V tejto súvislosti treba splniť niekoľko úloh. Najskôr treba zabezpe­čiť diaľkový prístup do ethernetovej siete žeriava vytvorením VPN tunela. Navyše kompletný prenos dát zo stroja do riadiacej centrály vyžaduje množstvo inštalovaných zariadení v obmedzenom priesto­re, čo sa nezaobíde bez podstatnej finančnej investície. Jeden výrobca žeriavov tieto otázky vyriešil a dokonca znížil náklady na diaľkový diagnostický systém tým, že nasadil priemyselný komu­nikačný počítač JetBox 8150 od spoločnosti Korenix, ktorý zbiera dáta zo žeriava cez svoje sériové porty a VGA. Prostredníctvom funkcionality openVPN a dvoch LAN portov funguje JetBox 8150 ako predné VPN zariadenie a prenáša dáta do prepínača JetNet 3705 PoE, ktorý napája IP kamery na žeriave a posiela video dáta spolu s diagnostickými údajmi do riadiacej centrály. Bohaté roz­hrania kompaktného počítača JetBox 8150 vrátane dvoch portov USB 2.0, jedného RS-232 a jedného RS-232/422/485 portu, VGA a výkonného audia umožňujú diaľkový monitoring inžinierskych dát a riadiacich procesov na žeriave a zároveň znižujú celkové systémo­vé náklady.

Administrátori sú schopní flexibilne a jednoducho spra­vovať zariadenia a vylepšovať použiteľnosť zabudovaných počítačov v priemyselnom prostredí funkciou duálneho operačného systému. Špecifikácia počítača odolného proti prachu a vibráciám zabezpe­čuje dôkladné riadenie operácií nakladania a výborne sa hodí práve do priemyselného prostredia sieťovej komunikácie. Na skompletizovanie diaľkovej diagnostiky žeriava je nainšta­lovaný JetNet 3705 – priemyselný PoE prepínač s piatimi portmi.

Prostredníctvom ethernetového portu zbiera dáta z počítača JetBox 8150, štyrmi PoE portmi napája IP kamery a zároveň zbie­ra nasnímané video zábery. Všetky uložené informácie následne posiela do riadiacej centrály cez IP modem. Zvláda tak nepriaz­nivé podmienky na žeriave, zabezpečuje spoľahlivosť siete svojím krytím IP31 a širokým rozsahom pracovných teplôt od –20 do +70 °C. Takisto ponúka zabudovanú prepäťovú ochranu do 2 kV. Implementovaná alarmová funkcia straty IP kamery v JetNet 3705 dáva systémovým integrátorom možnosť rýchlej reakcie pri pred­chádzaní výpadku portov.

Operátori v riadiacej centrále sú vďaka JetBoxu 8150 a JetNetu 3705 schopní efektívne diagnostikovať prevádzku žeriava a sledovať naživo video zábery za súčasného zníženia systémových nákladov. Systém od spoločnosti Korenix sa ukazuje ako vhodné riešenie na diaľkovú diagnostiku stavu žeriava.

 

www.korenixembedded.com