Balenie musí spĺňať rôzne požiadavky, aby sa u koncového spotrebiteľa ocitol zabalený produkt čerstvý a bez chýb. Belgický špecialista na baliace stroje Pattyn Packing Lines so sídlom v Bruggách, navrhuje a vyrába plnoautomatické Bag-in-Box baliace zariadenia na balenie tovaru masového charakteru od rýb, hlboko zmrazeného chleba, zeleniny a polotekutých produktov ako sú oleje, masti, či ­tekutý cukor, až po prášky a granuly. Týmto spôsob je možné potraviny čerstvo a hygienicky zabaliť.

Trendy baliacich riešení – kompaktne, efektívne a multifunkčne

Požiadavky na baliace stroje v podstate sledujú všeobecné trendy v strojárstve – modulárne koncepty, adaptabilita, jednoduchosť údržby, spoľahlivosť, vysoký komfort obsluhy ako aj moderné a ­výkonné riadiace systémy. „Navyše sa musí baliaci stroj bez problémov začleniť do výrobného procesu, aby náhodou neprišlo k ­zastaveniu toku materiálu a k vzniku úzkych miest vo výrobe. Okrem toho si môžu naši zákazníci vybrať, či chcú mať stroj sériovej výroby alebo zariadenie ušité na mieru presne podľa ich požiadaviek,“ hovorí Joeri Haegebaert softvérový manažér a inšpektor ­kvality v Pattyn Packing Lines. Novým zariadením Ceflex-21 kombinuje Pattyn osvedčenú technológiu formovania kartóna prostredníctvom vákuového odsávania a vkladania vaku do jedného kompaktného stroja, čím spája dovedna dva podstatné procesy.

Najskôr sa izoluje kartón, upevní sa ­vákuovou odsávačkou, otvorí sa a záklopka na dne sa prehne a­ ­zalepí. Následne stiahnu fóliové manipulátory vrecko z kotúča, otvoria ho a presne umiestnia do kartóna. Dokonalo riadené vtiahnutie vrecka umožňuje redukciu množstva materiálu vrecka a zabezpečuje takmer 30% úsporu fólie. Kapacita produkcie kompaktného stroja Ceflex-21 je znamenitých 12 kartónov za minútu. Integrovaný Bag-in-Box baliaci stroj je riadený zabudovaným PC CX1010 s priamo pripojenými EtherCAT modulmi od spoločnosti Beckhoff. Popri štandardných VV moduloch sú na riadenie ­krokových motorov použité moduly EL7041 a EL7031 takisto od spoločnosti Beckhoff.

„Celflex-21 jednoznačne profituje z ­moderných riešení ­riadenia a pohonov. Rigidné vzduchom ­poháňané systémy na formovanie kartóna, otvorenie a umiestnenia vrecka sa dnes ­nahrádzajú flexibilnými systémami poháňanými krokovými motormi. Pre tento typ aplikácií vykazuje krokový ­motor výhodné parametre krútiaceho momentu,“ vysvetľuje Joeri Haegebaert. Kompaktný modul balenia je možné bez problémov integrovať do plnoautomatickej baliacej série Pattynu alebo do existujúcej baliacej linky zákazníka.

Zákazník očakáva otvorenosť

„Tlak na výrobcov strojov sa neustále stupňuje. Stále komplexnejšie funkcie sa musia realizovať čoraz efektívnejšie. Popritom je dôležité nájsť správny pomer ceny a výkonu. Takéto požiadavky je možné splniť len pomocou vysokého stupňa automatizácie. Rozhodli sme sa pre riadiacu techniku na báze PC, pretože nám to poskytuje celý rad výhod. Na jednej strane bez problémov funguje integrácia iných systémov a prístrojov, na druhej strane nám otvorenosť riadenia na báze PC uľahčuje výrobu na mieru šitých strojov. Vzhľadom na dobré skúsenosti s technikou Beckhoff v minulých rokoch, sa ju firma rozhodla inštalovať do celého výrobného portfólia strojov. V budúcnosti plánujeme využívať od Beckhoffu aj dotykové panely,“ zakončuje Joeri Haegebaert.

www.pc-control.net