Špičkové technické vybavenie a profesionálne služby v oblasti zabezpečovacích systémov a výroby rozvádzačov

H + D Elektromontáže, s. r. o., ponúka služby v oblasti elektro na českom trhu už od roku 1995. Má skúsenosti s realizáciou elektroinštalácií v oblasti hutníckych, strojárskych, gumárenských a ďalších spracovateľských prevádzok. Montáže vykonáva na kľúč aj subdodávateľsky – na vlastnú montáž pritom poskytuje záruku od 12 do 36 mesiacov.

V nedávno dokončenej prevádzke v Loučkách u Oder disponuje špičkovým technickým vybavením na elektroinštalácie aj na výrobu rozvádzačov, high-tech meracou technikou a kvalitne preškolenými zamestnancami na profesionálnej úrovni. Prioritou firmy je odvádzať kvalitnú prácu a poskytovať komplexné služby za zodpovedajúce ceny.

Neutíchajúci sled inovácií v projekcii a vo výrobe

„V minulosti sme využívali rôznych dodávateľov rozvádzačových skríň. Od roku 2012 sme začali používať primárne skrine od spoločnosti Rittal, pretože nás oslovila modulárna koncepcia rozvádzačov tejto spoločnosti,“ uvádza konateľ spoločnosti H + D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk. Používanie rôznych softvérových nástrojov pri elektroprojekcii tiež firme prestalo vyhovovať a riešilo sa hneď nasledujúci rok. „Hľadal som nové softvérové riešenie na návrh schém s väzbou na 2D montážnu dosku ako podporu pri výrobe rozvádzača,“ vysvetľuje J. Hlušmaňuk. Voľba padla na riešenia EPLAN. „V roku 2016 som si uvedomil nutnosť ďalších inovácií, ktoré boli nevyhnutné na to, aby sme splnili požiadavky trhu z hľadiska kvality a rýchlosti inžinieringu ruka v ruke s kvalitou samotnej výroby rozvádzačov,“ dopĺňa.

Prvé výsledky plynúce z prepojenia silných partnerov Rittal a EPLAN zaznamenala spoločnosť H + D Elektromontáže počas roku 2018: zdokonalenie inžinierskych prác v softvéri EPLAN Pro Panel Professional a doplnkových elementov, pomocou ktorých vzniklo ich prvé 3D virtuálne dvojča. „Údaje, ktoré vznikli v tomto systéme, sme ďalej prepojili s druhým partnerom, so spoločnosťou Rittal, ktorý na to nadviazal z hľadiska modifikácie skríň v ich modifikačnom centre v Zdiboch,“ vysvetľuje J. Hlušmaňuk.

Rast spoločnosti prináša nové výzvy

Rast spoločnosti priniesol nutnosť riešiť aj priestory firmy na projekciu a výrobu. Tak došlo na stavbu vlastných nových priestorov združujúcich na jednom mieste projekciu, výrobu a sklad. Výsledkom je moderná budova s kvalitným zázemím pre všetkých zamestnancov.

„Pre ďalší rast spoločnosti bolo nutné sa rozhodnúť, či investovať do väčšieho počtu zamestnancov alebo sa pozrieť na možnosti zefektívnenia inžinierskych procesov pri výrobe rozvádzačov,“ načrtáva ďalšie kroky J. Hlušmaňuk. Ponúkalo sa využiť synergiu popredných partnerov EPLAN a Rittal a ich znalosti na globálnom trhu veľkých, stredných a malých výrobcov rozvádzačov. „Rozhodli sme sa vytvoriť pracovnú skupinu z hľadiska možnosti overenia konceptu, ako ešte viac zefektívniť, zrýchliť a skvalitniť vlastnú výrobu rozvádzačov. To bol náš cieľ.“

Skúsení zástupcovia všetkých troch firiem – H + D Elektromontáže, Rittal a EPLAN – spoločne vytipovali vhodný pilotný projekt, ktorý mal poslúžiť na porovnanie klasického výrobného postupu a nového výrobného procesu založeného na precíznom projektovaní a vytvorení digitálneho 3D modelu, tzv. digitálneho dvojčaťa, s väzbou na možné výrobné stroje z ponuky Rittal Automation Systems.

Rozdelenie kompetencií je kľúčové

Po dôkladnom zoznámení sa s projektom boli zo strany firiem Rittal a EPLAN navrhnuté nasledujúce postupy:

EPLAN:

  • Bude nápomocný pri tvorbe digitálneho dvojčaťa.
  • Bude dohliadať na vytvorenie dostatočnej základne 3D modelov/makier a pomôže s ich úpravou tak, aby pre daný projekt model obsahoval všetky dôležité informácie.

