Konvenčné automatizačné riešenia v oblasti procesných ventilov (vrátane rozvádzačov, IO systémov a procesných zberníc) vyžadujú nákladnú kabeláž. Tieto ventily sú potom v prevádzke pripojené na centrálnu riadiacu jednotku prostredníctvom veľkého počtu liniek a diskrétnej spätnej väzby. Okrem vysokých nákladov spojených s časovo náročným plánovaním a inštaláciou majú tieto riešenia problém aj s hygienou. Alternatívou je použitie inteligentných ­ventilov, napríklad od špecialistov na prietokovú techniku – od spoločnosti Bürkert.

Jedinou úlohou, ktorú na rozdiel od klasického automatizačného konceptu rozvádzača a riadenia inteligentné ventily spracúvajú, je iba monitorovanie stavu a riadenia. V prevádzke sa používajú pneumaticky ovládané procesné ventily, ktoré môžu byť vybavené všetkými potrebnými automatizačnými komponentmi (hlavnými – pilotnými ventilmi s ručným ovládaním, elektrickou jednotkou spätnej väzby, optickými ukazovateľmi stavu, rozhraním procesných zberníc a dokonca aj polohovými a procesnými regulátormi).

Jedna linka, 62 ventilov

Procesory môžu využiť všetky funkcie, ktoré ponúka decentralizovaná automatizácia a integrácia AS rozhrania ako procesnej zbernice. Na napájanie, spätnú väzbu a komunikáciu je potrebná iba ­„dvojlinka“ prepájajúca PLC až so 62 ventilmi. Každý procesný ventil je individuálne pripojený čo najkratším prepojením k hlavnému rozvádzaču stlačeného vzduchu v oblasti. Znížil sa tým počet káblov, dĺžka hadíc a počet rozvádzačov. Ventilové systémy sú samy o sebe navrhnuté v súlade s EHEDG pre hygienické konštrukcie a jednoduché čistenie. Okrem toho, že majú vysokú IP ochranu vyžadovanú aktuálnymi aplikáciami, sú vyrobené z výhradne ľahko umývateľných materiálov. IP krytie teda neovplyvňuje dlhodobé používanie v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo časté umývanie agresívnymi chemikáliami.

Tieto charakteristiky možno v porovnaní s konvenčnými automatizačnými riešeniami označiť ako pokrokové. Okrem lepšej hygieny a ­menšieho počtu vzduchových liniek a elektrických vedení ponúkajú aj rad ďalších výhod. Používatelia majú úžitok z decentralizovanej automatizácie ešte pred uvedením do prevádzky – jednoduchšie projektové plánovanie a ľahšia integrácia procesov a automatizácie ponúka flexibilnejšie riešenia. Viditeľný indikátor stavu integrovaný do systému riadenia ventilov umožňuje operátorom sledovať procesy a prevádzkový stav ventilov nielen na jednom centrálnom mieste, ale aj priamo v prevádzke.

Riešenia šité na mieru

Decentralizovaná automatizácia založená na inteligentnom ­systéme ventilov sa skladá z procesného ventilu s integrovanou spätnou ­väzbou a jednoduchou optickou spätnou väzbou a integrovaného riadiaceho (pilotného) ventilu. Optická spätná väzba je tvorená vysoko výkonnými farebnými LED diódami a zjednodušuje monitorovanie procesov v prevádzke. Voliteľnou súčasťou je priemyselná zbernica s rozhraním AS. Medzné polohy ventilov sa nenastavajú ručne, ale pomocou „učiacej sa funkcie“.

Hygienické, kompaktné a bezpečné

„Procesné ventily vyžadujú len minimálny inštalačný priestor, a preto môžu byť ľahko implementované do potrebného systému závodu. Keďže sú vyrobené z odolných, ľahko umývateľných materiálov, poskytujú maximálnu dostupnosť vďaka vynikajúcej funkčnej bezpečnosti,“ vysvetľuje Sebastian Kundel, segmentový manažér v spoločnosti Bürkert. Vynikajúca dostupnosť je dosiahnutá riadeným prísunom vzduchu do komôr pohonov, čiže pružina komory je zásobovaná iba čistým vzduchom. Vlhkosť, prach a nečistoty z  prostredia sa do pohonov nemôžu dostať.

Účinné tesnenie ­piestov bráni znečisteniu a vzniku korózie spôsobenej čistiacimi látkami. Tento dizajn nielen výrazne predlžuje životnosť pohonu, ale aj zvyšuje úroveň hygieny v procese. Výrobok sa nemôže dostať do styku s pružinou v komore, a tak nedochádza k šíreniu baktérií a znečisteniu vnútri pohonov. Skriňa riadiacej jednotky je preplachovaná vzduchom každý spínací proces, keďže určitý objem vzduchu je privádzaný ­prostredníctvom hlavného (pilotného) ventilu. Pri prepínaní sa malá časť vzduchu dostane aj do skrine. Tento proces trvá menej ako 10 milisekúnd. V dôsledku pretlaku v skrini sa zlepšuje IP krytie a ­zabraňuje ­prenikaniu vlhkého vzduchu, napríklad pri zmenách teploty ­alebo pri čistení studenou vodou.

Integrovaný tlakový ­poistný ­ventil ­automaticky kontroluje tlak. Ak je tlak cca 0,5 bar, ventil ho ­automaticky ­zníži. Prostredníctvom tejto kombinácie ­riadenia prísunu vzduchu je v skrini udržiavaný konštantný pretlak, ­zatiaľ čo sa určitý objem vzduchu pravidelne vymieňa. Podobným ­spôsobom sú modernizované digitálne elektropneumatické pozicionéry a ­procesné regulátory. Regulačné ventily preto spĺňajú rovnako prísne hygienické normy ako procesné ventily a majú štandardne nastavenú vzduchovú reguláciu.

Ekonomika a hygiena idú ruka v ruke

„S rozvojom praktických riešení, ktoré integrujú funkcie ­automatizácie do pneumatických pohonov procesných ventilov, sa decentralizované automatizačné systémy stali pre mnohých používateľov životaschopnou alternatívou centralizovaných systémov,“ zdôraznil Sebastian Kundel. Výrobcovia potravín a nápojov, ako aj firmy vo ­farmaceutickom a kozmetickom priemysle sa nachádzajú v ­pozícii, keď treba zladiť požiadavky vysokej úrovne automatizácie produkcie s požiadavkami na hygienu a bezpečnosť. Modulárna štruktúra systémov založených na inteligentných procesných ­ventiloch zabezpečuje, že môžu byť prispôsobené aktuálnym aplikáciám a situáciám. Pritom sú tieto optimalizované riešenia vždy založené na vysoko kvalitných osvedčených komponentoch s dlhou životnosťou.