Automaticky riadené vozíky musia mať schopnosť „vidieť“, aby mohli spoľahlivo vykonávať svoju prácu. Najmä keď sa premiestňujú veľká bremená, je nutné zohľadniť aj bezpečnostné aspekty. Avšak v prípade autonómnych vysokozdvižných vozíkov ide okrem prepravy ešte o niečo viac: tu musia „oči“ laserového skenera detegovať, kde sa nachádzajú výrezy paliet na uchytenie aj vo výške, a presne ovládať úlohy naskladnenia a vyskladnenia. To je úloha vhodná pre kameru na 3D snímky Visionary-T AP a podpornú aplikáciu vyvinutú pre túto aplikáciu spoločnosťou SICK.

Na to firma Transolt dlho čakala: riešenie, ktoré umožňuje AGV vozíkom nielen jazdiť, ale aj flexibilne uchopiť a zložiť náklad. Generálny riaditeľ spoločnosti Transolt Mahmut Özkan opisuje požiadavky takto: „V súčasnosti môžu autonómne vysokozdvižné vozíky plniť svoje úlohy v skladoch len za predpokladu, že sa prepravované palety vždy nachádzajú v rovnakom uhle a maximálne s 20 mm presnosťou vo vopred určených pozíciách. Reálne podmienky v dynamických skladoch však vyzerajú inak. Palety sa tu neustále nedopatrením posúvajú zo svojich pôvodných miest, skladujú sa na sebe alebo sú poškodené, čo bráni plynulému transportu pomocou automatizovaných vysokozdvižných vozíkov.“

Transolt teraz konečne môže vďaka SensorApp Pallet Pocket Detection, ktorá funguje vo Visionary-T AP, ponúknuť svojim zákazníkom v odbore skladovania a logistiky tiež autonómne vysokozdvižné vozíky s funkciou kontroly paliet. Výhodou je, že podporná aplikácia funguje bez ďalšieho hardvéru priamo v kamere na 3D snímky. To šetrí nielen náklady, ale aj ďalšie náročné programovanie a integráciu.

SensorApp Pallet Pocket Detection – zaostrený pohľad

Táto podporná aplikácia zlepšuje schopnosť vidieť medzery. Autonómny vysokozdvižný vozík musí presne detegovať výrezy paliet na uchytenie, ich posunutie a poškodenie. Možnosť presného snímania skladového priestoru a rôznych typov paliet umožňuje dokonalé naskladnenie a vyskladnenie nákladu – aj vo veľkej výške regálu. SensorApp Pallet Pocket Detection na to poskytuje potrebné dáta. Aplikácia funguje priamo v kamere na 3D snímky Visionary-T AP. Namerané hodnoty potrebné na uchytenie palety sa v snímači predbežne spracujú, vyhodnotia a následne sa odovzdajú riadiacemu systému automatizovaného vysokozdvižného vozíka. 3D kamera a vozík sa tak vďaka SensorApp stanú neoddeliteľnými spoločníkmi. To oceňuje tiež M. Özkan: „Visionary-T AP a podporná aplikácia snímajú paletu a určia presnú polohu, ktorá autonómnemu vysokozdvižnému vozíku umožní zasunúť vidlicu do otvorov palety vždy zo správneho uhla a zdvihnúť paletu so správnou hĺbkou zasunutia.“

Riaditeľa nadchli aj ďalšie funkcie: „Presné rozmerové údaje z Visionary-T poskytujú základ pre náš novo vyvinutý algoritmus manévrovania. Pomocou tohto algoritmu môže autonómny vysokozdvižný vozík vyberať palety, ktoré sa nenachádzajú v ich vopred definovanej polohe, a to prepočítaním uhla uchytenia a správnym vyrovnaním vidlice vďaka opätovnému manévrovaniu.“

Publikované so súhlasom spoločnosti SICK.

Zdroj: Precise detection of pallet pockets using a 3D snapshot camera. SICK. [online]. Publikované 25. 1. 2021. Citované 8. 6. 2021. 

-pev-