Na základe existujúcich poznatkov sa predpovedá sľubná budúcnosť virtuálnej reality a jej celoplošné nasadenie v medicínskej praxi. VR dnes používame v rôznych aplikáciách naprieč mnohými oblasťami zdravotníctva. Svoje uplatnenie nachádza pri lekárskych školeniach pre lekárov i študentov, využíva sa pri ošetrovaní pacientov alebo v lekárskom a zdravotníckom marketingu. Takisto slúži na vzdelávanie ľudí o chorobách, zdravotnom stave alebo o procese liečby.

Za posledné obdobie vzrástol počet pacientov na psychiatrických oddeleniach. Na diagnostikovanie ochorenia a liečbu sa aj napriek novým postupom a pokroku v technológiách stále používajú zastarané metódy. Ide napríklad o papierové testy, ktoré pacientov ešte viac stresujú. Virtuálna realita je ako hra, pacient si tak neuvedomuje, že sa práve diagnostikuje a testuje. Lekár sleduje reakcie pacienta a na základe nich ho dokáže diagnostikovať. Virtuálna realita sa používa nielen pri diagnostikovaní, ale aj pri terapii a liečbe pacienta.

Virtuálna realita v trebišovskej nemocnici

Pozbierať huby, založiť oheň či sadnúť si na deku a pozerať sa na nočnú oblohu. Nemocnica Svet zdravia v Trebišove pomáha pri liečbe pacientov na psychiatrickom oddelení inovatívnym spôsobom, a to pomocou interaktívnej virtuálnej reality. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions vytvorila aplikáciu Cognity Care pre okuliare Oculus Quest, ktorá vyzýva pacienta, aby sa pohyboval v priestore, a dáva mu úlohy na interakciu s virtuálnym prostredím. Úvodné skúsenosti dokazujú priaznivý efekt tejto metódy, ktorou je podporovaná štandardná terapia pacientov.

„Pacienti s psychickými poruchami vyžadujú špeciálnu starostlivosť a aj my sa preto snažíme hľadať stále nové prístupy, ako im čo najefektívnejšie pomôcť. Už dlhšie tiež pracujeme s rôznymi formami virtuálnej reality a nová interaktívna aplikácia, ktorá je jedna z prvých podobných na Slovensku, je ďalším krokom, ktorým sa môžeme posunúť vpred a skvalitniť liečbu psychiatrických pacientov,“ povedal Juraj Bazár, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Trebišov.

Pacienti v aplikácii často prekonajú samých seba

Aplikácia Cognity Care je na Slovensku unikátna najmä svojou interakciou. Iniciátor projektu je psychológ Richard Bodnár z psychiatrického oddelenia trebišovskej nemocnice, ktorý má dlhodobé skúsenosti s využívaním virtuálnej reality pri liečebných postupoch. „Aplikácia je určená najmä pre pacientov s určitými formami depresívnych syndrómov, u ktorých je jeden z dôležitých symptómov znížené sebavedomie a často aj pocit, že nič nezvládnu. Mnohokrát im preto dokonca chýba motivácia ráno vstať z postele. Zistili sme však, že pri plnení úloh vo virtuálnej realite sa u vhodných pacientov zlepšujú ich exekutívne funkcie, čiže plánovanie, ako a kedy vykonať úlohu a ako úspešne prejsť k ďalšej úlohe,“ vysvetľuje psychológ R. Bodnár.

Virtuálna realita vtiahne pacienta do nového, upokojujúceho prostredia a nechá ho vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Pacient sa najprv pomocou tutoriálu zoznámi s virtuálnou realitou. Následne v prostredí zobrazenom ako park vykonáva jednotlivé úlohy. Prvou inštrukciou, ktorú pacient dostane, je pozbierať päť kusov dreva a hodiť ich do ohniska. Ďalej si vezme košík, nazbiera sedem jedlých húb, ktoré rozlíši od nejedlých. V tretej úlohe stavia vežu z kameňov, pričom kamene musí zoradiť podľa veľkosti. Kontrolnou úlohou je nazbierať desať bobúľ. Nakoniec sa v prostredí zotmie a pred pacientom sa objaví deka, na ktorej sleduje nočnú oblohu s padajúcou hviezdou. Jeho poslednou úlohou je vysloviť želanie. Všetko pacient v priebehu hospitalizácie zopakuje štyrikrát, aby vznikol efekt učenia.

Pacient s depresívnou poruchou si plnením úloh zvyšuje svoje sebavedomie a sebarealizáciou často prekonáva sám seba. Začína dôverovať svojim schopnostiam a osvojuje si princíp učenia, čím sa lepšie pripravuje na ďalšie terapie. Ďalšími pozitívami u veľkej skupiny pacientov môžu byť zmiernenie úzkosti, odbúravanie negatívnych myšlienok či lepšia spolupráca s terapeutom. Tento podporný prostriedok terapie môže byť vhodný pre veľkú skupinu pacientov, ktorí trpia depresívnymi poruchami, úzkosťami, poruchami sústredenia alebo nedôverujú vlastným schopnostiam.

Aj keď môže chvíľu trvať, kým sa virtuálna realita stane skutočným „konkurentom“ alebo partnerom tradičných diagnostických techník, určite bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v liečbe a diagnostike duševných a mozgových porúch.

Zdroje

[1] Cognity Care. Deutsche Telekom IT Solutions. [online]. Citované 20. 10. 2022.

[2] V trebišovskej nemocnici pomáha pri liečbe pacientov s psychickou poruchou virtuálna realita. PENTA Zlepšujeme zdravotníctvo. [online]. Publikované 22. 10. 2021.

-pev-