Globalizácia v oblasti strojných zariadení

Digitálne zosieťovanie strojných zariadení môže minimalizovať prestoje a zvýšiť efektivitu, a tak zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť. To si uvedomil aj výrobca strojov Kampf, a preto ponúkol svojim zákazníkom špeciálne vyvinuté platformové riešenie, ktoré od leta 2018 obsahovalo cloudové spojenie. Spoločnosť sa pritom pri obidvoch projektoch spoliehala na silných partnerov.
Globalizácia v oblasti strojných zariadení

Obr. Zľava doprava: Claus Cremers (Siemens MindSphere Openspace), Donatus Weber (Kampf) a Nils Wloka (codecentric)


„Eastman Kodak bol jeden z našich hlavných klientov. Asi 20 % našich vývojových inžinierov pracovalo len pre tohto výrobcu fotografických zariadení,“ pripomína Donatus Weber, vedúci oddelenia Innovation & Industry 4.0 spoločnosti Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. „Potom vyvinul Kodak digitálny fotoaparát – a zakrátko už naše stroje nespracúvali film.“

Výzvy digitalizácie

D. Weber vie, koľko starostí a radostí môže takáto výzva a skúsenosť predstavovať. Vidí však aj príležitosti spojené s digitálnou transformáciou: „Zlom spôsobený digitalizáciou nás všetkých ovplyvňuje a stále to musíme mať na pamäti. No ponúka aj obrovskú príležitosť. V roku 2016 sme si uvedomili, že môžeme využiť digitalizáciu na vytvorenie digitálnej pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a pomôcť tak chrániť ich konkurencieschopnosť.“ Hlavným cieľom bolo zvýšenie efektívnosti strojov. S podporou vývojárov softvéru zo spoločnosti codecentric začala spoločnosť Kampf vytvárať pre svojich zákazníkov digitálnu platformu Priemyslu 4.0. Výsledkom bola integrovaná platforma nazvaná the@vanced.

Nils Wloka z codecentric, ktorý je vedúcim oddelenia Priemyslu 4.0, už niekoľko rokov poskytuje poradenstvo priemyselným firmám všetkých veľkostí v otázkach digitalizácie. „Mnohí z nich sa musia spoliehať na externých odborníkov, ktorí im pomôžu identifikovať nápady týkajúce sa digitalizácie pre ich spoločnosť. To však neznamená, že by boli závislí od cedecentric. Pracujeme spoločne ako rovnocenní partneri, takže postupom času sa môže spoločnosť postarať o svoju novú softvérovú aplikáciu sama.“

Integrácia platformy do MindSphere

Skôr ako začali obidve spoločnosti spolupracovať, Kampf a codecentric pochopili, že mnohí zákazníci spoločnosti Kampf v súčasnosti ešte nepotrebujú riešenia cloud, ale stále chcú využívať výhody digitalizácie. Takže ako prvý krok sa rozhodli vytvoriť lokálne riešenie založené na cloudových technológiách. „Vyvinuli sme the@vanced ako tzv. on-premise platformu, čo znamená, že vrátane všetkých jej údajov beží na serveri nachádzajúcom sa na mieste zákazníka,“ vysvetľuje D. Weber. „Táto platforma môže automaticky sledovať nepretržitý tok dát zo všetkých sieťových zariadení, analyzovať ich a interpretovať zistenia ako odporúčania s cieľom rozhodovania,“ dodáva.

To napr. znamená, že údržbárske práce môžu byť vykonané prediktívne, môže sa zabrániť prestojom a môže sa optimalizovať využiteľnosť zariadení. Toto riešenie na mieste má však jednu nevýhodu – môže to byť len sieťové zariadenie na jednom výrobnom mieste. Ak chcete analyzovať údaje o strojoch na viacerých miestach, bude potrebné riešenie využívajúce cloud.

Spolupráca je kľúčom k úspechu

D. Weber si stále pamätá, ako sa na trh dostal MindSphere, verzia 3, otvorený IoT systém založený na cloudových systémoch od spoločnosti Siemens. „Myslel som, že to je presne to, čo potrebujeme. Nepotrebujeme ísť na všetky problémy s vývojom vlastného cloudu – namiesto toho môžeme jednoducho spájať našu platformu s MindSphere.“ Výsledkom bolo, že MindSphere ako generická platforma pre IAAS cloud (infraštruktúra ako služba) umožňuje teraz zákazníkom spoločnosti Kampf prenášať údaje o výrobe a účinnosti zo všetkých svojich výrobných miest do MindSphere a tam ich porovnávať. Aplikácia, ktorú vyvinul codecentric, tieto údaje spracúva. „Vytvorili sme možnosť vlastnej analýzy ako doplnok k aplikácii MindSphere Manage MyMachines, takže zákazníci spoločnosti Kampf môžu na prvý pohľad vidieť aj to, čo je pre nich najdôležitejšie,“ vysvetľuje N. Wloka.

Dôvera v MindSphere

„Dopyt po cloudových aplikáciách začína pomaly narastať. Analýza takýchto rozsiahlych údajov však ponúka obrovský potenciál. Nikdy by ste to nedokázali zvládnuť v malom meradle lokálne,“ hovorí D. Weber. „Jednoduchý príklad: náš zákazník má tri výrobné miesta – jedno v USA, jedno v juhovýchodnej Ázii a jedno v Európe. Teraz dokáže veľmi podrobne analyzovať všetky tri výrobné miesta na jednom mieste a potom dôkladne porovnať výsledné údaje s cieľom zistiť, ktorá výroba je najefektívnejšia,“ vysvetľuje. Pritom ide o časovo náročnú metódu, ktorá je náchylná na chyby. „Alebo by sa mohol spoliehať na cloudové riešenie ako MindSphere – a získať všetky údaje takmer v reálnom čase jedným stlačením tlačidla vrátane analytických metód prispôsobených jeho potrebám.“

D. Weber si tiež myslí, že dôvod, prečo sa rozhodli pre MindSphere ako cloudovú platformu, je ten istý ako v prípade dohody so zákazníkmi. „Siemens ručí za to, že nikto iný nebude mať prístup k údajom v MindSphere. A ľudia Siemensu dôverujú – táto spoločnosť je partnerom pre výrobcov strojov už veľa rokov.“

Zdroj: Globalization for Machines, The Magazine. Siemens AG. [online]. Citované 10. 2. 2019.