Na implementáciu riadiaceho systému, riešenie núdzového vypnutia a ochranu Fire & Gas (ESD / F a G) pre vrtné plošiny a pobrežný velín si Edina vybrala spoločnosti Rockwell Automation a Fores Engineering Srl. Hlavným cieľom tejto inštalácie bolo vytvoriť užívateľsky prístupný, integrovaný bezpečnostný a riadiaci systém (ICCS), ktorý by ponúkol najvyššiu dostupnosť a spoľahlivosť podľa normy IEC 61511 SIL 3 a zároveň by sa zužitkovali skúsenosti technickej obsluhy a údržby z Edison.

Výzva

Nevyhnutnou podmienkou Edina bola inštalácia integrovaného bezpečnostného riadiaceho systému na oboch ťažobných plošinách a aj na pobrežných velínoch. Cieľom bolo získať maximálnu flexibilitu výroby a využiť skúsenosti spoločnosti Edina z posledných dvoch až troch rokov z pobrežnej platformy VEGA (Južné Taliansko), ktorá používa TMR (Triple Modular Redundant) riešenie od Rockwell Automation. Integrácia kompletného ICCS nainštalovaného na oboch platformách a na pobrežnom velíne sa dosiahla prostredníctvom rádiového spojenia so satelitnou zálohou.

Riešenie

Návrh a inštaláciu riešenia realizovala spoločnosť Fores Engineering Srl. Procesní bezpečnostní špecialisti z Rockwell Automation pomohli Fores nainštalovať riadiaci systém PlantPAx na pobrežných operátorských staniciach s diaľkovým prístupom ku obom ťažobným plošinám. CCR sa skladá z troch pracovných staníc pre operátorov a z technických pracovných staníc s redundanciou a rýchlou zálohou. Hardvér riadiaceho systému pozostáva z Allen-Bradley ControlLogix PAC v rýchlej zálohe, z I/O, sériovej linky, ControlNet kariet a ethernetových kariet s prepínačmi. Bezpečnostný systém je zložený z Trusted SIL 3 v rýchlej zálohe s I/O, diaľkovými komunikačnými kartami, ethernetovými kartami a prepínačmi. SCADA / HMI je vytvorený z troch operátorských staníc, pracovných staníc, redundantného servera pre zber dát, historického servera pre dátové sklady, terminálového servera pre WAN a GPS hodín určených na synchronizáciu času. Kompletné riešenie vizualizácie prepojenej rádiovými a satelitnými linkami ponúkol PlantPAx.

Výsledky

Očakávané výsledky po implementácii nového systému smerovali k znižovaniu nákladov na prevádzku a údržbu pri zachovaní existujúcej výrobnej kapacity. Jednoduché použitie systému PlantPAx s TMR malo tiež vplyv na úspory v oblasti návrhu a uvedenia do prevádzky. ICSS systém je v prevádzke už celý rok bez výkonnostných strát a s výrazne nižšími požiadavkami na údržbu.

Znížili sa aj prevádzkové náklady. Už od prvotnej fázy projektu malo na znižovanie nákladov vplyv mnoho faktorov:

  1. Fáza návrhu a inžinieringu sa zrealizovala bez vážnych problémov vďaka znalosti systému, ako zo strany zákazníka, tak zo strany integrátora.
  2. Výmena informácií so spoločnosťou Edina nemala žiadny negatívny technický dopad, keďže zamestnanci Edisonu riešenie poznali a používali aj ďalšie produkty od Rockwell Automation.
  3. Skúsenosti spoločnosti Fores pri návrhu a inštalácii mnohých riadiacich systémov za posledných desať rokov sa pretavili do zníženia času uvedenia do prevádzky.
  4. Keďže všetci systém poznali, nebolo potrebné realizovať hĺbkový tréning.
  5. Časť zásob náhradných dielov môže byť z pohľadu nákladov na vysoko efektívnej úrovni.

Manažér automatizačných systémov z Fores Engineering Srl, Pasqual Troianiello: „Som toho názoru, že pri mojej práci sú kompletné automatizačné systémy poskytované spoločnosťou Rockwell Automation najflexibilnejšie na trhu.“

www.rockwellautomation.com