Bakstron, s. r. o., sa už sedem rokov zaoberá realizáciou zákaziek v oblasti elektro, merania a regulácie. Postupom času donútil objem zákaziek firmu zaoberať sa aj projekčnou činnosťou. V mnohých prípadoch predtým zadávali projekty subdodávateľom, čo bolo komplikované. „Nedarilo sa nám dodržať termíny, boli sme viazaní na obyčajné sľuby projektantov, ktoré často nedodržali. Preto bolo jedinou cestou založiť vlastnú firmu,“ vysvetľuje Luboš From, konateľ spoločnosti Bakstron. Na scénu tak prichádza projekčná spoločnosť ElPlan, s. r. o., ktorá aktuálne v rámci chemického priemyslu pôsobí vo firimách, ako je Paramo, Total či Draslovka.

ElPlan, možno trochu poeticky, využíva pri svojej práci nástroje firmy EPLAN, ktoré boli u mnohých ich zákazníkov rozšírené, preto hneď od začiatku tušili, že je správne vydať sa touto cestou. Hneď však tiež ocenili jeho nesporné výhody.

„Zahŕňa všetko, čo potrebujeme, čo chceme využiť. Páči sa mi úžasná podpora formou webinárov, odborných školení, prezentácií, na webe je dostupný rad dokumentov a skúseností iných ľudí. To všetko otvára cestu k ľahšiemu a efektívnejšiemu využívaniu softvéru,“ vysvetľuje Petr Kopáček, konateľ spoločnosti EPLAN.

Postupne začali používať softvér EPLAN Electric P8 v obmedzenej licencii (40 – 80 strán), následne rozšírili na celok, k nemu si dokupovali ďalšie moduly (jednopólové schémy, PLC) a dnes majú už aj ďalšie užitočné nadstavby vrátane pomerne sofistikovaného nástroja na automatické generovanie schém EPLAN Cogineer.

Prípadová štúdia z chemického priemyslu

Jedným z nedávnych projektov spoločnosti ElPlan bola obnova existujúceho výrobného zariadenia v sekcii výroby kyanidu vo výrobnom závode Draslovka. Čo sa týka koncepcie projektu, bola vopred jasne daná. K zariadeniam, ktoré už prevádzkovali, bolo preto potrebné dorobiť novú dokumentáciu pre existujúce aj nové prvky či schémy.

„Na realizáciu sme použili softvérový nástroj EPLAN, ktorý používame na 90 % našich dokumentácií. Odbor nášho pôsobenia sa zameriava prevažne na petrochemický či chemický priemysel, technologické časti sú v mnohých projektoch s drobnými modifikáciami úplne totožné,“ prezrádza P. Kopáček.

EPLAN predstavoval pre projekciu výhodu v tom, že ak sa pripravia kvalitné makrá a šablóny, možno ich jednoduchým spôsobom využívať aj v ďalších projektoch. „Softvérové nástroje EPLAN sú pre nás veľkým prínosom aj z hľadiska odovzdávania dokumentácií, dokážeme našim zákazníkom posielať na schválenie či pripomienky dokumentácie elektronicky,“ dodáva P. Kopáček.

„Kým v minulosti sme odovzdávali dokumentáciu papierovou formou, tentoraz sme využili nástroj na digitálne zdieľanie projektov EPLAN eVIEW. S projekčnou kanceláriou sme boli schopní na diaľku riešiť, komentovať a upravovať projekt on-line,“ pridáva sa k oceneniu výhod nástroja EPLAN eVIEW aj Marek Svoboda, inžinier automatizácie a MaR v Draslovke. Ukázalo sa, že digitálny návrh a jeho možné vzdialené zdieľanie, komentovanie a úpravy značne zjednodušil postupy, zrýchlil prácu a bol prínosom pre všetkých zúčastnených aj rad ďalších kolegov v závode, ktorí z týchto výhod následne ťažia pri bežnej práci. „K papierovej forme odovzdávania dokumentácie by som sa v dnešnej dobe už nevracal,“ dodáva na záver presvedčený M. Svoboda.

EPLAN Cogineer – automatické generovanie schém jednoduchým kliknutím

Zaujímavým prvkom v poňatí projektov spoločnosti ElPlan je aj súčasné využívanie nadstavbového systému EPLAN Cogineer. S týmto systémom môžete rýchlo odomknúť plný potenciál svojej projekčnej práce a výrazne zvýšiť kvalitu vašich elektrotechnických a fluidných schém. Jednoducho použite existujúce schémy na nastavenie knižnice makier a EPLAN Cogineer automaticky vytvorí schémy jednoduchým kliknutím myši. Práve v EPLAN-e si ho osvojili veľmi skoro od prvého zoznámenia sa s nástrojom.

„Priznám sa, že v tejto chvíli je to tak trochu žrút času, pretože aby všetko fungovalo tak, ako má, treba pripraviť kvalitné vstupné dáta a makrá. Som však presvedčený, že zakrátko budeme v štádiu, keď sa prvotná časová investícia začne vracať,“ konštatuje P. Kopáček.

Vzhľadom na často sa opakujúce technológie v projektoch, aj keď trochu inak použité, vo svojej podstate ide graficky stále o jedno a to isté. V tom je EPLAN Cogineer veľmi mocný nástroj. „Keď si premietnem, aké percento dokumentácie by mohol v budúcnosti tvoriť, ide o 70 – 75 %. Zvyšok sú konkrétne úpravy pre konkrétne aplikácie a zákazníkov. Prvky, ktoré spracovávame, dostávame od zákazníka najčastejšie formou excelovskej tabuľky (typy prístrojov, rozsahy, objednávkové kódy atď.),“ hovorí P. Kopáček, ktorý je presvedčený o vhodnosti investície času aj ďalších nákladov do nástroja.

„Vieme, že máme v projekcii obrovský potenciál. Firmy budú projektantov potrebovať, uvidíme, čo ponúkne aj nová legislatíva a pod. Všetky zaobstarané produkty, napriek prvotnej investícii, ktorá je nevyhnutná, umožňujú náš ďalší rast,“ uznáva aj druhý konateľ a majiteľ firiem ElPlan a Bakstron L. From. Možnosti, ktoré EPLAN Cogineer ponúka, podľa neho tiež uľahčia aj prijímanie nových kolegov do projekcie: „Aj keď nás to stojí čas, berieme to ako investíciu do budúcnosti. Projekty sa zlepšujú, pozorujem posun a budeme pripravenejší na budúce výzvy, napr. aj v personálnej oblasti,“ dodáva.

Spoločnosť ElPlan je ukážkovým príkladom, že nemusíte mať desiatky projektantov či sériovú výrobu na to, aby ste plne využili potenciál platformy EPLAN. Od automatického generovania v EPLAN Cogineer cez 3D návrhy rozvádzača v EPLAN Pro Panel až po cloudové zdieľanie v EPLAN eVIEW, to všetko umožňuje zvládnuť aj takéto veľké projekty.