Spojenie operátora v prevádzke s pracovníkom v kancelárii

Spoločnosť TotalEnergies patrí medzi najväčších celosvetovo integrovaných dodávateľov ropy a plynu a pôsobí vo viac ako 150 krajinách sveta. Preto predstavuje nasadenie náhlavných súprav pomocou videokonferenčnej platformy Microsoft Teams významný krok v digitálnej transformácii v závode na výrobu polypropylénu v La Porte v Texase. Bezpečná náhlavná súprava RealWear HMT-1Z1 je kompatibilná so všetkými ochrannými prilbami a spúšťa aplikáciu Microsoft Teams s podporou hlasovej komunikácie. Súprava je vodotesná, prachotesná, odolná pádom, obsahuje kameru, a preto používatelia a členovia tímu môžu interagovať s videom v reálnom čase. Operátori v teréne môžu používať obe ruky pri zložitých pracovných postupoch a zároveň na diaľku komunikovať s odborníkmi na danú problematiku. „Používanie bezpečnostnej helmy s možnosťou komunikácie cez Microsoft Teams je ďalším krokom v našej priemyselnej digitálnej transformácii. Vďaka tomu sú naše činnosti bezpečnejšie a efektívnejšie, pretože umožňujú rýchlejšie sa rozhodovať. Zároveň môžeme dlhodobo zlepšovať našu prevádzkovú dokonalosť a vytvárať petrochemický závod zajtrajška,“ hovorí Eric Duchesne, senior viceprezident divízie výroby a projektov, TotalEnergies.

Len niekoľkými kliknutiami sa terénni pracovníci TotalEnergies môžu na diaľku spojiť s odborníkmi na danú problematiku, ktorí sú oprávnení poskytnúť vhodné usmernenia a rady tým, že sami uvidia a analyzujú situáciu. Integrácia s Microsoft Teams umožňuje viacerým ľuďom spolupracovať zdieľaním obrazoviek, údajov aj názorov. „Čím viac odborníkov máme k dispozícií, tým je väčšia pravdepodobnosť, že problémy vyriešime rýchlo a s vyššou presnosťou,“ uviedol Blake McFall, manažér prevádzkovej dokonalosti v závode na výrobu polypropylénu v La Porte, TotalEnergies. Cieľom pre nasledujúce obdobie je dokončiť nasadenie 30 zariadení v rôznych lokalitách TotalEnergies.

Budúcnosť bezpilotných ropných plošín vďaka robotom

Aker BP je nórska spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu na nórskom kontinentálnom šelfe. Z hľadiska produkcie je Aker BP jednou z najväčších nezávislých ropných spoločností v Európe. V spolupráci s Cognite a ANYbotics spoločnosť spolupracuje pri zavádzaní diaľkových kontrol na mori s robotom ANYmal X na platforme Valhall v Severnom mori. ANYmal X, štvornohý robot s certifikáciou Ex, bol testovaný na robotické inšpekcie a kontroly v pobrežných zónach s hodnotením Ex, pričom ukázal výhody digitálnych dvojčiat spoločnosti Cognite v reálnom čase a komplexnej dátovej platformy, ktorá využíva umelú inteligenciu. ANYmal X automatizuje rutinné prevádzkové činnosti, vykonáva inšpekcie a zlepšuje možnosti monitorovania kritických zariadení. Vylepšuje digitálne dvojčatá v reálnom čase prostredníctvom automatizovaného zberu živých údajov a vysielania udalostí, čím uľahčuje lokalizáciu zariadení, analýzu a podávanie správ. Spoločnosť Cognite konsoliduje a dáva tieto údaje do kontextu so všetkými prevádzkovými údajmi v rámci platformy Cognite Data Fusion®. To uľahčuje všetkým osobám s rozhodovacou právomocou prístup a používanie komplexných priemyselných údajov na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zaistenie bezpečných a udržateľných činností prostredníctvom umelej inteligencie a robotiky. Poznatky získané z tohto nasadenia približujú Aker BP k jej cieľu, a to umožniť plne bezpilotnú budúcnosť pre vybrané platformy do rokov 2027 – 2029.

Školenie na pracovisku sa stáva virtuálnym

Virtuálna realita nie je len pre videohry. Energetická spoločnosť BP, ktorá podniká aj v oblasti petrochemických aktivít, využíva simulačnú technológiu ako efektívny nástroj na školenie zamestnancov od techník vŕtania až po začlenenie nového pracovníka do tímu. BP sa spojila so softvérovou spoločnosťou Immerse s cieľom vytvoriť sériu nových kurzov virtuálnej reality, ktoré zamestnancom poskytujú bezpečné miesto na precvičovanie ich zručností bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Nástroj virtuálnej reality môže poskytovať školiace programy prostredníctvom virtuálnej reality alebo prehliadača na počítači, pričom sa poskytuje všetkým zamestnancom vrátane tých, ktorí pracujú na diaľku a majú prístup do systému. „Nástroj zvyšuje bezpečnosť tým, že našim zamestnancom poskytuje bezpečné miesto na cvičenie, znižuje náklady tým, že netreba cestovať, a vytvára interný ekosystém, ktorý nám umožňuje neustále zlepšovať naše školiace programy,“ vysvetľuje Anthony Del Barto, manažér technológie vzdelávania BP. Nový systém umožňuje navrhovať vlastný obsah školenia bez toho, aby vyžadoval použitie špecifických náhlavných súprav a vybavenia. „Veľmi sa spoliehame na simulačné modely, ale málokedy sa nám podarí predstaviť si, čo sa skutočne deje,“ dodáva.

