Eloque je technológiou spadajúcou pod technológiu Industrial Internet of Things (IIoT), ktorá využíva malé optické snímače pripojené k mostu na presné meranie a odhad štrukturálneho napätia, tepelnej reakcie, ohybu, zaťaženia, vibrácií a korózie, čo sú parametre definujúce zdravie konštrukcie mostov. Na vyhodnotenie údajov zo snímačov a poskytovanie poznatkov priamo vlastníkom a prevádzkovateľom mostov v reálnom čase sa potom využíva pokročilá analytika. Systém tak dokáže oveľa lepšie sledovať, či je most príliš alebo nedostatočne využívaný, či nemá štrukturálne problémy alebo poškodenia, ktoré treba opraviť.

Podľa výročnej správy americkej spoločnosti pre stavebných inžinierov (American Society for Civil Engineers) je stav americkej infraštruktúry v roku 2021 nasledujúci: 42 % všetkých mostov je najmenej 50 rokov starých a takmer 231-tisíc mostov vyžaduje opravy a konzerváciu. Tento problém sa šíri po celom svete. Odhaduje sa, že 70 % austrálskych mostov je starších ako 50 rokov. Približne 11 z celkových 25-tisíc nemeckých železničných mostov je starších ako 100 rokov a siedmim percentám mostov vo Francúzsku už hrozí kolaps.

„Starnutie a zhoršovanie stavu verejnej infraštruktúry je globálnym problémom. Razíme cestu priekopníckej technológii, ktorá udržuje bezpečnosť mostov, predlžuje ich životnosť a pozitívne ovplyvňuje ďalšie plánovanie,“ hovorí podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Xerox John Visentin. „Naše partnerstvo s vládou Victorie nám nielen umožňuje vyriešiť tento problém s ohľadom na jej infraštruktúru, ale tiež rýchlo expandovať k štátnym aj neštátnym zákazníkom po celom svete, ktorí čelia týmto výzvam.“

Technológia, ktorú teraz Eloque distribuuje, bola vyvinutá vo výskumnom stredisku Xeroxu v Palo Alto Research Center (PARC) a vyskúšaná prostredníctvom partnerstva medzi spoločnosťami Xerox a VicTrack, štátnym podnikom Victorie, ktorý vlastní všetky železničné a električkové linky v štáte. Riešenie PARC využíva snímače a pokročilú analýzu na sledovanie stavu štruktúr v mostoch s cieľom optimalizovať životnosť aktív. „Pomôže nám to odhaliť problémy skôr, zníži sa oneskorenie spôsobené uzáverami ciest pre manuálne kontroly a opravy a pomôže to rýchlejšie a presnejšie nájsť problémy v prípade kolíznych odstávok na mostoch alebo pri iných neočakávaných udalostiach,“ uviedla ministerka dopravnej infraštruktúry štátu Victoria Jacinta Allan. Vláda Victorie sa zaviazala investovať 50 miliónov dolárov do zavedenia technológie Eloque na prioritných mostoch na svojom území.

Táto technológia umožňuje včasnú detekciu a predikciu problémov. Umožňuje nájsť problémy skôr, ako sa ich oprava stane potenciálne nákladnejšou, a pomôže zákazníkom efektívne spravovať rozpočty na údržbu. „Eloque už bol nasadený na siedmich mostoch vo Victorii a bude postupne nasadzovaný na ďalších prioritných mostoch. Najmä na tých, po ktorých sa prepravujú pravidelne ťažké bremená a ktoré sú vystavené najväčšiemu riziku zhoršenia. To rieši našim zákazníkom hlavný problém a umožňuje im lepšie spravovať ich aktíva,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti VicTrack Campbell A. Rose, ktorý tiež prevzal rolu generálneho riaditeľa spoločnosti Eloque.

„Zatiaľ čo pôvodne sme boli zameraní na železničné a cestné mosty, technológia spoločnosti Eloque je všestranná a plánujeme ju v budúcnosti prispôsobiť na použitie v ďalších kritických štruktúrach,“ dodáva Ersin Uzun, generálny riaditeľ pre Internet of Things (IoT) v spoločnosti Xerox a člen predstavenstva spoločnosti Eloque. „Už teraz sa snažíme rozšíriť túto technológiu na tunely, prístavy, viacpodlažné parkovacie garáže a ďalšie dôležité infraštruktúrne aktíva.“

Xerox je majoritným vlastníkom spoločnosti Eloque, investícia do nej je súčasťou jeho stratégie pre široký vstup na trh IoT s priemyslovými inováciami. V minulom roku spoločnosť Xerox tiež oznámila spoluprácu svojho výskumného centra PARC s Agentúrou pre obranné výskumné projekty Spojených štátov amerických (DARPA) na vývoji technológie, ktorá umožní rozsiahle monitorovanie morí v rámci programu Ocean of Things.

Chcete sa dozvedieť viac o technológii Eloque?

www.xerox.com