Dáta vydolujú peniaze aj zo (stlačeného) vzduchu

Dodávateľ kompresorov Air Consulting vytvoril vďaka nástrojom Priemyslu 4.0 nové efektívne biznis modely.
Dáta vydolujú peniaze aj zo (stlačeného) vzduchu

Pred ôsmimi rokmi prišla firma Air Consulting s myšlienkou vylepšiť služby zákazníkom – chcela nielen zvýšiť spoľahlivosť dodávky stlačeného vzduchu, ale zároveň optimalizovať spotrebu energie a klientom ponúknuť výraznejšie úspory. „Elektrická energia tvorí až deväťdesiat percent nákladov na prevádzku kompresora. Optimalizácia spotreby by u veľkých zákazníkov mohla ušetriť ročne desiatky tisíc eur,“ vysvetľuje Roman Potrok, konateľ Air Consulting.

Špičková technológia

Optimalizácia však vyžaduje údaje – ich zber v reálnom čase, ukladanie a vyhodnocovanie. „Skúšali sme rôzne riešenia s GSM modulmi, ale až technológie Priemyslu 4.0, predovšetkým internet vecí, dokázali splniť naše očakávania. Dnes môžeme byť on-line spojení s každou kompresorovou stanicou a sledovať jej výkon, spotrebu i technické parametre,“ hovorí R. Potrok. Air Consulting postavil svoje riešenia na technológiách Siemensu. Nebola to náhoda – firma úzko spolupracuje so spoločnosťou Kaeser a inštaluje takmer výlučne jej zariadenia.

Nemecký výrobca kompresorov sa intenzívne venuje inováciám a bol medzi prvými členmi iniciatívy Industrie 4.0, ktorú nemecká kancelárka Angela Merkelová spustila v roku 2013. V nasadzovaní digitálnych technológií úzko spolupracuje so Siemensom, používa jeho frekvenčné meniče, senzory, riadiace systémy a elektromotory (najnovšie aj reluktantné), ktoré sú na špičke efektívnosti. Táto technika je už sama o sebe pripravená na internet vecí, treba len zvoliť vhodné periférne zariadenia, odskúšať ich, nastaviť a vyladiť.

Kompresory v sieti

Prevádzkové dáta z kompresorov získava Air Consulting cez internet pomocou priemyselného routera LTE značky Siemens. Technické detaily prenosu dát a ich rozsah si firma dohodla s mobilným operátorom Slovak Telekom. Dnes môže cez vzdialený prístup v priamom prenose sledovať efektívnosť každej kompresorovej stanice, za koľko eur vyrobí kubický meter stlačeného vzduchu, vyhodnocovať parametre a optimalizovať jej výkon. Keďže zákazník zvyčajne využíva viacero zariadení, majú možnosť vytvoriť z kompresorov celú sieť. „Umožňuje nám to operatívne riadiť prevádzku a sledovať reakcie systému na zmeny vo výrobe u zákazníka – napríklad v nočnej zmene a počas víkendov. Vieme ho vyskladať a riadiť tak, aby sme zabezpečili dodávku presne podľa stanovených technických a výkonových parametrov stlačeného vzduchu,“ vysvetľuje R. Potrok.

Dáta vyhodnocuje a následne upravuje program v nadstavbovej riadiacej jednotke Sigma Air Manager 4.0 firmy Kaeser. Inteligentný systém dokáže nielen riadiť, ale aj predvídať prevádzku kompresorovej stanice. Podobne ako automatická prevodovka v aute, ktorá sleduje, ako vodič tlačí na plyn a podľa toho sa učí prispôsobovať otáčky motora a preraďuje prevody. Umožňuje tiež na základe dát simulovať zmeny parametrov, ktoré zákazník plánuje v budúcnosti, a optimalizovať ich konfiguráciu aj riadenie. Internet vecí umožňuje dáta získavať, vyhodnocovať, optimalizovať a archivovať. Ďalším krokom bude ich presun do cloudu, ktorý ponúka a prevádzkuje Siemens. „Nejde totiž len o externé úložisko, cloud dáta spracúva a vyhodnocuje. Určite to bude aj pre zákazníka výhodnejšie riešenie, ako spravovať vlastné servery a softvéry. No nepredbiehajme, myslím, že rok až dva potrvá, kým trh na takúto alternatívu dozreje,“ uvádza ďalej R. Potrok.

Manažment energií

Aktívny energetický manažment dokáže ušetriť okolo 15 % elektriny, v niektorých prípadoch aj dvojnásobok. Vytvára tak dobré predpoklady aj pre projekty v rámci EPC, keď sa investícia spláca z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor, takže zákazníka nič nestojí. Nejde pritom len o finančné úspory – optimalizácia pozitívne vplýva na zníženie produkcie CO2 a zlepšuje životné prostredie. Air Consulting svoje know-how opiera o analýzy dát, ktoré získava z okolo 250 kompresorových staníc, pričom u väčšiny zákazníkov pracujú v nepretržitom režime.

