texase býva horúco. Od mája do septembra priemerné teploty stúpajú nad 30 °C. A k tomu z Mexického zálivu vanie vlhký vzduch. Možno je to len náhoda, že chemická spoločnosť Chemours vyrába chladivá práve v tejto oblasti, len čo by kameňom dohodil od prístavného mesta Corpus Christi, ale každý, kto tu cestuje autom, určite ocení prínosy klimatizačného systému.

Chladivá, ktoré sa už dlhé roky používajú v mnohých aplikáciách, treba vzhľadom na ich vplyv na životné prostredie neustále vylepšovať. Nové chladivo, ktoré spoločnosť Chemours pod obchodným názvom Opteon uvádza na trh, sa môže pochváliť výrazne nižším príspevkom ku globálnemu otepľovaniu a narúšaniu ozónu ako staršie chladivá. Vďaka novému závodu v Ingleside spoločnosť strojnásobila svoju výrobnú kapacitu, čo jej umožnilo riešiť rastúci dopyt výrobcov z celého sveta, ktorí sa usilujú o to, aby boli klimatizačné systémy pre automobilový priemysel, domácnosti či na komerčné využite ekologickejšie.

Tlak trhu

Opteon je pre spoločnosť Chemours kľúčovým produktom, hlavným pilierom stratégie spoločnosti v oblasti udržateľnosti. „Vedeli sme, že keby sme vyrobili HFO-1234yf, predali by sme ho,“ vysvetľuje Robert K. Endres. Tento elektrotechnik bol jedným z prvých členov projektového tímu, ktorý bol zodpovedný za energetické rozvody, riadenie procesov, bezpečnostné systémy a prístrojové vybavenie. Sotva ho však niekto pozná pod týmto menom. Namiesto toho ho všetci volajú iniciálami krstného mena a aj preto má na svojej visačke napísané Arkey.

Spoločnosť Chemours investovala do nového výrobného závodu 300 miliónov dolárov. Rýchla výstavba závodu bola najvyššou prioritou. Medzi rozhodnutím o vybudovaní závodu a jeho uvedením do prevádzky uplynulo len niečo viac ako dva roky. „V našom svete je to naozaj rýchle,“ zdôrazňuje Arkey Endres. Ako pri každom inom projekt, jeho úlohou bolo dohliadať na čas, kvalitu a náklady. „V našom projekte sme sa zamerali hlavne na dodržanie časového harmonogramu a otázky kvality.“

Arkey Endres zahrnul požiadavky týkajúce sa prevádzky a súvisiacich technológií do začiatočných fáz projektu. Spoločnosť Chemours nielenže postavila špičkový závod v nezvyčajne krátkom čase, ale navyše v Ingleside vyrába zlúčeninu prvýkrát pomocou modifikovaného postupu. Chemické reakcie sú zložité a proces obsahuje pohyblivé časti, ktoré kladú vysoké nároky na materiály a technológie. Pre spoločnosť to bola jednoznačne dlhodobá investícia. Ako hovorí Arkey Endres, „závod by mal fungovať 50 rokov, nielen päť“. Z toho dôvodu sa spoločnosť Chemours rozhodla pre vysoko výkonnú technológiu a najkvalitnejšie materiály. „No za naše peniaze sme chceli dostať nejakú pridanú hodnotu.“

Špičková podpora

Pridaná hodnota, ktorá bola súčasťou ponuky, bola určujúcim faktorom pri rozhodovaní o uzavretí zmluvy o prístrojovom vybavení od spoločnosti Endress+Hauser. „Navrhli sme začleniť jedného z našich technikov už do prvých fáz projektu,“ vysvetľuje Patrick White, ktorý viedol tím. Dlhé roky sa staral o také spoločnosti, ako DuPont a neskôr o Chemours, v súčasnosti pracuje ako vedúci skupiny pre strategických zákazníkov v chemickom priemysle. Zdôraznil, že takíto technici sú už dlho bežnou praxou v mnohých častiach nového výrobného závodu, „to isté sme chceli dosiahnuť aj v oblasti technológií merania. Je pre nás dôležité, aby nám naši zákazníci dôverovali.“

V prípade spoločnosti Chemours tomu pomohol dlhý a pevný pracovný vzťah. „Endress+Hauser je na našom zozname dodávateľov už viac ako 10 rokov,“ hovorí Arkey Endres. „Je to celkom úspech, pretože to nie je samozrejmosť. Naši dodávatelia musia byť stále na špičke vo svojom odbore.“