Rittal:

  • Ponúkne služby svojho modifikačného centra, kde dôjde k obrobeniu rozvádzačovej skrine a montážnej dosky. Na strojoch radu Perforex budú zhotovené všetky potrebné výrezy a závity.
  • Dodá presne skrátené a popísané DIN lišty a káblové kanály – aj tieto správne predpripravené komponenty poloautomatom SECAREX šetria kvalifikovaným elektrikárom čas.
  • Poskytne prípravu vodičov na automate Wire Terminal. Všetky vodiče budú označené potlačou, vybavené dutinkou, skrátené na presnú dĺžku a zoradené do zásobníkovej lišty na neskoršie zapájanie rozvádzača pomocou prehľadnej aplikácie EPLAN Smart Wiring.

H + D Elektromontáže:

  • Všetky dáta na výrobu jednotlivých častí v modifikačnom centre Rittal odovzdá vo forme výstupov z 3D modelu.

Pilotný projekt presvedčil nielen číslami

Pracovníci H + D Elektromontáže detailne zaznamenávali všetky časy potrebné na zhotovenie 3D modelu a čas následnej výroby s materiálom, ktorý získali z modifikačného centra Rittal.

To všetko potom porovnali s pôvodnými časmi doterajšej ručnej výroby. Výsledok ukázal pri tomto rozvádzači úsporu 12 hodín!

„Samotným výsledkom nie je len časová úspora, ktorá je veľmi dôležitá s ohľadom na návratnosť investícií, ale celý projekt nám umožnil dokonale sa s finálnym výrobkom zoznámiť ešte pred jeho samotnou výrobou. Tým došlo k eliminácii všetkých chýb a prácnosti,“ pochvaľuje si J. Hlušmaňuk. „Porovnanie časov je naozaj jednoznačné – 20 : 8 v prospech výroby z predpripravených komponentov a s využitím služieb firiem Rittal a EPLAN. Vďaka 3D modelu sme si uvedomili možnosti a výhody štandardizácie – pôvodných 20 rôznych rozvádzačov sme zredukovali na štyri, pričom sme využili vzájomnú opakovateľnosť jednotlivých zostáv, ktoré sa zhodovali až na 90 % z hľadiska vnútornej výbavy rozvádzača,“ vypočítava ďalej J. Hlušmaňuk.

Pomocou tejto optimalizácie sa znížila potreba skladových položiek aj ich finančná hodnota. Táto redukcia súčasne zjednodušuje výrobu rozvádzačov, inštaláciu a údržbu. „Veľmi dobre si uvedomujeme, že investícia do správneho softvérového vybavenia je nutnosťou a detailná projekcia sa nám vráti v podobe efektívnej výroby, ale aj v podobe spokojného zákazníka, pretože presný 3D model pomôže pri vyjasňovaní finálneho rozvádzača,“ uzatvára J. Hlušmaňuk.

Ďalšie plány spoločnosti v rámci digitalizácie výroby

„Existuje pomerne rozšírený názor výrobcov rozvádzačov, že digitalizácia sa oplatí len pri sériovej výrobe a pre kusovú výrobu je príliš komplikovaná. Napriek tomu projekt H + D Elektromontáže minimalizoval čas potrebný na vytvorenie 3D dát využitím konzultačných služieb EPLAN,“ uvádza J. Hlušmaňuk. „Vďaka tomu bola naplnená naša databáza prvkov, ktorá je využiteľná z 80 % aj pre ďalšie ‚nesériové' rozvádzače a jej využiteľnosť sa ďalej zvyšuje.“

Dobrou voľbou podľa neho bolo začať digitalizáciu na rozvádzači radu AX (s celkom 96 prepojmi). V oblasti projekcie preto cíti potenciál v rozšírení dátovej základne pre softvér EPLAN a využitie 3D projekcie na ďalšie zostavy. „Pridaním relatívne malého počtu ďalších komponentov budeme schopní prejsť aj na zložitejšie zostavy rozvádzačov,“ vysvetľuje J. Hlušmaňuk.

Vo výrobe zohráva kľúčovú úlohu modifikačné centrum firmy Rittal. V budúcnosti však J. Hlušmaňuk vidí potrebu upravovať štandardné rozvádzačové skrine vo vlastnej prevádzke: „Tak, aby sme optimalizovali čas výroby, minimalizovali čas potrebný na transport materiálu a aby zároveň boli čo najviac flexibilní s ohľadom na zákaznícke zmeny a úpravy, ktoré budú vždy a všade.“ Preto už teraz uvažuje o investícii do strojového parku vrátane možnosti využitia dotácií EÚ na rozvoj firmy.