Úspešné inovácie produktov robia z výskumného centra Nestlé PTC referenčné miesto celej skupiny na používanie nových procesných technológií. PTC sa spolieha na odbornosť niekoľkých partnerov, a preto bolo pripravené zúčastniť sa na porovnávacom teste preukazujúcom prírastky energetickej účinnosti, ktoré dosiahlo riešenie Rittal Blue e+ v porovnaní so štandardnou chladiacou jednotkou.

Dôraz kladený na úsporu energie pri procese chladenia

V potravinárskom priemysle existuje nielen potreba technologického tepla, ale aj potreba trvalého a energeticky najúčinnejšieho chladenia. Veľa energie vyžaduje nielen skladovanie v chlade alebo rýchle mrazenie potravín, ale aj chladenie elektronických technológií a riadiacich systémov. Teplo sa musí neustále odvádzať, aby sa v rozvádzači zaistila konštantná teplota. Nestlé Švajčiarsko sa zaväzuje pracovať efektívne z hľadiska zdrojov a prijalo konkrétne záväzky neustále zlepšovať svoju uhlíkovú stopu, napríklad z hľadiska emisií CO2 a spotreby vody.

Rittal oslovil Nestlé PTC s návrhom vykonať porovnávací test medzi konvenčnou chladiacou jednotkou Blue e a jednotkou z najnovšej generácie Blue e+. Každá z nich je namontovaná na dvoch rovnakých rozvádzačoch Rittal, ktoré už boli v prevádzke u zákazníka. Rittal ponúkol nielen novú klimatizačnú jednotku na testovacie obdobie, ale na celý rok dal k dispozícii aj meracie protokoly a zariadenia. Ako sa ukázalo, princíp technológie Rittal Blue e+ výrazne zlepšuje energetickú účinnosť chladenia. Na základe doterajších výsledkov sa očakáva, že počas testovacej fázy sa spotrebuje asi o 72 % menej energie ako pri staršom štandardnom zariadení Blue e.

Aktívne a pasívne chladenie

Vďaka najnovšej generácii nástenných chladiacich jednotiek Blue e+ sa chladenie rozvádzača posunulo míľovými krokmi vpred. Rittalu sa podarilo dosiahnuť, aby v zariadení pracovali dve technológie prenosu tepla. Optimálny chladiaci výkon zaisťuje predovšetkým kompresor s reguláciou otáčok. Okrem toho je tam nainštalované aj teplovodné potrubie. Táto rúrka je naplnená chladivom, ktoré vyplňuje objem v kvapalnom alebo parnom stave. V jednej časti potrubia, t. j. vo výparníku, sa teplo prenáša z vnútra krytu na kvapalinu, ktorá sa okamžite odparí. To spôsobuje tlakový gradient vnútri potrubia, takže výsledná para stúpa nahor do blízkosti kondenzátora. Latentné teplo, ktoré bolo predtým absorbované, sa odtiaľ uvoľní do okolitého vzduchu a chladivo zmení svoj stav z plynného na kvapalné. Tekuté chladivo prúdi späť do výparníka gravitáciou a cyklus sa začína odznova. Tento princíp však môže fungovať iba vtedy, ak je teplota mimo krytu nižšia ako teplota vnútri. Dá sa povedať, že vďaka teplovodnému potrubiu je chladenie takpovediac zadarmo a bez akýchkoľvek vonkajších zásahov.

Spoľahlivosť

Konštantnú teplotu vnútri rozvádzača zaisťujú tri režimy riadenia: režim teplovodného potrubia, hybridný režim (teplovodné potrubie a kompresor) a režim chladiaceho okruhu (ak je mimo rozvádzača teplejšie ako vnútri). Zariadenie ponúka aj digitálne rozhrania: údaje možno okamžite načítať a poruchové signály napríklad odosielať do inteligentného telefónu. Vďaka inovatívnemu princípu Blue+ sme svedkami obrovského pokroku v technológii chladenia.

Dôraz na hygienu

V potravinárskom priemysle už platia prísne hygienické normy. Aby bolo zaistené čo najefektívnejšie čistenie priamo v prevádzke, existuje v Nestlé PTC presne špecifikovaný postup čistenia. Najprv sa na rýchle a spoľahlivé odstránenie nečistôt použije čistiaca kvapalina zmiešaná s hydroxidom sodným. Nasleduje voda obohatená kyslíkom. Až potom sa zariadenia niekoľkokrát opláchnu horúcou vodou. Zakrivené povrchy, slepé miesta a odkryté závity hláv skrutiek však môžu brániť dôkladnému očisteniu. Aby sa to nestalo, Nestlé používa tzv. Hygienic Design, inými slovami hygienicky navrhnuté stroje, systémy, kryty a rozvádzače. A veľkú časť týchto technológií dodáva práve Rittal. Od silikónových tesnení bez medzier a šikmých striech až po vnútorné pánty dverí sú riešenia Rittal Hygienic Design naplánované do najmenších detailov. Hladký povrch z nehrdzavejúcej ocele redukuje tzv. mŕtve priestory a tým aj používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Rozvádzače sú pripevnené k stene pomocou okrúhlych rozperiek, aby bol počas čistenia prístupný aj zadný diel.

Preto nie je prekvapením, že Nestlé nielenže spĺňa zákonné hygienické predpisy, ale ich aj prekonáva, a to nielen vo Švajčiarsku, ale na celom svete.

Zdroj

[1] Energy efficiency for roasted cofee, Nestlé, Švajčiarsko. [online]. Citované 10. 10. 2021.

[2] Fischer, M. – Duhme, J.: Clean coffe production, be top. Firemný časopis Friedhelm Loh Group. [online]. Citované 10. 10. 2021. 

-tog-