Predchádzanie odstávkam

Schopnosť zistiť nepatrné prevádzkové zmeny  v čase, ako napr. nárast teploty, tlaku, prietoku alebo vibrácií zariadenia, môže pracovníkom prevádzky pomôcť identifikovať vznikajúce problémy a proaktívne vykonať také opatrenia, aby nebola prevádzka ochromená.

V roku 2012 po konzultácii s predstaviteľmi spoločnosti Chronos Process Integration (Chronos)  a ďalšou energetickou spoločnosťou z Malajzie sa Ahmad Jaafar rozhodol, že systém na riadenie a správu prevádzky od spoločnosti Chronos (POMS) v spojení s databázovou softvérovou aplikáciou IBM® Informix® TimeSeries by mohol zamestnancom jeho spoločnosti poskytnúť výkonnú inteligentnú podporu na predpovedanie zlyhaní zariadení a predchádzanie týmto zlyhaniam.

Riešenie spoločnosti Chronos prepája prevádzkové alarmy a údaje zo snímačov, ako sú teplota, tlak, prietok, získavané z podnikového systému SCADA s údajmi získavanými pracovníkmi údržby prostredníctvom mobilných zariadení PDA. Výkonné nástroje na zostavovanie diagramov a monitorovacie a reportovacie nástroje umožňujú pracovníkom Ranhill Powertron proaktívne identifikovať trendy, napr. opotrebovanie zariadenia takmer v reálnom čase, a proaktívne zaobstarať nevyhnutný materiál, náhradné diely a naplánovať úlohy pracovníkom údržby – a to všetko bez zhonu alebo nutných nadčasov či neplánovaných odstávok.

Jednou z úloh, pred ktorou energetická spoločnosť stála, bolo, ako uskladniť a prehľadávať veľké množstvá údajov získaných zo snímačov. Vzhľadom na tieto výzvy sa Chronos rozhodol zakomponovať do svojho riešenia softvér POMS spoločnosti IBM Informix TimeSeries. „Predtým sme používali relačnú databázu SQL, ale prechodom na Informix TimeSeries teraz dokážeme bez väčších problémov spracovávať väčšie objemy údajov, čo je pre fenomén big data mimoriadne dôležité,“ uviedol Bong Choon Fatt, výkonný riaditeľ Chronos. „Vzhľadom na to, že Informix TimeSeries ukladá údaje podstatne efektívnejšie ako bežná relačná databáza, dokážeme sprístupniť dva a pol krát viac údajov ako v minulosti – z troch rokov sme sa posunuli na sedemročné zálohy údajov – a načítavanie údajov sme zlepšili 900-krát, z každých 15 minút na jednu sekundu.“

Zdroj: Ranhill Powertron – Improves plant availability and production with IBM and Chronos software. . Citované 24. 9. 2013. 

-tog-