ComBricks sleduje PROFIBUS v uhoľnej bani

Vršanská uhelná, a. s., ktorá vznikla v roku 2008 rozdelením Mostecké uhelné, ťaží hnedé uhlie medzi Mostom a Chomutovom a dodáva ho do českých elektrární. Ikonou povrchových baní je pre verejnosť predovšetkým päť obrích rýpadiel.
ComBricks sleduje PROFIBUS v uhoľnej bani

Ako projekt vznikol

Kolesové rýpadlo je obrí stroj určený na povrchovú ťažbu skrývky a uhlia. Nachádza sa vo veľkej vzdialenosti (aj niekoľko kilometrov) od riadiaceho strediska a je priamo vystavovaný poveternostným vplyvom. Priemyselná komunikácia v rámci tohto stroja musí byť veľmi odolná a spoľahlivá, preto je realizovaná pomocou PROFIBUS. Už v minulosti bolo rýpadlo osadené sieťovými združovačmi a opakovačmi PROFIBUS, aby sa priemyselná sieť rozdelila na galvanicky nezávislé segmenty a aby sa tým zvýšila jej odolnosť. Ďalším logickým krokom bola požiadavka na permanentné monitorovanie siete PROFIBUS. Vzhľadom na veľkosť a zložitosť stroja by to výrazne zefektívnilo údržbárske činnosti.

Navrhnuté riešenie a jeho výhody

Aby sa nemuselo zasahovať do štruktúry siete ani jej kabeláže, realizátor navrhol vymeniť použité sieťové združovače PROFIBUS za zostavu ComBricks od spoločnosti Procentec. Takéto riešenie má totiž rovnaké funkcie ako pôvodné združovače, t. j. posilnenie siete PROFIBUS, pričom pri inštalácii sa zariadenia iba vymenia kus za kus a sieť netreba nijakým spôsobom prestavovať. Systém ComBricks bude však zároveň sieť permanentne sledovať a informácie o PROFIBUS-e poskytovať obsluhe a údržbe cez zabudovaný webový server.

Systém ComBricks navyše disponuje alarmovým systémom, takže v prípade chyby v sieti môže posielať zodpovedným zamestnancom upozornenia a tí na ne môžu okamžite reagovať.

Realizácia

Všetky zásahy do elektroinštalácie sa v spoločnosti Vršanská uhelná robia s maximálnou opatrnosťou. Na správne zapojenie siete PROFIBUS dohliadal jednak technik ťažobnej spoločnosti, ktorý rýpadlo dobre pozná, jednak zamestnanec spoločnosti FOXON, ktorá bola realizátorom modernizácie.

Aby bolo možné údaje načítať do nadradených systémov a vizualizovať ich, bol súčasťou dodávky riešenia ComBricks (riadiaci modul a štyri osciloskopické opakovače) aj OPC server. Zamestnanec ťažobnej spoločnosti bol zaškolený z hľadiska fungovania a diagnostiky siete PROFIBUS, a to nielen pomocou systému ComBricks, ale tiež diagnostického nástroja ProfiTrace 2.

Čo projekt priniesol

To všetko malo jasný spoločný cieľ – postarať sa v spoločnosti o sieť PROFIBUS tak, aby sa minimalizovali nečakané odstávky a aby bolo možné vedieť chybu lokalizovať a odstrániť čo najrýchlejšie, prípadne ju aj predvídať.

Plány do budúcnosti

Pretože sa systém ComBricks na permanentnú diagnostiku PROFIBUS osvedčil, bude sa toto riešenie v spoločnosti Vršanská uhelná postupne nasadzovať aj do ďalších kolesových rýpadiel, aby bol monitoring sietí PROFIBUS komplexný. Údaje bude potom možné vyhodnocovať na jednom mieste a sledovať trendy, čo môže pomôcť ešte efektívnejšie spravovať siete PORFIBUS.

Zdroj: ComBricks sleduje PROFIBUS v uhelném dole. FOXON, s. r. o., prípadová štúdia. [online]. Publikované 9. 10. 2019. Dostupné na: https://foxon.cz/blog/pripadove-studie/470-combricks-sleduje-profibus-v-uhelnem-dole.