Spoločnosti Audi a XL2 implementovali cloudový systém SP + OC na priemyselnom cloude, ktorý uľahčuje správu parametrizačných údajov a ich prenos do staníc. Systém je vysoko konfigurovateľný a nastaviteľný pre nové typy staníc bez softvérových zmien. Vďaka flexibilnej mikroservisnej architektúre je teda opätovne použiteľný aj pre iné typy aplikácií, ktoré potrebujú prenášať údaje do výrobných staníc. Systém je tiež schopný prijímať údaje o stave výroby späť zo staníc, ukladať ich do cloudu a poskytuje nástroje Business Intelligence na analýzu a vizualizáciu. Okrem toho tento cloudový systém umožňuje realizovať aj spätnú väzbu z procesu finálnej kontroly, čo umožňuje automatickú optimalizáciu hodnôt parametrov.

Úloha: Efektívna a flexibilná parametrizácia výrobných staníc a staníc na kontrolu batérií

Montážne a kontrolné stanice batérií potrebujú špecifické parametrizácie pre rôzne modely áut alebo batérií na montážnej linke. Napríklad stanice na montáž zadnej nápravy a svetlometov potrebujú špecifické hodnoty pre odklon alebo výšku, stanice na kontrolu batérie potrebujú úpravu programu kontroly batérie. Tento druh kalibrácie sa často vykonáva manuálne pomocou USB kľúčov, ktoré slúžia na prenos parametrov do staníc. Manuálne procesy sú pomalé, nepružné a možno ich len veľmi ťažko prispôsobiť viacerým aplikáciám. Okrem toho je prenos odchádzajúcich údajov obmedzený: je ťažké zbierať a analyzovať údaje, ktoré sa vyskytujú vo výrobe a v procese kontroly kvality.

Riešenie: Implementácia cloudového systému na správu, prenos a optimalizáciu parametrov

SP + OC Use Case poskytuje webové používateľské rozhranie v cloude na pohodlnú a efektívnu online údržbu a kontrolu súborov parametrov a kmeňových údajov jednotlivých staníc. Prenos údajov o parametroch do výrobnej stanice sa uskutoční jedným kliknutím, ktoré spustí komunikáciu internetu vecí z cloudu do zariadení v prevádzke. Na zabezpečenie kompatibility s existujúcimi rozhraniami staníc sú podporované rôzne protokoly ako UDP a MQTT.

Aj keď riešenie beží v cloude AWS, je navrhnuté ako intranetová aplikácia. To zaisťuje ochranu proti vniknutiu a chráni prevádzku. OT/IT pripojenie cloudu na úroveň prevádzky využíva základné služby na pripojenie platformy v cloude (Basic Platform Connectivity Services – BPCS).

Údaje o výsledkoch výroby sa zaznamenávajú a ukladajú v cloude, kde ich možno analyzovať pomocou nástrojov AWS BI (QuickSight). Ďalej je systém pripravený automaticky generovať optimalizované parametrizačné hodnoty z výsledkov meraní v procese výstupnej kontroly. Takto možno vytvoriť spätnú väzbu, vďaka ktorej vznikne skutočný digitálny a inteligentný výrobný proces.

Riešenie využíva moderný softvérový dizajn s oddelenými mikroslužbami, ktoré možno flexibilne kombinovať a opätovne použiť v podobných prípadoch. Úplná škálovateľnosť a efektívna prevádzka sa dosahuje väčšinou využívaním služieb AWS bez serverov, ako sú S3, Lambda a DynamoDB.

„Cloud posunie digitálnu výrobu na novú úroveň. S XL2 sme získali vysoko kompetentného partnera na rozšírenie našich možností pre vybrané prípady použitia tejto platformy.“

Ivan Jukic,
vedúci AUDI IT Neckarsulm


Kľúčové výhody: Vylepšená agilita a flexibilita pre digitalizovaný inteligentný výrobný proces

Uvedené riešenie prináša vysokú flexibilitu a zvýšenú svižnosť do výrobného procesu a podporuje viacero modelov a variantov áut na tej istej výrobnej linke. Je vysoko adaptabilný, a preto ho možno použiť nielen pri výrobe batérií, ale aj v mnohých iných prípadoch, kde treba prenášať parametrizačné údaje do prevádzkových montážnych a výrobných staníc. Implementácia SP + OC Use Case už prebieha pre svetlomety a iné typy staníc.

Riešenie ponúka možnosť analyzovať výsledky z výroby jednoduchou integráciou systémov na analýzu dát v cloude. V prípade rozšíreného použitia znižujú samooptimalizujúce sa hodnoty parametrov potrebu ľudskej interakcie a sú základom úplne digitalizovaného inteligentného výrobného procesu.

Zdroj: Audi & XL2: Cloud Solution for the parametrization of shopfloor stations. Siemens, AG. [online]. 

-tog-