„Immerse VR nám umožňuje nielen zobrazovať vizualizácie toho, čo sa deje, ale tiež interagovať so všetkým, od kameňa a tekutín v nádrži až po vrt či iné zariadenia,“ hovorí Emee Ermel, manažérka vzdelávania BP. To dáva jednotlivcom schopnosť vizualizovať, čo sa deje, a pochopiť, ako ich konanie ovplyvňuje celý systém. Prvotným zámerom platformy bolo poskytovať technické školenia, schopnosti tohto nástroja však umožňujú poskytovať rozličné simulované prostredia na rozvoj mäkkých zručností vrátane cvičení na hranie rolí, kde si manažéri môžu precvičiť zložité rozhovory so svojimi zamestnancov a podobne.

Nová hranica 3D tlače v petrochemickom priemysle

Od medicíny až po automobilový priemysel, všestrannosť 3D tlače nemá hranice. Technológia je prakticky schopná vyrobiť akýkoľvek predmet. Od robotov po protetiku, ľudské kosti a implantáty, od domov po jedlo, 3D tlačiarne vyrábajú širokú škálu funkčných artefaktov, ktoré sú cenovo dostupnejšie ako tie konvenčné. Prekvapivou evolučnou cestou sa táto technológia už pomaly a úspešne aplikuje v petrochemickom priemysle. Petrobras (Petróleo Brasileiro S. A.) so sídlom v Riu de Janeiro v Brazílii je spoločnosť, ktorá pôsobí v ropnom, plynárenskom a energetickom priemysle. Je celosvetovo uznávaný pre svoju technológiu prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v ultrahlbokých vodách. V tejto oblasti sa vedci z výskumného centra (Cenpes) a špecialisti z Petrobras v Espírito Santo, ktorí pracujú na palube platformy P-58, na plošine Jubarte, v povodí Campos, venujú využívaniu všetkých výhod 3D tlače. Ropné plošiny nie sú tak ľahko prístupné a v prípade poruchy na zariadení sa vyžaduje okamžitá výmena, aby sa nenarušil ďalší chod prevádzky. „Potrebnú súčiastku môžeme vytlačiť na plošine a prakticky okamžite ju vymeniť. Získali sme autonómiu, agilitu aj väčšiu schopnosť predvídať a skrátili sme čas potrebný na výmenu,“ zdôraznil supervízor Marcos Fabio Rissatto Pereira, ktorý pracuje na prevádzke prvej 3D tlačiarne.

Technológia recyklácie použitých plastov

Vďaka plastom je náš život efektívnejší a pohodlnejší. Ich vlastnosti však sťažujú ich rozklad. Ak sa nevynaloží dostatočné úsilie na zhodnocovanie a opätovné použitie plastov a na minimalizáciu odpadu, môže to mať nepriaznivé účinky na životné prostredie. Tu je cenným prínosom technológia ReOil® založená na pyrolýze, známom rafinérskom procese, počas ktorého sa termoplasty najskôr roztavia a potom krakujú pri teplote asi 400 – 450 °C. Táto patentovaná technológia chemickej recyklácie spoločnosti OMV premieňa plastový odpad na konci životnosti na pyrolýzny olej, ktorý nahrádza fosílne zdroje. Je to inovatívna technológia chemickej recyklácie, ktorá dopĺňa mechanickú recykláciu a spracováva plasty po ich životnosti, ktoré by sa inak uložili na skládku alebo do spaľovne odpadov. V súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi funguje pilotný závod ReOil100 v rafinérii OMV vo Schwechate od roku 2018, kde za jednu hodinu dokáže 100 kilogramov plastov premeniť na 100 litrov syntetického materiálu. Tento materiál sa následne podrobuje ďalšiemu spracovaniu v rafinérii, aby sa stal palivom alebo základným materiálom pre priemysel. Spoločnosť ďalej zvyšuje kapacity vo Schwechate pomocou nového demonštračného závodu ReOil2000, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe, čím sa zvýši kapacita na 16 000 t/rok.

