V roku 2019 Holcim Ltd. spustil štvorročnú iniciatívu s názvom Prevádzky zajtrajška, ktorej cieľom bolo transformovať svoje výrobné prevádzky tak, aby zahŕňali najnovšie technologické trendy. Iniciatíva predstavila odvážny plán na využitie automatizačných technológií, umelej inteligencie, digitálnych dvojčiat, prediktívnej údržby a robotiky na zlepšenie procesov v cementárňach. Spoločnosť Holcim US ako súčasť Holcim Ltd. dôsledne presadzuje iniciatívu Prevádzky zajtrajška od jej prvého oznámenia. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, bolo nasadenie sofistikovaných dronov Elios 2 od švajčiarskeho startupu Flyability, určených na prácu v stiesnených priestoroch. Spoločnosti Holcim US sa tak podarilo zlepšiť bezpečnosť a dosiahnuť značné úspory.

„Najdôležitejšou úsporou sú náklady na ochranu životov tým, že sa vyhneme práci v stiesnených priestoroch. V Holcim US je naším prvoradým cieľom zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, dodávateľov a ľudí, ktorí navštevujú naše prevádzky. Keď nájdeme alternatívny spôsob realizácie úlohy, ktorý zároveň zníži riziko pre našich zamestnancov, je to pre nás jasná cesta,“ konštatuje Nazareth Cuevas Diaz, manažérka kapitálových výdavkov na oddelení podpory výroby v Holcim US. V čase oznámenia iniciatívy Prevádzky zajtrajška bola spoločnosť Flyability vymenovaná za kľúčového partnera v oblasti robotiky na zlepšenie bezpečnosti a úspor pri inšpekciách v stiesnených priestoroch.

Pokrok v kontrole

V súčasnosti Holcim US pravidelne nasadzuje drony Elios 2 na kontrolu rôznych technických zariadení používaných pri výrobe cementu, napr. systému vedenia terciárneho vzduchu, nádrží na kal, vstupov do pece, skladovacích nádrží či cyklónov. Podľa N. C. Diazovej spoločnosť Holcim US v súčasnosti používa vo svojich závodoch v USA štyri drony Elios 2 a plánuje kúpiť jeden pre každý zo svojich 13 závodov. „Technológia dronov spoločnosti Flyability je pre nás rozhodujúca, pretože ju možno prevádzkovať v extrémnych podmienkach, napríklad v prostredí s vysokou prašnosťou, a poskytuje dobré rozlíšenie obrazu. To nám umožňuje vykonávať potrebné kontroly na ťažko prístupných miestach bez toho, aby sme vystavili náš personál riziku.“

Skôr ako začala spoločnosť Holcim US využívať drony Elios 2, kedykoľvek chceli pracovníci údržby preskúmať podmienky vnútri technologických zariadení, bolo potrebné postaviť lešenie a poslať ľudí, aby vykonali vizuálnu kontrolu. Tento proces bol nákladný, pretože prenájom lešenia bol drahý a vyžadovalo si to dlhé prestoje na postavenie a demontáž. Kontrola je navyše potenciálne nebezpečná, pretože vyžaduje, aby pracovníci údržby fyzicky vstupovali do stiesnených priestorov a zbierali vizuálne údaje.

Pomocou dronov Elios 2 môžu teraz údržbári v závodoch Holcim US vletieť do týchto zariadení, zbierať vizuálne údaje a vyletieť von. Pretože proces kontroly je oveľa menej nákladný a efektívnejší, možno teraz vykonávať kontroly častejšie, čo kompetentným pracovníkom umožňuje ďalej zlepšovať procesy údržby vo svojich závodoch.

A čo prach?

Jednou z najväčších výziev, ktorej pracovníci údržby čelia pri používaní dronu vnútri cementárne, je prach. Napriek tejto výzve dokázali úspešne využiť Elios 2, pričom zachytili vysokokvalitné vizuálne údaje, ktoré im umožňujú vyhnúť sa potrebe vykonávať túto kontrolu fyzicky.

Okrem toho pracovníci údržby potvrdili, že dosahujú veľmi zaujímavé úspory. V závode Holcim Ada, ktorý sa nachádza v meste Ada v Oklahome, pomohol dron Elios 2 vyhnúť sa nákladom na lešenie vo výške približne 50 000 USD za jeden deň inšpekcií. V ten deň použili dron na zhromažďovanie vizuálnych údajov vnútri nádrže na kal, vnútri systému vedenia terciárneho vzduchu a hlavnej komory na čistý vzduch a cyklónu. Prestoje sa tiež výrazne znížili tým, že nebolo potrebné lešenie, čo viedlo k ešte väčším úsporám závodu. Okrem týchto úspor Elios 2 pomohol závodom patriacich do skupiny Holcim do značnej miery zlepšiť bezpečnosť ich interných inšpekcií, pretože pomáha eliminovať prácu inšpektorov na nebezpečných miestach.

Pozrite si ukážku, ako v spoločnosti Holcim US využívajú drony Elios 2 na kontrolu technických zariadení.

Literatúra

[1] How Holcim US is using the Elios 2 to create the cement Plants of tomorrow. Flyability SA. Prípadová štúdia. [online]. 

[2] Plants of Tomorrow. Holcim. [online]. 

-tog-