Medzi nich patrí napríklad trnavský a levický ZF Sachs, zvolenská Bučina, žilinský Adient Seating, Brose Prievidza, Schaeffler Kysucké Nové Mesto, prešovský Honeywell, všetky slovenské závody IKEA Industry či popradský Whirlpool. Všetky tieto stanice postupne prechádzajú na aktívny energetický manažment. V čom vidí R. Potrok základ úspechu? „Prvý predpoklad je moderná a spoľahlivá technológia. Z dlhodobého hľadiska jej cena ani nie je rozhodujúca – tvorí najviac 7 % z celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu. Najdôležitejšou položkou je energia. Aby sme dokázali maximalizovať jej úspory, potrebujeme aktívny prístup zákazníka a jeho spoluprácu, výsledné riešenie by malo byť naším spoločným dielom. Optimálny systém totiž nevyladíme za mesiac, potrebujete testovaciu prevádzku, dáta, priebehové krivky… Postupuje sa krok za krokom a pritom sa neustále optimalizuje,“ vysvetľuje R. Potrok.

Prvým takýmto zákazníkom bolo žilinské Tento, dnes Metsa Tissue Slovakia. „Pôsobíme tu od roku 2005. Firma nám dala dôveru, dovolili nám experimentovať a výsledkom bola medziročná úspora 80-tisíc eur. Vážime si takéto dlhodobé partnerstvá a sme pripravení investovať aj vlastné prostriedky, internet vecí staviame na vlastné náklady,“ upozorňuje R. Potrok.

„Aktívny energetický manažment dokáže ušetriť
okolo 15 % elektriny,
v niektorých prípadoch aj dvojnásobok.“

Nové služby

Digitálne technológie menia biznisové modely. Prioritou je bezporuchový chod zariadení a internet vecí umožňuje zaviesť prediktívny servis. Dáta informujú o technickom stave zariadení a chytré softvéry predvídajú prípadné poruchy. V prostredí Priemyslu 4.0 je každá stanica spojená nielen so servisným strediskom, ale aj s každým servisným pracovníkom. Predchádzanie poruchám redukuje náklady na servis o 10 až 20 % a zároveň predlžuje životnosť zariadení minimálne o štvrtinu. „Zákazníkovi tak môžeme predĺžiť záruku aj na šesť rokov, prípadne mu ponúknuť iný model, napríklad paušál na servis, o ktorý sa viac nemusí starať,“ dodáva R. Potrok.

Firma v súčasnosti zriaďuje servisný dispečing v stredisku v Šali, ktorý spĺňa normu ISO 50001. Tá obsahuje najprísnejšie požiadavky na energetické a environmentálne manažérstvo. Novinkou je aj „outsourcing vzduchu“ – podobne ako v prípade plynu alebo iných energií si firma za paušál dohodne kontrakt na dodávky za garantovanú cenu za meter kubický. Zákazník sa stáva partnerom a nemusí kompresorové stanice budovať a vlastniť, ani sa venovať ich údržbe. Air Consulting je lídrom v outsourcingu na Slovensku a záujem rastie aj v okolitých krajinách.

V súčasnosti túto službu využíva viac ako dvadsať zákazníkov. „Samotnú technológiu vlastní naša firma. Ide o špičkové zariadenia, mimoriadne efektívne a spoľahlivé. Nemôžeme si dovoliť nič podceniť, pretože o rok, o dva by sme za to tvrdo zaplatili na sankciách za nedodržanie parametrov,“ hovorí R. Potrok. Služba nie je výhodná len pre zákazníka, ale aj pre dodávateľa. Tvorí zatiaľ okolo 13 % príjmov Air Consultingu a firma by ho chcela zvýšiť o ďalšie percentá. „Znamená pre nás finančnú stabilitu, pravidelný príjem, s ktorým môžeme rátať a investovať do ďalšieho rozvoja,“ hovorí R. Potrok.

Air Consulting vidí budúcnosť v službách a v nasadení digitálnych technológií, od internetu vecí cez smart data a cloudy až po prvky umelej inteligencie. „V budúcnosti nebude problém kúpiť si kompresor, stačí kliknúť na webe a ‚dron‘ vám ho privezie priamo do areálu fabriky. No vyladiť jeho prevádzku, aby bol efektívne napojený na inteligentný energetický systém, to bude aj naďalej vyžadovať špeciálne vedomosti,“ uzatvára R. Potrok.

www.siemens.sk