Riešenie

Projekt rozdelili na štyri etapy, počas ktorých chcú nainštalovať viac ako 900 ATEX certifikovaných Rotork IQ elektrických pohonov. Takmer 800 z nich bude osadených už na existujúcich ventiloch a zvyšok budú tvoriť nové balíky produktov. Mnohé z týchto pohonov sú vyrobené na mieru a sú vybavené ochranným protipožiarnym náterom. Všetky pohony budú monitorované a riadené cez digitálnu dvojvodičovú sieť Pakscan.

Prvou úlohou bolo zozbieranie prevádzkových údajov, na základe ktorých sa prispôsobia požiadavky na ventily. Nasledoval podrobný prieskum lokality s cieľom zosumarizovať všetky rozmery potrebné na návrh mechanických komponentov pre montáž pohonov a ventilov vrátane káblových vedení. Ak je prístup k ventilu z bezpečnostných dôvodov obmedzený, používajú sa vzdialené riešenia, vrátane nových vretien, podstavcov a adaptérov.

Digitálny riadiaci systém Pakscan od spoločnosti Rotork rozširuje možnosti riadenia a monitorovania ventilu priamo z riadiacej miestnosti. Sieť Pakscan, navrhnutá špeciálne na ovládanie ventilov, poskytuje priame rozhranie s hostiteľským a SCADA systémom  a zároveň zjednodušuje celkové monitorovanie siete, optimalizuje funkčnosť pohonov a zvyšuje spoľahlivosť. Celý projekt zastrešuje turecký zástupca spoločnosti Rotork, Omas Teknik Pazarlama Temsilcilik. Medzi zodpovednosti Omas patrí navrhovanie a príprava ventilov, inštalácia nových pohonov, uvedenie do prevádzky a lokálna podpora. Nové ventilové sety sú zostavované a testované ešte pred dodaním v prevádzke Omasu.

Ohňovzdornosť

Obavy zo vzniku požiaru sa dajú minimalizovať použitím účinnej  a efektívnej ochrany životne dôležitých systémov – ako sú pohony na kritických uzatváracích ventiloch. Z toho dôvodu v tomto projekte použili rad Rotork s vysokou ohňovzdornosťou, ktorý umožňuje pohonom pracovať aj pri teplotách presahujúcich 1000 °C.

Výsledky

Trvalo vodotesný dizajn Rorork IQ určený do výbušného prostredia má v petrochemickom priemysle preukázateľne dlhodobú spoľahlivosť a nízke nadobúdacie náklady. Neinvazívny, nevýbušný a trvalo vodotesný dizajn Rotork IQ má preukázateľne dlhodobú spoľahlivosť a nízke vstupné náklady v petrochemickom priemysle. Využité polovodičové súčiastky ako alternatívy ku prepínacím mechanizmom  a počítadlá – v kombinácii s mikroprocesorovým riadením – ponúkajú mnoho osvedčených výhod.

Na nastavenie riadiacich parametrov, uvedenie do prevádzky a sťahovanie dát sa používa bezpečná neinvazívna technológia vykonávaná ručným prístrojom a bezpečnou obojsmernou komunikáciou. Všetky tieto úlohy sa pri starom systéme dali realizovať až po odstránení elektrického krytu. Viacjazyčné menu na displeji pohonu pomáha pri rýchlom a jednoduchom uvedení do prevádzky s alebo bez pripojeného napájania.

Ten istý nástroj je možné použiť na download a upload údajov do ďalších IQ pohonov s rovnakými vlastnosťami, čím sa zjednodušuje uvádzanie do prevádzky. Zároveň sa pomocou tohto systému dajú stiahnuť súbory s dôležitými diagnostickými informáciami. Pridaný datalogger zaznamenáva generované aktivity ventilu, vrátane krútiacich momentov vznikajúcich pri každom otvorení a uzatvorení ventilu. Softvérom Rotork IQ-Insight sa dajú tieto údaje porovnávať  s profilom ventilu počas uvádzania do prevádzky, a tak sa dá identifikovať prevádzkové opotrebenie alebo je možné izolovať prevádzkové problémy.

Analýza týchto dát pomáha pri lepšej diagnostike porúch a pri preventívnej údržbe. Operátori môžu vopred konfigurovať alebo aktualizovať nastavenie pohonov cez PC a preniesť ich do pohonov. Proprietárny systém Rotork Pakscan P3 poskytuje digitálne dvojkáblové riadenie prevádzky a je schopné monitorovať a riadiť až 240 prevádzkových zariadení bez opakovačov na jednej vetve dlhej až 20 km. Sieť Pakscan kombinuje vysokú spoľahlivosť a výkonnosť  s nízkymi nákladmi na údržbu.

Životne dôležité spojenie medzi pohonmi v prevádzke a centralizovanou riadiacou miestnosťou udržiava Pakscan pomocou bezpečnej prevádzkovej komunikácie s implementovanou redundanciu, ktorá funguje aj v prípade zlyhania zariadenia alebo kábla. Redundantná dvojkáblová zbernica spájajúca pohony na dlhé vzdialenosti zabezpečí spoľahlivé monitorovanie a riadenie s výrazne nízkymi nákladmi na inštaláciu a kabeláž v porovnaní s klasickým káblovým riešením. Pohony v rôznych oblastiach rafinérie Izmit sú monitorované a riadené celkom 20timi digitálnymi sieťami Rotork Pakscan P3. Každá z týchto sietí je prepojená na hlavnú stanicu Pakscan P3, ktorá predstavuje lokálne monitorovacie centrum a prepája siete rafinérie so SCADA systémom.

Sieť Pakscan používa unikátny proprietárny protokol dosahujúci veľmi rýchle časy odozvy pri relatívne nízkych prenosových rýchlostiach. Kompresiou dát na minimálnu veľkosť umožňuje preniesť po sieti viac informácií rýchlejšie a za kratší čas. Výsledkom toho je systém, ktorý zvládne veľké prenosové vzdialenosti a veľký počet akčných členov bez opakovačov a zároveň udržiava rýchlu, spoľahlivú a efektívnu komunikáciu.

Preprogramovanie jednotlivých parametrov pohonov môže byť  zrealizované priamo na hlavnej stanici alebo diaľkovo prostredníctvom sériového alebo ethernetového spojenia. Datalogger zachytáva  a ukladá každú významnú zmenu v stave pohonov a taktiež nahráva všetky digitálne a analógové príkazy. Zaznamenané údaje je možné zobraziť na hlavnej stanici alebo kdekoľvek inde cez internetové stránky.
Tzv. long-term datalogger (LTD) s pripojiteľnou pamäťovou kartou  v hlavnej stanici P3 rozširuje diagnostické možnosti ukladania záznamov. Údaje sa denne ukladajú na kartu a nezávisle zaznamenávajú všetky MODBUS príkazy, zmeny stavov a alarmy pohonov. Karta rozširuje úložnú kapacitu na niekoľko rokov a všetky reporty je možné prezerať na PC so softvérom Rotork LTD. Na výmenu údajov a riadenie sa používa uznávaný protokol Modbus TCP.