Energie Burgenland AG (EB) je rakúska spoločnosť poskytujúca energetické služby – zaoberá sa výrobou, distribúciou a predajom elektriny, zemného plynu, vykurovania a integrovaných energetických riešení. S inštalovaným výkonom 522 MW rozloženým do 15 veterných elektrární je EB v súčasnosti najväčším výrobcom veternej energie v Rakúsku, pričom ročne vyrobí 1 TWh s úsporou ekvivalentu CO2 vo výške 690 000 ton ročne. Od roku 2018 spolupracuje Energie Burgenland so špičkovými technologickými a výskumnými partnermi v Rakúsku a na medzinárodnej úrovni v inovačnom laboratóriu Green Energy Lab. Ich cieľom je spoločne a rýchlo priniesť svojim zákazníkom tie najlepšie riešenia pre stopercentne udržateľný energetický systém.

Eliminácia časovo náročného procesu inšpekcie náchylného na chyby

EB má okolo 200 veterných turbín od rôznych výrobcov. Tieto turbíny treba pravidelne kontrolovať, približne každé dva mesiace a tiež podľa potreby, napr. v prípade búrky, hurikánu alebo keď prestane fungovať turbína. Inšpekčný tím tvoria dvaja inšpektori, ktorí manuálne kontrolujú turbínu pomocou papierového kontrolného zoznamu s viac ako 150 pokynmi a otázkami. Tieto kontrolné zoznamy sú špecifické pre konkrétnu značku a model turbíny. Počas kontroly sú inšpektori povinní robiť si poznámky a fotografovať, ak sa zistia nejaké poškodenia. Poznatky z inšpekcie sú potom digitalizované v počítači a správa je zaslaná príslušným zainteresovaným stranám.

Tento zdĺhavý manuálny proces kontroly staval inšpektorov pri vykonávaní každodenných úloh pred viaceré výzvy. Papierová kontrola veterných turbín vyžadovala dodatočné úsilie na digitalizáciu správy. Inšpektori museli nosiť so sebou papier, pero, fotoaparát. Po kontrole veterných turbín museli manuálne spracovať stovky snímok zachytených počas dňa.

Rozpoznanie porúch pomocou inteligentného riešenia

Spoločnosť Nagarro pomohla EB vyvinúť inteligentné okuliare a sprievodné kontrolné riešenie založené na mobilnej aplikácii pre inšpektorov, ktoré je integrované do webového systému ich nadriadeného pracovníka a umožňuje vytváranie a aktualizáciu pracovných príkazov. Inšpektori si tak môžu lepšie plánovať prácu na daný deň a spolupracovať pri inšpekcii aj v režime offline. Môžu si medzi sebou rozdeliť kontrolný zoznam a robiť zvukové poznámky alebo fotografie ako dôkaz o akejkoľvek chybe. Toto riešenie umožňuje inšpektorom synchronizovať svoje terénne zariadenia, keď sú online, a zhromažďovať svoje zistenia do záverečnej správy.

„Keďže prevádzka veľkého počtu veterných turbín je časovo veľmi náročná úloha, hľadali sme riešenie, ako nielen zefektívniť kontrolu turbín, ale aj zvýšiť bezpečnosť našich pracovníkov. Sme veľmi radi, že implementované riešenie je obrovským zlepšením a medzi našimi zamestnancami je vysoko akceptované,“ uviedol Michael Haider, hlavný technik pre veterné elektrárne v spoločnosti EB.

Nové riešenie umožnilo EB úplne zautomatizovať pracovné postupy s cieľom vytvárania a prideľovania pracovných úloh prostredníctvom webovej aplikácie. Podrobné pokyny pre pracovníkov inšpekcie možno zobraziť cez mobilnú aplikáciu alebo pomocou inteligentných okuliarov. Výhodou inteligentných okuliarov je, že inšpektori pracujú bez použitia rúk, čo maximalizuje bezpečnosť pracovníka. Hlasové poznámky možno previesť na text s presnosťou 98 %, vďaka čomu možno automaticky vytvoriť protokol z inšpekcie. Inteligentné okuliare potláčajú rušivé zvuky, ako je vysoká rýchlosť vetra, čím je zabezpečená dobrá kvalita nahrávok. V neposlednom rade, čas potrebný na kontrolu každej veternej turbíny sa skrátil o 30 %.

Zdroj: Digitizing wind turbine inspections using Smart Glass. Nagarro. [online]. Citované 5. 5. 2022. 

-pev-