Dokončenie je len začiatok

Nebýva to až tak často, aby ste za svoju každodennú prácu získali významné ocenenie. Preto bol dlhoročný zákazník B+R, spoločnosť Müller Martini, taký hrdý na to, že dostal cenu Swiss Industry 4.0 Award. Globálne pôsobiaci výrobca strojov zo Švajčiarska získal ocenenie za svoj koncept výrobnej linky schopnej vytlačiť knihu v dávke jeden kus, ktorá stelesňuje filozofiu spoločnosti Dokončenie 4.0 (Finishing 4.0). Riešenie je odpoveďou na rastúci dopyt po malých dávkach prispôsobených personalizovaných tlačených výrobkov. Mnohé z funkcií tejto linky bolo možné zrealizovať vďaka bezproblémovej automatizácii postavenej na produktoch B+R, na ktoré sa spoločnosť spolieha už viac ako 25 rokov.
Dokončenie je len začiatok

Obr. Výrobná linka SigmaLine využívajúca systém Connex LineControl na správu dát a procesov umožňuje efektívnu kusovú výrobu kníh.

Zlatá éra tlačiarenského priemyslu je už za nami a asi len málokto z tohto biznisu ho môže považovať za rastové odvetvie. Od roku 2008 prešlo toto odvetvie výrazným štrukturálnym otrasom. Úspešná orientácia v nových požiadavkách a návykoch zákazníkov v čítaní vyžaduje inovatívne prístupy. Müller Martini vyšiel z týchto výziev ako technologický líder v oblasti ofsetovej a digitálnej tlače – a z veľkej časti za to vďačí automatizačným riešeniam vyvinutým v priebehu 25 rokov spolupráce s B&R.

Dokončenie 4.0

Filozofia spoločnosti Müller Martini nazvaná Dokončenie 4.0 spája rôzne inovácie, ktoré spoločnosť vyvinula za posledných desať až pätnásť rokov – mnohé z nich v spolupráci s B&R. „Kľúčom k Dokončeniu 4.0 je to, že naše údaje využívame naplno, čo nám umožňuje, aby boli naše procesy úplne prepojené,“ vysvetľuje Christoph Gysin, vedúci rozvoja a štandardov spoločnosti Müller Martini. „Medzi inovácie, ktoré sme dokázali zrealizovať vďaka riadiacim prvkom spoločnosti B&R, patrí schopnosť získavať a komunikovať údaje o strojoch, ako aj realizovať pokročilé diagnostické funkcie. Celkovo je to práve vysoký stupeň automatizácie – rýchle riadenie osí, výkonné priemyselné počítače, efektívny zbernicový systém a vysokokvalitné rozhrania HMI, ktoré tvoria chrbticu Dokončenia 4.0.“

Dôslednosť až do série veľkosti jedna

Systém výroby kníh ocenený v roku 2017 cenou Swiss Industry 4.0 Award umožňuje, aby výrobné operácie prebiehali bez akýchkoľvek manuálnych zásahov alebo prestojov na výmenu kníh, a to aj pri veľmi malom počte tlačených kníh. V konečnom dôsledku to zahŕňa tlač kusoviek, ako to poznáme pri fotoknihách a iných personalizovaných produktoch. Systém pracovných postupov Connex vyvinutý spoločnosťou Müller Martini integruje každý krok tlače, od súboru PDF pripraveného na tlač po hotovú knihu pripravenú na odoslanie.

„Naša spolupráca s B&R je už mnoho rokov taká úspešná, pretože je založená na vzájomnej dôvere, otvorenosti a podnikových kultúrach zahŕňajúcich stabilitu, spoľahlivosť, technologické schopnosti a dlhodobé myslenie.“

Christoph Gysin,vedúci oddelenia rozvoja spoločnosti a štandardov, Müller Martini

