O fotovoltický projekt sa postarali spoločnosti Danish Airport Development a Solarhybrid. BaySolar vystupovala v úlohe inžinierskej, zaobstarávacej a konštrukčnej firmy.

Základné údaje o elektrárni

Fotovoltická elektráreň vznikla na ploche 240 hektárov . Tvorí ju 600 000 fotovoltických panelov od rôznych popredných svetových výrobcov ako LDK, Yinglisolar, Trinasolar, Suntech, REC a Talesun. Pre ilustráciu napríklad moduly Talesun TP660P majú maximálny výkon 235 W a 240 W. Napätie pri maximálnom výkone týchto modulov sa pohybuje v úzkom rozpätí 29,5 V a 29,7 V s účinnosťou 14,5 % a 14,8 %.

Elektráreň využíva riadiaci systém Skycontrol od firmy Skytron Energy. Tento pokrokový systém riadi a prispôsobuje konfiguráciu pre prenos vygenerovanej elektrickej energie do elektrizačnej siete, zlepšuje a zabezpečuje stabilitu energie. Táto technológia využíva meniče ABB PVS800, 985 Diehl AKO 22000 a KACO XP500. Všetky meniče sú integrované do jedného riadiaceho systému, ktorý pomáha pri efektívnej prevádzke elektrárne. Usporiadané sú v 12 staniciach s výkonom 1,65 MVA. Centrálnym meničom je Powador XP550-HV TL s výkonom 500 kVA s beztransformátorovou technológiou.

Svoje uplatnenie našla kaskádna regulácia s uzavretou slučkou. Tú tvorí jeden nadradený regulátor na napäťovej úrovni 110 kV (cos ? regulátor) a štyri podriadené regulátory na úrovni 20 kV (regulácia činného výkonu). Každý z regulátorov disponuje vlastnou uzavretou regulačnou slučkou. Vyrobená elektrická energia prúdi do siete EON edis.Panely sú uložené na inovatívnom rámovom systéme Sigma II. Vďaka nemu je konštrukcia ukotvená štyrmi mikropilótami namiesto tradičných širokých nosníkov. V konečnom dôsledku to znižuje náklady na prepravu, manipuláciu a inštaláciu. 

Stavba elektrárne

Výstavba elektrárne trvala iba päť mesiacov a prebiehala v súlade so zásadami EEG. Počas výstavby sa vytvorilo 1700 pracovných miest. Väčšina prác sa týkala inštalácie nosnej konštrukcie, fotovoltických modulov, meničov, transformátorových staníc a elektrickej podstanice. Tú postavili v sedem kilometrov vzdialenom Metzdorfe a do elektrizačnej sústavy sa cez ňu dodáva celá produkcia elektrárne.

Financovanie výstavby

Financovania výstavby fotovoltickej elektrárne sa realizovalo prostredníctvom úveru 280 miliónov eur. Kapitálové financovanie poskytli firmy Enerparc, Ecos-energia, BaySolar a MEP Asset Management, zatiaľ čo SUISSE BANK požadované záruky.

Dodávatelia zaangažovaní v projekte

Firma Graess získala kontrakt na inštalačné práce a pokladania kabeláže. V jej kompetencii bolo aj postavenie nosníkov, výkopové práce, dodávka kabeláže a príslušenstva a oplotenia. Electro Sistem Grup spolupracovala s dodávateľmi na inštalácii technického vybavenia ako napr. napäťové komponenty, rozvádzače, príslušenstvo k meničom a k olejovému 1650 kVA transformátoru. Skytron Energy dodala Skycontrol PV, ABB meniče PVS800-MWS-1250kW-20 a KACO Energy centrálny menič Powador XP550-HV TL.

http://www.power-technology.com/, http://enfo.biz/