Evonik Degussa Specialty Chemicals vlastní približne 20 prevádzok v Číne, kde využíva metakryláty na výrobu produktov pre Áziu. Výrobný komplex v Šanghaji sa rozhodol, že na prepojenie prevádzkových prístrojov, distribuovaného riadiaceho systému a bezpečnostných systémov použijú HART technológiu.Metakrylátový komplex v šanghajskom priemyselnom parku začal fungovať v roku 2008. Systém asset manažmentu používali ešte pred spustením prevádzky na testovanie stavu regulačných slučiek.

HART technológia vzišla z intenzívneho „brainstormingu“ na ­základe technických správ týkajúcich sa používania HART v asset manažmente“, hovorí hlavný manažér inštrumentácie v Evoniku, Luc Sterck. „Priamym dôsledkom tejto implementácie bolo zníženie času a nákladov na kontrolu stavu regulačnej slučky o 25 percent, pri porovnaní vzdialenej kontroly s ručnou kontrolou v prevádzke. Teraz odstraňujú obyčajné problémy s inštrumentáciou z bezpečia a pohodlia riadiacej miestnosti“, dodáva Sterck.

Prepojenie automatizačnej platformy s prevádzkou umožnilo operátorom nahrávať a sťahovať prevádzkové konfiguračné údaje cez HART protokol do centrálnej databázy. Operátori tak získali oveľa väčší prehľad a kontrolu nad získanými údajmi. Pracovníci údržby dokážu priebežne sledovať prevádzkové podmienky a operačný stav prevádzkových prístrojov a ventilov vďaka prepojeniu inteligentnej správy zariadení s HART technológiou.

HART pripojenia prechádzajú cez DCS systém, asset manažment systém a bezpečnostné systémy, ktoré sú súčasťou integrovanej automatizačnej platformy. Aktuálne sa v závode nachádza viac ako 2000 prevádzkových prístrojov, ktoré svoje údaje prenášajú pomocou HART komunikácie do DCS a asset manažment softvéru. Platforma monitoruje všetky prevádzkové prístroje. Okrem toho rozhodovacie logiky SIS platformy používajú HART technológiu na pripájanie snímačov kontrujúcich logické slučky a bezpečnostné funkcie.

Zásadným aspektom riešenia sú však komplexné výpočty horľavosti (SIL3) v reálnom čase pomocou rozhodovacej logiky SIS. Tieto výpočty zaručia bezpečné pracovné podmienky jednotlivých reaktorov na hranici horľavosti produktu. V databáze asset manažmentu sa nachádzajú kalibračné certifikáty predajcov, podrobné schémy kalibračných testov, intervaly kalibrácie, bezpečnostné a čistiace príkazy pre všetky bezpečnostné prevádzkové prístroje.

Spoločnosť využíva údaje z databázy pri riešení prekážok, s ktorými sa bežne stretávajú pri uvádzaní zariadení do prevádzky. Získavajú tak efektívnejšiu metodiku v súlade s medzinárodnou normou IEC 62382 pre elektrické a prístrojové kontroly stavu regulačnej slučky.

Dlhodobé výhody HART technológie pre bezpečnostné aplikácie spočívajú v potenciáli pomôcť užívateľom v prípadoch kedy môže zariadenie zlyhať alebo nemôže pracovať na plný výkon. Prediktívna údržba na základe skutočného výkonu zariadenia zvyšuje bezpečnosť a prevádzkyschopnosť výroby. Inteligencia prevádzkového zariadenia zabezpečí, že prípadné problémy bude možné odstrániť ešte pred tým, ako sa stanú hrozbou pre bezpečnosť a produktivitu.
Program preventívnej údržby v závode zníži celkový počet hodín údržby. L.Sterck dodáva: „Sme presvedčení, že náš záväzok implementovať preventívnu diagnostiku na všetky HART prístroje prinesie komplexné a relevantné prevádzkové informácie kľúčovým pracovníkom, čím sa zlepší dostupnosť zariadení. Vieme totiž predpovedať neočakávané chyby a dokážeme sa vyhnúť prestojom.“

Nepretržitá a okamžitá diagnostika HART technológie a inteligentných prevádzkových prístrojov ušetrila závodu náklady na opravy, zjednodušila získavanie údajov pre automatickú archiváciu testov a ďalších potrebných informácií pre údržbu.
Tento typ dlhodobého monitorovania systému funguje úspešne, pretože HART technológie implementovali do projektu už od začiatku. Automatická distribúcia parametrov prístrojov priamo do aplikácií v riadiacej miestnosti teda funguje ideálne počas celej životnosti závodu.

Tzv. „asset prepojenia“ pomáhali aj počas inštalácie, pretože ­automaticky identifikovali a upozornili na elektrické odpájanie prístrojov. Chybné polohové regulátory na regulačných ventiloch ­teraz vymenia jednoducho prenesením konfigurácie z poškodeného zariadenia na nové. Komunikácia HART použitá na automatické a presné vytvorenie databázy prístrojov má dôležitý význam pri uvádzaní do prevádzky a pri priebežnom monitorovaní údržbou. Systém dokáže sledovať a podávať správy o akejkoľvek neoprávnenej zmene parametrov (napr. pomocou ručného komunikátora).
HART komunikácia prepojená s asset manažment systémom ­pomohla spoločnosti Evonik aktivovať včasné varovania pre svoje prevádzkové prístroje. Medzi konkrétne príklady napríklad patrí ventil, pri ktorom zlyhal prívod vzduchu alebo izolované vysielače, na ­ktorých neadekvátne stúpla teplota v kryte. Cieľom údržby je naučiť sa interpretovať včasné varovania a realizovať odborné rozhodnutia na výmenu alebo opravu. Vytvorenie primeraného bezpečnostného systému je náročná úloha.

V spoločnosti zaznamenala HART technológia úspech aj medzi operátormi, údržbármi a riadiacimi pracovníkmi, ktorí pochopili význam pokročilých funkcií prevádzkových zariadení a ich prepojenie s riadiacou miestnosťou.
Získané diagnostické údaje zasielané cez HART protokol nám umožnili predvídať životnosť tesnení ventilov a začať s proaktívnou údržbou. Bez integrovaných funkcií HART by sme museli vynaložiť oveľa viac normohodín na údržbu závodu tejto veľkosti,“ dodáva L.Sterck.

Celkové prínosy inštalácie s HART technológiou sú:

  • Jednoduchá konfigurácia prevádzkových prístrojov z riadiacej miestnosti
  • Jednoduchá kalibrácia prevádzkových prístrojov
  • Diagnostika a monitorovanie stavu zariadení v reálnom čase
  • Automatizovaná dokumentácia kalibrácie a konfiguračných údajov do databázy
  • Menej pracovníkov v údržbe
  • Ľahké nastavenie parametrov na lepšiu kontrolu stavu riadiacej slučky


Ak chcete naplno využívať diagnostické údaje zo zariadení na báze HART technológie, musíte prehodnotiť a upraviť údržbárske procesy, ktoré sa však stanú účinnejšie a nákladovo efektívnejšie. Stále sa učíme a aplikujeme nové nápady využitia HART komunikácie do praxe,“ na záver dodáva L.Sterck.


www.hartcomm.org