Inventarizáciu skladových zásob zverili dronom

GEFCO nasadzuje vo svojom sklade v slovenskom Zavare pri Trnave drony na inventarizáciu skladových zásob. V prvej fáze zabezpečia drony inventúru na približne tretine plochy objektu s celkovou plochou 10 000 m2 pre klienta z oblasti automobilového priemyslu. Cieľom spoločnosti je pokryť automatizovanou inventúrou celý sklad už v prvých mesiacoch roku 2022. Investícia by sa firme mala vrátiť asi za 17 mesiacov. GEFCO od automatizácie procesu očakáva predovšetkým významné zrýchlenie procesu.

Dodávateľom slovenský spin-off

Spoluprácu s dodávateľom dronov, so spoločnosťou Airvolute, začalo GEFCO v auguste 2021. „Sme členom Industry Innovation Clusteru, kde sme sa prvýkrát stretli s firmou Airvolute v čase, keď sme plánovali automatizáciu inventúr. Oslovili sme aj ďalšie firmy, ale kľúčovými pre naše definitívne rozhodnutie boli nielen cena, ale aj fakt, že ide o slovenskú firmu úzko spolupracujúcu so Slovenskou technickou univerzitou,“ opisuje Zuzana Tryzňová, Innovation Manager spoločnosti GEFCO, dôvody, prečo na spoluprácu vybrali práve slovenský start-up. Ten v priebehu prvej fázy pripravil špeciálny ovládací softvér na pohyb v skladoch, ktorý vyskúšal aj v modelovom prostredí.

Prvé skúšky v reálnom sklade v Zavare realizovali GEFCO a Airvolute v priebehu septembra a októbra 2021. Ostrá inventúra sa začala na konci roku 2021 a počas dvoch mesiacov by sa inventúry pomocou dronu mali rozšíriť na celý sklad. V úvodnej fáze po spustení stroje monitorujú zásobu batérií. „Ide o produkty čínskeho výrobcu batérií, ktorých máme v sklade pomerne veľkú zásobu. Je to tovar so štandardizovaným označením, ideálny na odštartovanie automatizácie procesu,“ hovorí Z. Tryzňová.

Zrýchlenie inventarizácie aj väčšia bezpečnosť zamestnancov

Z prvého skladu v Zavare sa inventúry pomocou dronu rozšíria i na druhý, susedný objekt a ďalej do skladu v Nitre. Budú nasledovať ďalšie slovenské i české objekty. „Inventarizáciu skladových zásob aktuálne realizujú zamestnanci v klietke vysokozdvižného vozíka. Ide teda o pomerne nebezpečnú a zdĺhavú činnosť,“ uvádza Z. Tryznová. Spoločnosť vykonáva inventúru v celom sklade raz ročne, parciálna inventarizácia jednotlivých sektorov prebieha v mesačnej frekvencii a sú na ňu nasadzovaní extra zamestnanci. Drony túto činnosť zabezpečia v priebehu prestávok, v noci a cez víkendy. Dôjde tak predovšetkým k úspore času a k urýchleniu celého procesu.

Prvá fáza procesu je poloautomatická. Pracovník bude mať k dispozícii aplikáciu na ovládanie dronu, v tej si označí oblasť, v ktorej chce inventúru vykonávať. Následne umiestni dron na štartovaciu pozíciu pred regálom a spustí inventarizáciu. Od tohto momentu je už proces plne automatický. Dron sníma etikety tovaru a porovnáva nasnímané položky s dátami v systéme.

