Technici v Immersion Labe si na hlavu nasadia zariadenie simulujúce realitu a môžu sa prechádzať okolo virtuálnej reprezentácie prototypu auta, kontrolovať ju a dokonca si do nej sadnúť. Okrem okuliarov Oculus VR obsahuje každá premietacia miestnosť aj vysokovýkonnú nástennú obrazovku s rozmermi 4,5 x 2,7 m a s rozlíšením 4K, ktorá ďalším technikom a dizajnérom (často v počte 30 až 40 ľudí) spolu s kompetentnými ľuďmi vzdialene pripojenými z celého sveta umožňuje sledovať demo. Ford túto technológiu používa na vyhodnocovanie celkových návrhov áut zvnútra aj zvonku, pričom všetky zmeny a zlepšenia sa automaticky prenášajú do CAD systému Autodesk.

Služby Immersion Labu využíva Ford v rámci výrobných liniek, čo v súčasnosti významne ovplyvňuje proces počiatočného vývoja produktov. Napríklad na novom modeli auta Ford Mustang zmenili technici vzhľad prístrojovej dosky a stieračov predného skla práve na základe výsledkov z virtuálnej reality tak, že keď nepracujú, sú teraz z pohľadu vodiča neviditeľné.

Okrem vyššej rýchlosti a efektivity prináša testovanie vo virtuálnej realite ďalšie výhody, ktoré v skutočnom svete nie je možné dosiahnuť. Virtuálna realita umožňuje dizajnérom vykonať rýchle A/B testy rôznych konfigurácií áut počas jednej zmeny, čo by si vo fyzickom svete vyžadovalo skúšku s viacerými skutočnými modelmi áut alebo časovo veľmi náročné prestavovanie. Virtuálna realita zároveň zvyšuje bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich testy (napríklad pri testovaní konfigurácie vozidla s ospalým alebo podnapitým vodičom). Navyše zaručuje vyššiu konzistentnosť testovania a umožnila Fordu vylúčiť z neho teplotu a slnečné žiarenie.
Podľa slov Elizabeth Baron, riaditeľky Immersion Lab, najväčšími výzvami pre Ford pri nasadzovaní virtuálnej reality sú poruchovosť simulátora (čo sa podľa nej dá s vývojom jeho novších verzií odstrániť), chýbajúca podpora a prijatie tejto technológie kompetentnými (to sa však tiež zlepší, len čo sa o prínosoch využívania virtuálnej reality v podobe úspor nákladov a vyššej účinnosti presvedčia všetky zainteresované strany) a množstvo potrebného času (Ford skrátil čas potrebný na vývoj presného virtuálneho modelu auta z dvoch týždňov na 4 – 8 hodín).

Aktivity v oblasti virtuálnej reality mali v spoločnosti výrazný pozitívny dosah na výrobné náklady, rýchlosť a efektivitu. Podľa slov viceprezidenta spoločnosti Ford pre techniku priniesla virtuálna tvorba prototypov úsporu šiestich mesiacov a to viedlo k niekoľkomiliónovému zníženiu nákladov. Odkedy Immersion Lab začal svoju činnosť, spoločnosť Ford trvale zvyšuje svoj záväzok využívať technológie virtuálnej reality ako súčasť výrobných procesov. V roku 2013 už vývojári spoločnosti Ford pracovali na 135 000 jedinečných detailoch v rámci 193 virtuálnych prototypov vozidiel.

Zdroj:  Russle, A.: The Enterprise Application of Virtual Reality: Emerging Technologies and Applications of Virtual Reality for Business, Glassmeyer/McNamee Centre for digital strategies, Tuck School of Business at Darmouth, 2015, dostupné 28. 4. 2016 online na http://digitalstrategies.tuck.dartmouth.edu/cds-uploads/people/pdf/Russell_EnterpriseApplicationsVR.pdf