Uisge beatha znamená živá voda a je základom produktu, ktorý je pre Škótsko druhým najdôležitejším exportným výrobkom po rope zo Severného mora. Whisky. Tento škótsky značkový alkohol destilovaný zo zrna (väčšinou sladového jačmeňa) si získava čoraz väčšiu popularitu a dopyt po ňom sa zvyšuje po celom svete, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách. Výrobcovia ako Chivas Brothers tak rozširujú svoje výrobné kapacity a dokonca ožívajú aj pálenice, ktoré boli už roky uzavreté, napr. Glen Keith. Pálenica založená v roku 1959 bola zatvorená v roku 1999. O takmer 15 rokov neskôr znovu ožila. Niektoré veci starého sveta znovu ožívajú a obnovujú svoju činnosť, medzi nimi aj množstvo destilačných strojov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre charakteristickú chuť whisky. Väčšina ostatných častí, napr. celá technológia merania a automatizácie, sa inovovala, aby sa tak zaručila efektívna prevádzka.

Keenov zmysel

Jedným z dôležitých parametrov pri výrobe whisky je obsah alkoholu v destiláte, ktorý sa meria objemom alkoholu v destiláte. „Meranie objemu alkoholu je rozhodujúce pre kvalitu výsledného produktu aj pre energetickú účinnosť,“ vysvetľuje Craig Ogston, technik elektrických zariadení a riadenia v Chivas Brothers. „Nechcete, aby váš destilačný stroj bežal príliš dlho a len vyrábal vodu, takže je mimoriadne dôležité, aby ste mali presné meranie.“ Parametre objemu a hustoty sa používajú na určenie obsahu alkoholu. V pôvodnej pálenici sa tieto merania vykonávali prostredníctvom elektromagnetických prietokomerov Endress + Hauser v kombinácii so systémom na meranie hustoty od iného výrobcu. Avšak skúsenosti z pálenice v Tormore, jedného zo závodov Chivas, ukázali, že existuje aj lepšie riešenie: Coriolisov hmotnostný prietokomer Promass 83F. Vibrujúce trubice prietokomera pracujú na princípe Coriolisovej sily a umožňujú priame meranie hmotnostného prietoku. Signál zo snímača zároveň podáva informáciu aj o hodnote hustoty. V závislosti od teploty, ktorá prietokomer tiež sníma, vypočítava Promass 83F hmotnostný prietok a v kombinácii s hustotou aj koncentráciu alkoholu.

Dvojitý prínos

„S prietokomerom Promass sme vykonali viaceré skúšobné merania, čím sme si overili, že tento prístroj je vhodným riešením pre našu aplikáciu v Glen Keith,“ hovorí C. Ogston. Digitálna komunikačná technológia Profibus zabezpečuje presný prenos meraných signálov. Technici sú z tejto inštalácie nadšení – obzvlášť keď sa tým usporili náklady v porovnaní so starým riešením, kde sa na meranie hustoty používal oddelený merací systém. „S Promassom sme získali rovnaký výkon pri nižších nákladoch.“ Glen Keith je opäť v prevádzke už viac ako dva roky. Ďalšie roky budú potrebné na uskladnenie a vyzretie whisky predtým, ako sa prvé fľaše dostanú do predaja. Avšak dovtedy si chce byť C. Ogston istý, že bude s Endress + Hauser v dobrých rukách. „Náš riaditeľ skutočne rozumie výrobe whisky,“ tvrdí C. Ogston. „Vždy, keď máme nejakú otázku, môžeme ho zavolať a v deviatich z desiatich prípadov pozná odpoveď – alebo vie, na koho sa máme obrátiť.“

Zdroj: A good spirit. [online]. In: Changes, časopis Endress + Hauser. Citované 29. 10. 2015.

-tog