„Inovačná stratégia je zakotvená hlboko v „DNA“ spoločnosti GEFCO. Použitie dronu na inventarizáciu skladových zásob bolo pre nás logickým krokom. Vzhľadom na to, že proces neprebieha kontinuálne, nekalkulujeme s úsporou v podobe pracovnej sily ako takej, ale skôr s urýchlením procesu. Drony plánujeme využívať aj na plochách, kde skladujeme vozidlá. Hovorím o rozmeroch v rade desiatok hektárov, kde je inventarizácia ľudskou silou extrémne časovo náročná,“ komentuje Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ GEFCO pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

„Misiou spoločnosti Airvolute je prinášať do priemyselných podnikov a logistiky inovácie prostredníctvom dronov. Sme radi, že môžeme prispieť aj k zvýšeniu efektivity procesov v spoločnosti GEFCO. Odľahčením pracovnej činnosti umožníme personálu venovať sa produktívnejším a kreatívnejším úlohám. Inventarizáciu skladových zásob pomocou dronov vnímame len ako začiatok, tieto stroje majú veľký potenciál aj na nasadenie na ďalšie úkony. Napríklad v sklade batérií môžu drony automaticky kontrolovať ich teplotu pomocou termokamery a tým účinne predchádzať vzniku požiaru. Ďalším príkladom je potom rýchly presun materiálu na výrobnú linku v režime Just in Sequence v prípade chyby vyskladnenia,“ opisuje široké možnosti využitia dronov v budúcnosti Lukáš Palkovič, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Airvolute.

Autonómny mobilný robot na skladovanie vozidiel

Spoločnosť GEFCO začala testovať autonómny mobilný robot spoločnosti Stanley Robotics v reálnych podmienkach francúzskeho závodu v Nanteuil-le-Haudouin. Robot menom Stan je navrhnutý s cieľom optimalizovať prevádzku v priestoroch na skladovanie hotových vozidiel.

Vďaka kombinácii najnovších technologických poznatkov v oblasti mobilnej robotiky a softvérového riešenia optimalizácie skladov na báze umelej inteligencie zvláda tento 100 % elektrický robot prijímať objednávky, detegovať a naložiť vozidlá, ktoré potom opatrne parkuje niekoľko centimetrov od seba.

Počas pilotného testu majú dva roboty Stan za úlohu presúvať a parkovať ojazdené vozidlá na ploche s asi 100 vyhradenými parkovacími miestami. Potom sa vozidlá podľa požiadaviek vyzdvihujú, aby boli operátorovi postupne k dispozícii na nakládku na kamióny. Cieľom je presvedčiť sa, či využitie robotov na procesy v rámci skladových priestorov pre vozidlá vyhovuje požiadavkám spoločnosti GEFCO na zabezpečenie logistiky danej pobočky. Počas testovania sa vykoná viac testov s rôznymi scenármi, pomocou robotov bude premiestnený veľký počet vozidiel. Všetky operácie sa odohrajú v zóne vyhradenej pre roboty, bez prístupu neoprávnených osôb z dôvodu splnenia bezpečnostných predpisov.

Tento projekt podporuje prístup spoločnosti GEFCO k inováciám, založený na testovaní rôznych technológií, napr. robotizácie, umelej inteligencie, veľkých dát a robotickej automatizácie procesov (RPA), spoločne s využívaním alternatívnych pohonov.

„Jednou z dlhodobých priorít spoločnosti GEFCO je inovovať a implementovať nové technológie. Test robota firmy Stanley Robotics je súčasťou tohto prístupu k inováciám a k trvalému zlepšovaniu našich procesov s cieľom naplniť potreby zákazníkov,“ konštatuje Vittorio Battaglia, prezident francúzskej pobočky spoločnosti GEFCO.

„Sme veľmi hrdí na tento projekt realizovaný so spoločnosťou GEFCO, európskym logistickým lídrom v automobilovom odvetví. Ide o významný krok pre našu firmu a veríme, že sa stane začiatkom dlhodobého partnerstva pri nasadzovaní robotov a ďalších logistických platforiem v automobilovej brandži,“ dodáva Clément Boussard, výkonný riaditeľ firmy Stanley Robotics.

Zdroj: Tlačové správy spoločnosti GEFCO

-tog-