Ciele: Znižovanie prestojov a zvyšovanie efektívnosti

Barcelonský výrobný závod sa skladá z technologických liniek SMT (angl. Surface Mount Technology) dlhých viac ako 40 metrov. Pracovníci na týchto linkách musia byť mimoriadne pozorní a musia sledovať každé jedno varovanie, aby sa vyhli zbytočnému odstaveniu prevádzky. Spoločnosť Continental hľadala riešenie na zvýšenie efektívnosti svojich zariadení a zníženie prestojov na minimum. Napríklad ak nebol dostupný materiál na stanici umiestňovania elektronických komponentov, spustilo sa varovanie, ktoré musel operátor identifikovať a čo najskôr vyriešiť, aby sa predišlo zastaveniu linky a následnému zníženiu produktivity.

Na výrobné linky boli nainštalované obrazovky, ktoré zobrazujú upozornenia, avšak tento systém vyžadoval, aby boli pracovníci mimoriadne ostražití aj napriek vykonávaniu inej práce. Dochádzalo k rozptyľovaniu pracovníka a reakcia na varovania nebola vždy na prvom mieste, čo malo za následok prestoje. Cieľom spoločnosti Continental bolo vylepšiť proces poskytovania potrebných informácií zamestnancom, kedykoľvek ich potrebujú bez toho, aby ich museli neustále hľadať a kontrolovať na obrazovkách.

Výzva: Všetky údaje v jedinej IIoT platforme

Spoločnosť Continental v tejto súvislosti oslovila spoločnosť Zerintia Technologies. Aby sa podporili súčasné aj budúce možnosti použitia, bolo potrebné prepojiť IIoT platformu Zerintia, konkrétne jej riešenie 4ACTION so všetkými existujúcimi systémami v spoločnosti Continental vrátane softvéru na riadenie výroby (MES), PLC regulátorov a výstražných systémov. Keďže bolo potrebné zabezpečiť poskytovanie presných údajov v reálnom čase o polohe AGV vozidiel platforme Zerintia 4ACTION, využili lokalizačný systém RTLS spoločnosti Sewio, ktorý sa stal neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou inteligentnej továrne.

Riešenie: Inteligentné hodinky zvýšili produktivitu

Sila 4ACTION nad mieru prekonala očakávania projektu. Na základe všetkých integrovaných a prijatých údajov v reálnom čase sa generujú upozornenia založené na komplexných udalostiach, ktoré sa vyskytujú v závode, automatizujú sa pracovné toky generované týmito upozorneniami a v reakcii na ne sa zapájajú činnosti, ktoré zahŕňajú zamestnancov, stroje a informačné systémy závodu. Stručne povedané, 4ACTION prepája informácie o všetkých systémoch a premieňa ich na konkrétne akcie, ako ich definuje spoločnosť Continental.

4ACTION umožňuje komunikáciu v reálnom čase s rôznymi zamestnancami v priemyselnom závode, čo je pre projekt kľúčové. Operátori teraz používajú nositeľné zariadenia vo forme inteligentných hodiniek, pomocou ktorých majú okamžitý prístup k potrebným informáciám. Keď si zamestnanec na začiatku práce vyzdvihne svoje inteligentné hodinky, musí sa v systéme identifikovať. Na základe identifikácie systém rozpozná jeho schopnosti, čo môže vykonávať, a tiež druh upozornení, ktoré dokáže spracovať. Následne sa pridelí zamestnancovi konkrétna rola. Akékoľvek informácie o upozorneniach a výstrahách, ktoré vyžadujú pozornosť zamestnanca, sa zobrazujú, len keď je nevyhnutný zásah. Tým činom sa pozornosť pracovníka neodvádza od úloh, ktoré aktuálne vykonáva.

Napríklad počas obstarávania surovín systém automaticky generuje objednávku materiálu v ERP. To núti logistických operátorov pripraviť AGV s materiálom, ktorý požaduje výrobná linka. Keď AGV dorazí na miesto dodania, logistický operátor dostane na svojich inteligentných hodinkách upozornenie, aby ich vyložil. 4ACTION skracuje čas reakcie spôsobený nedostatkom materiálu a čas prestojov AGV a výrazne zvyšuje ich prevádzkovú dostupnosť.

Spoločnosť Continental tiež používa tento systém na zobrazovanie výstrah pracovníkom údržby. Integrácia informácií z výrobného systému MES do systému riadenia obchodných pravidiel BRMS umožňuje automatické varovanie pracovníka údržby, napríklad keď sa chybné časti dostanú na koniec montážnej linky, čím sa eliminujú nevyhnutné prestoje na vyriešenie problému.

Výsledky: 3D digitálne dvojča zvyšuje OEE závodu

Uvedenie 4ACTION malo pozitívny vplyv na prevádzku spoločnosti Continental. Najbezprostrednejšia bola integrácia všetkých systémov závodu, logických, fyzických i ľudských, umožňujúca rozhodovanie na základe všetkých informácií integrovaných do jedinej IIoT platformy. Medzi ďalšie priame vplyvy patrí zníženie času na vyriešenie incidentu, prestojov výrobnej linky a nákladov na zdroje určené na monitorovanie a údržbu výrobných liniek.

Vďaka IIoT platforme a 4ACTION je však najvýznamnejším prínosom vytvorenie digitálneho dvojčaťa závodu, ktoré umožňuje vizualizáciu všetkých fyzických a logických prvkov závodu, ako aj všetkého, čo sa v ňom deje v reálnom čase, vrátane snímačov, upozornení a procesov. Informácie, ktoré má pracovník teraz k dispozícii, viedli k výraznému zvýšeniu efektívnosti a produktivity.

Zdroj: Turning Events into Actions at Continental´s Smart Factory. Sewio. [online]. Citované 14. 4. 2021.