40 zamestnancov spoločnosti vyťažuje roboty v dvojzmennej prevádzke. „Volar vlastní 11 robotov, z ktorých 10 je od ABB,“ hovorí Petri Ronkainen, programátor robotov v spoločnosti Volar, za ktorým na stene visí diplom od spoločnosti ABB „Robotmaster“. Na odstrihávanie plastu používa Volar sedem robotov IRB 4400. Na delenie plastu vodným lúčom sa používajú dva roboty IRB 2400. Na svoju inštaláciu stále ešte čaká robot IRB 6600, ktorý sa bude používať na presun materiálu a zásobovanie robota IRB 4400, čím sa vytvorí prvá pracovná bunka s viacerými robotmi. Volar Plastic prevyšuje svoju konkurenciu vďaka tomu, čo robí P. Ronkainen s robotmi vo svojej kancelárii.

„Máme najnovšiu verziu RobotStudio, offline softvéru od ABB na simuláciu pohybu robotov, ktorý používame v procese ich programovania. Zákazník pošle P. Ronkainenovi súbor s 3D obrázkom požadovaného dielu. On ho pošle ich dodávateľovi, ktorý vyrobí 3D obrázok odlievacej formy. Potom P. Ronkainen na svojom počítači naučí robot, ako odstrániť a odrezať nepotrebné časti a navŕtať diery. „Môžem na obrazovku nakresliť krivky pohybu alebo definovať niekoľko bodov, vďaka ktorým systém vytvorí optimálne spôsob výkonu práce robota.

Uistím sa, že ide o najkratšiu cestu rezania, či sú nástroje správne orientované, či má robot dostatok priestoru na odrezávanie, či dosiahne na všetky definované body a či sa káble nezamocú, keď sa bude robot otáčať.“ Riadiaci systém umožňuje P. Ronkainenovi preprogramovať roboty aj za prevádzky. „Regulátor robota IRC5 umožňuje pripojenie laptopu k robotu a vykonať zmeny v programe priamo počas jeho behu. Len čo kliknem na „prijať zmenu“, robot zmení svoju činnosť. V minulosti sme to robili na disku, ktorý sme museli zobrať do kancelárie, urobiť zmenu a vrátiť sa s diskom späť k robotu,“ vysvetľuje P. Ronkainen.

Softvér okamžite upozorňuje obsluhu na každú chybu pri programovaní. V prípade, že si zákazník žiada urobiť do plastového dielu ďalšie nové diery, dokážeme to bez meškania zapracovať. Naprogramovanie robota od prvého náčrtu po jeho spustenie priamo vo výrobe trvá P. Ronkainenovi približne osem hodín. V minulosti dokázali pracovníci spraviť za hodinu približne 15 plastových dielov. Dnes pri použití robotov a offline programovacieho nástroja sa tento počet zvýšil na 150 dielov za hodinu.

Zdroj: A Cut above The Competition, Case Study, ABB, 2011