ARiA, vlastný personalizovaný digitálny mozog

Repsol S. A. je španielska nadnárodná energetická a petrochemická spoločnosť so sídlom v Madride a zároveň celosvetový výrobca motorových olejov, mazív a ostatných prípravkov pre automobilový a motocyklový priemysel s viac ako 90-ročnou tradíciou. V spoločnosti Repsol sú už niekoľko rokov ponorení do ambiciózneho plánu digitálnej transformácie, ktorého cieľom je upevniť ich energetický prechod. Jedným z pilierov tejto digitalizácie je stať sa spoločnosťou založenou na údajoch. Aj preto vznikla ARiA, cloudová platforma na veľké dáta a umelú inteligenciu, ktorá centralizuje všetky údaje spoločnosti na vývoj analytických modelov a algoritmov zlepšujúcich procesy a rozhodovanie. ARiA podporuje stovky digitálnych iniciatív, ktoré sa realizujú v rôznych obchodných činnostiach. Napríklad InWell zbiera extrakčné údaje o vrtoch z celého sveta, aby ich bolo možné riadiť z Madridu. Ďalším príkladom je Vivit, ktorý pomáha zákazníkom spoločnosti šetriť tým, že zisťuje, ktorý elektrospotrebič v domácnosti spotrebuje najviac energie. ARiA vyvinutá na báze Microsoft Azure obsahuje rôzne riešenia na príjem údajov, konfigurácie cloudu, nástroje na správu údajov a modely strojového učenia. Informácie, ktoré táto platforma poskytuje, sa používajú napríklad na organizáciu Hackia, inovačného a podnikateľského hackathonu, ktorý už priniesol zaujímavé návrhy. Ďalšou iniciatívou je Data School, periodické školenie zamerané na pracovníkov, ktorí doteraz nepracovali s dátami.

Inteligentné prilby podporujú rozhodovanie na diaľku

Saudi Aramco, saudskoarabská ropná spoločnosť a zároveň jeden z najväčších svetových producentov ropy, nedávno nasadila do prevádzky inovatívnu technológiu štvrtej priemyselnej revolúcie, inteligentnú prilbu. Prilba, ktorá funguje na báze umelej inteligencie, na diaľku monitoruje činnosti súvisiace s výrobou zariadení a materiálov, čím najmä v čase pandémie pomáhala znižovať riziko prenosu ochorenia. Obsahuje prenosný minipočítač z triedy tabletov Android, čo je prakticky handsfree zariadenie pripojené k bežnej priemyselnej prilbe. Používa softvér na rozpoznávanie hlasu a umožňuje množstvo funkcií, ako je jednoduché zdieľanie dokumentov a obrazoviek, snímanie obrázkov vo vysokom rozlíšení, nahrávanie videa a rozšírená realita v reálnom čase pre diaľkové navádzanie.

Aby sa napríklad zabezpečila kontinuita podnikania počas pandémie COVID-19, pracovníci Aramco Asia v Južnej Kórei využili inteligentnú prilbu na diaľkové vyhodnotenie nového potenciálneho výrobcu rúr. Skupina technických a inšpekčných posudzovateľov spolupracovala a komunikovala na diaľku so zástupcami výrobcov prostredníctvom živého vysielania. Technológia bola tiež použitá na dohľad nad kontrolnými činnosťami a mechanickým testovaním pri prebiehajúcich kritických inštaláciách. Výsledky boli uspokojivé a podporovali stratégiu digitálnej transformácie v spoločnosti.

Digitálne dvojčatá zefektívňujú činnosti

Aby ste mohli prevádzkovať ropné a plynové polia, musíte mať plnú kontrolu nad výkonom, údržbou a bezpečnosťou zariadení. Môže byť ťažké vidieť celkový obraz, keď sú obrovské objemy údajov rozložené na rôznych miestach a v rôznych aplikáciách. Aker BP vyvíja digitálne dvojčatá prevádzky v spolupráci so svojimi strategickými partnermi Aize a Cognite, kde prepájajú ľudí v digitálnom pracovnom priestore so všetkými prevádzkovými dátami. „Potreba čistej energie dodávaná bezpečným spôsobom nebola nikdy väčšia. Ako producent ropy a plynu musí Aker BP myslieť nad rámec možností. Vďaka nášmu záväzku k digitálnej prevádzke bude spoločnosť Aker BP konkurencieschopnejšia. Budeme bezpečnejším a spoľahlivejším prevádzkovateľom so zníženými emisiami. To nám umožní poskytovať lepšie riešenia pre svetové energetické potreby,“ hovorí Hege Fjell Urdahl, viceprezident pre integrované operácie, Aker BP.

Údaje z plošín sa extrahujú pomocou Cognite Data Fusion (CDF), ktorý ich dáva do súvislostí. Potom ich možno využiť a sprístupniť prostredníctvom rôznych aplikácií. Koncový používateľ môže využiť pracovný priestor Aize na pripojenie k informáciám a nástrojom, ktoré potrebuje na spoluprácu a prijímanie lepších rozhodnutí. „Pripojením údajov z čerpadiel, snímačov, tlakomerov, satelitov alebo dronov v reálnom čase vdýchneme život digitálnemu dvojčaťu. Používanie týchto údajov v pokročilých digitálnych nástrojoch nám umožňuje lepšie predvídať pri nadchádzajúcej údržbe a optimalizovať naše činnosti,“ dodáva Lars Kaasa, vedúci digitálnej údržby, Aker BP. Digitálne dvojča vytvára bezpečnejšie pracovisko, navyše zvyšuje produkciu vďaka rozhodnutiam založeným na údajoch.

Zdroje: TotalEnergies, ANYbotics, BP, Petrobras, OMV, Repsol, Saudi Aramco, Aker BP.