V roku 1987 založil mladý litovský podnikateľ Sigitas Miskuts v Petrohrade súkromnú spoločnosť na výrobu baliarenských strojových zariadení. Aby svojej spoločnosti zaručil úspech, rozhodol sa špecializovať na výrobu strojových zariadení využívajúcich vákuové technológie. Na trhu neexistovali žiadne podobné zariadenia, takže čoskoro sa stali veľmi úspešné. Vývoj strojov spĺňajúcich požiadavky zákazníkov Rastúce požiadavky trhu baliacich strojových zariadení ako aj špecifické požiadavky zákazníkov z rôznych priemyselných oblastí boli hnacím motorom, ktorý viedol k vývoju prispôsobiteľnejších koncepcií strojových zariadení.

„V roku 2008 sme stáli pred rozhodnutím modernizovať náš produktový rad strojových zariadení a optimalizovať technické riešenie pre rôzne typy našich zákazníkov,“ spomína Nikolay Zalomov, vedúci oddelenia riadiacich systémov. „V tomto procese sme museli brať do úvahy rôznorodosť produktov, ktoré mali naše stroje baliť, materiál používaný v týchto produktoch ako aj veľkosť spoločnosti, pre ktorú sme naše riešenia pripravovali. Zároveň sme sa rozhodli ísť cestou vlastného vývoja aplikačného softvéru. To nám umožnilo získať ešte výraznejšie know-how a rozšíriť rad našich produktov.“ Rozširovateľný hardvér znižuje náklady Pri výbere partnera pre automatizáciu bral Tauras-Fenix do úvahy celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

„Modulárnosť a rozširovateľnosť hardvéru spoločnosti B&R nám umožnila znížiť náklady na automatizačný systém počas celého životného cyklu strojového zariadenia,“ vysvetľuje Nikolay Zalomov. „Navyše jednoduché prepojenie s prídavnými zariadeniami umožnilo našej spoločnosti vytvoriť viacúčelové stroje schopné rýchlo a ľahko sa prispôsobiť rôznym rozmerom výrobkov.“ Pri výbere zariadení je pre koncového zákazníka významným ukazovateľom výrobná kapacita. Produktový rad rotačných plniacich a ­etiketovacích strojov Pastpak-R má napr. výrobnú kapacitu 35 jednotiek za minútu.Stroj využíva na ovládanie pohybu rotačného stola indukčný motor riadený frekvenčným meničom ACOPOSinverter plus a pohon Geneva.

Najvýkonnejší model z rodiny rotačných strojov Pastpak-4R využíva pohon ACOPOSmicro servo, vďaka ktorému je možné dosiahnuť výrobnú kapacitu až 120 zabalení za minútu, čo je porovnateľné s podstatne väčšími lineárnymi strojmi. Účinný vývojový nástroj „Vďaka programovaciemu jazyku ANSI C, ktorý je súčasťou softvérového nástroja Automation Studio od spoločnosti B&R, sme mohli vygenerovať účinné softvérové aplikácie pre všetky naše strojovné linky. Jedným programovacím nástrojom sme dokázali vytvoriť každý z našich aplikačných softvérov, čo nám umožnilo znížiť celkový čas uvedenia strojov na trh,“ skonštatoval Nikolay Zalomov.