High-tech a know-how

Nový závod Chemours na výrobu chladiacej zmesi Opteon obsahuje viac ako 2 000 zariadení Endress+Hauser. Okrem prístrojov na meranie prietoku, hladiny, tlaku a teploty spoločnosť Endress+Hauser dodávala aj technológie na analýzu kvapalín, ktoré boli v minulosti parketou iného výrobcu. „Pretože ide o kritické merania, presvedčili sme spoločnosť Chemours našou digitálnou technológiou Memosens,“ hovorí Howard Siew, manažér pre oblasť chemického priemyslu z Endress+Hauser v USA.

Endress+Hauser získala špecialistov na oblasť merania prostredníctvom širokého spektra rozsiahlych projektov. „Títo technici prinášajú svoje znalosti a zručnosti týkajúce sa prevádzkových meracích prístrojov do dôležitých fáz plánovania a sú v kontakte s výkonným projektovým tímom,“ vysvetľuje koncepciu H. Siew. V prípade nového závodu Opteon pracoval technik Endress+Hauser v strojárskej, dodávateľskej a stavebnej spoločnosti na východnom pobreží USA. Identifikoval správnu technológiu merania pre každú úlohu, poskytol odporúčania založené na skúsenostiach s podobnými aplikáciami a podľa toho nakonfiguroval prístroje.

Bezproblémová spolupráca viacerých tímov

Okrem odborných znalostí zapôsobil na Arkeya Endresa tiež prístup Endress+Hauser. „Hneď na začiatku som povedal: Viem, že máte aj iných zákazníkov. No v tomto projekte musíte konať tak, akoby ste mali len nás.“ Projektoví manažéri dohliadali na každú fázu a koordinovali prácu všetkých strán od východného pobrežia až po pobrežie Mexického zálivu vrátane zástupcov spoločností Vector Controls and Automation Group a Eastern Controls. „Zákazník si ani nevšimol, že bolo zapojených toľko ľudí a tímov,“ konštatuje P. White.

„Nie je jednoduché dosiahnuť vynikajúcu a úzku spoluprácu,“ zdôrazňuje Arkey Endres. „Navyše v čase, keď aj iné veci vyžadovali našu pozornosť.“ Vzhľadom na to, že jeden dodávateľ nečakane vypadol, bola výroba primárneho produktu do nového výrobného závodu začlenená v krátkom čase. „Objem projektu naraz vzrástol o 20 %,“ hovorí Arkey Endres. Endress+Hauser bol dodávateľom prevádzkových meracích prístrojov aj súvisiacej podpory.

„Bez podpory Endress+Hauser by sa prevádzka nového závodu oneskorila.“
Arkey Endres, technik v spoločnosti Chemours

Cenná podpora

Celkový balík zahŕňal kontrolu všetkých prevádzkových meracích prístrojov v továrni Endress + Hauser v Greenwoode (Indiana, USA). Každé zariadenie bolo skontrolované, aby sa zabezpečilo, že spĺňa technické podmienky, správne funguje a je správne nakonfigurované. „Tento krok nám počas uvedenia do prevádzky ušetril obrovské množstvo času,“ hovorí presvedčivo Arkey Endres. Servisní technici pomohli s uvedením prístrojov do prevádzky a so systémovou integráciou. Personál závodu Chemours bol navyše vyškolený spoločnosťou Endress+Hauser v školiacom stredisku Process Training Unit (PTU) v Houstone, ktoré využíva rovnaký komunikačný protokol ako v Ingleside. „Bez komplexnej podpory technika Endress+Hauser, kontroly prístrojov a školiaceho programu by sa uvedenie nového závodu do prevádzky pravdepodobne oneskorilo. Celá táto podpora bola pre nás mimoriadne cenná. Aj keď neviem priamo vyčísliť prínosy, jedno je isté: ak by som musel urobiť iný projekt, ako je tento, odporučil by som zapojiť už od začiatočných fáz kompetentného technika so znalosťami v oblasti merania, aby s nami spolupracoval!“

Text: Martin Raab
Fotografie: Tom Callins
Zdroj: A clean operation, changes 2020, Endress-Hauser

www.transcom.sk