Plynulý tok až do fázy hotového výrobku

Connex začína načítaním informácií o knihe z PDF a vygenerovaním potrebných formátových a tlačových súborov pre digitálnu tlač. Samotná kniha zákazníka sa potom vytlačí na súvislú sieť a spracuje sa do knižného bloku. Viazací stroj Vareo spojí knižný blok s obálkou a produkt sa upraví na konečný formát v trojnožovom orezávacom stroji InfiniTrim. Formát, hrúbka a obsah sa môžu od knihy ku knihe líšiť bez toho, aby linka vyžadovala manuálny zásah. Pretože systém pracovných postupov Connex si je vedomý toho, aké úlohy čakajú v rade na vykonanie, je sám schopný vykonať svoju optimalizáciu. „Je to Priemysel 4.0 vo svojej najčistejšej podobe. Zmenili sme teoretické prednášky na reálne riešenia,“ hovorí Ch. Gysin. „Porota udeľujúca cenu Swiss Industry 4.0 si toho všimla – a čo je dôležitejšie, aj naši zákazníci.“

B&R – správna voľba

Pri hľadaní inovatívneho a spoľahlivého dodávateľa automatizačných a riadiacich systémov sa Müller Martini rozhodol v prospech B&R už pred 25 rokmi. „V tom čase práve vyvíjali systém 2000,“ spomína Ch. Gysin. „Z technického hľadiska nás ohromila modularita, šírka a úplnosť ich portfólia, ako aj možnosti programovania. Mali sme spoločnú aj podnikovú kultúru, pripravenosť na prispôsobenie sa a vášeň pre inovácie. Tieto skutočnosti zohrali dôležitú úlohu pri rozhodovaní o tom, že spoločnosť B&R bude naším automatizačným partnerom. Za týmto rozhodnutím si Müller Martini stojí dodnes.

Dobre zladený koncept

Od pohybových osí, regulátorov, priemyselných PC a HMI až po vývojový a diagnostický softvér tvoria automatizačné riešenia B&R základ dnešných najmodernejších výrobných systémov. „Asi pred 20 rokmi sme spolupracovali so spoločnosťou B&R na vývoji komplexného konceptu hardvéru a softvéru, ktorý nazývame automatizačná platforma Müller Martini,“ vysvetľuje Ch. Gysin. „Táto štandardizovaná platforma naďalej zohráva významnú úlohu v úspechu našich najinovatívnejších projektov. Úzko sme spolupracovali na vytvorení softvérových návodov a definovaní rozhraní a rôznych funkcií, ako sú správa alarmov a správa V/V. Softvér B&R Automation Studio nám tiež umožňuje veľmi efektívne programovať a vykonávať simulácie. Vyvinuli sme softvérové knižnice, vďaka ktorým sú naše programy prispôsobiteľné a konzistentné. Spolu s vývojom produktov B&R sa samozrejme vyvíjala aj naša platforma. V budúcnosti bude niekoľko existujúcich funkcií priamo nahradených komponentmi technológie mapp.“

Efektívne riešenia pre zákazníka

V prípade spoločnosti Müller Martini je prvoradým cieľom v rámci filozofie Dokončenie 4.0 pomoc tlačiarňam, vydavateľom novín a kníhviazačom, aby udržali náklady na najnižšej možnej úrovni a zostali konkurencieschopní pri poskytovaní čoraz individualizovanejších produktov, ktoré zákazníci požadujú. „Tlak na náklady v papierenskom priemysle je obrovský,“ zdôrazňuje Ch. Gysin. „Dáme našim zákazníkom možnosť prispôsobiť obsah svojich tlačených produktov bez kompromisov v oblastiach, ako je plynulé sledovanie a zabezpečenie kvality. V súlade s definíciou Priemyslu 4.0, ktorá platí rovnako pre Dokončenie 4.0, to umožňujú inteligentne koordinované procesy a systémy na výrobu vysoko individualizovaných výrobkov s efektívnosťou hromadnej výroby. B&R považuje tlačiarenský priemysel za priekopníka Priemyslu 4.0 – a sami sú priekopníkmi vo svojom odbore, keď implementovali princípy Priemyslu 4.0 vo svojom závode v Eggelsbergu. To je ďalšia dôležitá vec, ktorú majú naše dve spoločnosti spoločné.“

Zdroj: Finishing is just beginning. Automotion, firemný magazín B&R. [online]. Publikované máj 2018. Citované 10. 2. 2020. Dostupné na: https://www.br-automation.com/en/about-us/customer-magazine/2018/20185/finishing-is-just-the-beginning/.
www.br-automation.com

Citat: