Prevádzky s uhľovodíkmi sú v USA roztrúsené po mnohých štátoch a často sa nachádzajú v odľahlých oblastiach. Na každej hlave vrtu, skladovacej nádrži, vrtnej plošine, prívodnom potrubí alebo termináli, získavajú kupujúci a predávajúci nestrážený prístup k dodávkam ropy prostredníctvom klznej jednotky v procese známom v petrochémii ako LACT (Lease Automatic Custody Transfer). Jednotka, na ktorej prečerpanie ropy od predávajúceho ku kupujúcemu prebieha, zahŕňa rad čerpadiel, potrubí a ventilových armatúr určených na meranie kvality a čistoty suroviny a na riadenie prietoku, prevádzkového tlaku a ďalších kľúčových parametrov.

Účtovanie prečerpaného množstva je však oveľa menej sofistikovaný proces. Väčšina LACT jednotiek má minimálnu mieru automatizácie a ešte menej z nich je pripojených na komunikačnú sieť. Výsledkom je potom tento bežný scenár: Vodiči kamiónov, ktorí vyčerpávajú alebo načerpávajú surovinu na LACT jednotke, ručne vypisujú lístok so zaznamenaným množstvom prečerpanej suroviny a jej kvalitatívnymi parametrami. Ten potom hádžu do schránky nachádzajúcej sa vedľa jednotky.
Majiteľ LACT jednotiek vykonáva pravidelné týždenné alebo mesačné obchôdzky, vyberá lístky zo schránok a posúva ich administratívnym zamestnancom na vyfakturovanie. Ich prácu môžu komplikovať premočené, nečitateľné lístky ako dôsledok dažďov v mieste LACT jednotiek resp. ako dôsledok nedostatočného zapečatenia lístkov vodičmi v nepremokavých puzdrách, ktoré potom vložili do schránok.

Tento pretrvávajúci problém trápil Teda Huttona a Ronnieho Riggsa spoluvlastniacich dve firmy, Panhandle Meter a Trigg Technologies, so sídlami v Texase, ktoré predávajú, prenajímajú a servisujú LACT jednotky. Obaja majitelia si veľmi dobre uvedomujú, aký negatívny dopad môžu mať chyby na lístkoch a oneskorenia pri fakturovaní zákazníkom.

Úloha

Len málo LACT jednotiek je čiastočne automatizovaných pomocou nejakého dotykového displeja, možnosťou tlače priamo na jednotke alebo prepojením na SCADA systém. „Vo všeobecnosti sa zákazníci boria s chybami na lístkoch, ktoré vznikajú nedostatočným vypísaním alebo dokonca sú dôsledkom slabej gramatiky. Niekedy nie je na lístkoch vypísaná kľúčová informácia,“ hovorí Ted Hutto.

Je to veľký problém, pretože platobný systém prečerpávania suroviny sa spolieha na vodičov prepravujúcich ropu resp. zemný plyn, že presne a úplne vyplnia lístky. Bohužiaľ, vodiči majú malú motiváciu byť zodpovední, pretože zvyčajne sú platení od objemu nákladu, ktorý prepravia. Svoju odmenu dostávajú jednoducho za doručenie zásielky bez ohľadu na konkrétne množstvo alebo kvalitu suroviny, ktorú načerpávajú alebo vyčerpávajú.

Väčšina LACT jednotiek je navyše umiestnená v odľahlých a často drsnejších oblastiach, ďaleko od konvenčných komunikačných kanálov. V dôsledku toho jednotky nedisponujú infraštruktúrou potrebnou pre nákladovo efektívny zber a prenos dát nevyhnutných pre spracovanie faktúr. Veľké vzdialenosti k jednotkám tiež zvyšujú náklady na servis a údržbu.

Riešenie

Ted Hutto a Ronnie Riggs sa obrátili na Rockwell Automation, aby pre nich vytvoril automatizačné a informačné riešenie, ktoré by ich zbavilo lístkov. Americký koncern navrhol a vyvinul riešenie na kľúč na riadenie výkonnosti technických prostriedkov (APM), ktoré využíva cloudovú platformu Microsoft Windows Azure. Jednotka LACT je vybavená PAC systémom CompactLogix, Coriolisovým hmotnostným prietokomerom Endress+Hauser a detektorom sedimentov a vody. Dáta a informácie z nich sú zobrazované na lokálnom HMI displeji alebo priemyselnom počítači a prenášané do cloudu Windows Azure.

Reálne a historické dáta z cloudu spájajú aplikácie Rockwell Software do informačných panelov a poskytujú kontextuálne informácie o preprave, celkovej kvalite suroviny a produktivite vrtu v priebehu času. Tieto merané veličiny a diagnostiku je možné vidieť z ľubovoľného miesta cez zabezpečené internetové pripojenie.

Vodiči prepravných kamiónov zadávajú do HMI panelu priamo na LACT jednotke identifikačné číslo, spustia prečerpávanie a sledujú, ako sa ich „lístky“ automaticky vyplnia, keď sa proces prečerpania ukončí. Dáta sa posielajú na cloud prostredníctvom mobilnej alebo satelitnej siete (v závislosti od umiestnenia LACT jednotky a dostupných mobilných sietí). Vzápätí sa automaticky generuje faktúra a zasiela na adresu zákazníka, ktorá je spojená s jeho identifikačným číslom.

„S cloudom je všetko, čo vodiči vidia a robia, k dispozícii aj oprávneným používateľom v systéme údržby, prevádzky a riadenia. Hlavným významom nového riešenia je zlepšiť fakturáciu, údržbu a kvalitu produktu, cloud však zároveň otvára dvere k obrovskému množstvu nevyužitých dát, ktoré LACT jednotky môžu ponúknuť,” hovorí Ronnie Riggs.

Prínosy

Hlavným prínosom je takmer úplná eliminácia fakturačných chýb. „Vzhľadom na obrovské množstvo suroviny, ktoré sa čerpá z jednej LACT jednotky, sú tieto chyby dosť nákladné. Už pri 1% chybe sa celové ročné straty pohybujú na úrovni milión dolárov ročne pri jednej LACT jednotke,“ potvrdzuje Tedd Hutto.

Podarilo sa Tiež sa tiež skrátiť čas a znížiť náklady údržby. So svojou proaktívnou poplachovou funkcionalitou upozorňuje LACT jednotka používateľov sms správou alebo emailom na urgentné situácie. Nový cloudový systém tiež ponúka možnosť centrálnej aktualizácie a modifikácie systému s okamžitým efektom v celej sieti.

Schopnosť tvorby a zobrazenia priebehov (trendov) umožňuje prevádzkovým manažérom lepšie porozumieť kvalitatívnym parametrom ropy prúdiacej z každého vrtu. Vďaka tomu môžu plánovať dlhodobú produkciu zohľadnením viacerých vrtov alebo môžu namiešať ropu z rôznych vrtov tak, aby sa produkoval konzistentnejší produkt.

www.rockwellautomation.com