Inteligentnejšie spracovanie ropy a plynu

Spracovatelia a výrobcovia z oblasti ropného a plynárenského priemyslu museli v minulosti robiť všetko, čo bolo v ich silách, aby v roku 2016 prekonali obdobie s historicky najnižšími cenami za barel ropy. Aby dokázali v stave vysokej ponuky a nízkeho dopytu na trhu po rope a jej produktoch nájsť zdroje svojich ziskov, boli nútení zásadne minimalizovať náklady na údržbu a opravy. Cenovo dostupným riešením monitorovania zariadení je inštalácia snímačov a posielanie informácií do cloudu – využitie internetu vecí na riešeniu problému, ktorý je to už niekoľko desaťročí.
Inteligentnejšie spracovanie ropy a plynu

Shell sa digitalizuje vďaka riešeniu Smart Field

Spoločnosť Shell získava ropu z viac ako 25 000 ložísk po celom svete, pričom každý rok navŕta takmer ďalších tisíc. Mnohé z týchto ložísk sa nachádzajú na veľmi exponovaných miestach, umiestnené tisícky metrov pod zemou. Aby sa podarilo takéto prevádzky zefektívniť, siahla spoločnosť Shell po technológii s názvom Smart Field. V rámci riešenia nainštalovala tisícky snímačov na svoje zariadenia, ako sú ventily a čerpadlá. Snímače zbierajú údaje o teplote, tlaku a iných veličinách a posielajú ich späť do hlavného riadiaceho centra na pevnine. Technici tieto údaje sledujú a monitorujú prevádzku v reálnom čase, vďaka čomu dokážu optimalizovať jednotlivé procesy.

„Smart Field je o prepojení ľudí, procesov a technológií,“ hovorí Joseph Low, starší technik s centra spoločnosti Shell v Kuala Lumpur. „Môžete urobiť rozhodnutia alebo vyriešiť problémy v ten istý deň namiesto toho, aby vám to zabralo týždeň a museli ste kvôli tomu spomaliť alebo odstaviť prevádzku.“ Smart Field je podstatne viac ako len monitorovanie zariadení a posielanie informácií. Je to komplexný balík vzájomne prepojených riešení zahŕňajúci videokonferencie vo vysokom rozlíšení, inteligentné technológie pre podzemné zásobníky, podporu prieskumu nových ložísk a komunikáciu po optických kábloch na monitorovanie v reálnom čase. Riešenie prepája tých správnych ľudí so správnymi informáciami, čo umožňuje okamžité riešenie vzniknutých problémov.

Nástroje na pokročilú analýzu

Digitálne snímače inštalované v rámci prevádzok spoločnosti Shell po celom svete – od ťažobných až po výrobné prevádzky – produkujú konštantný tok údajov, ktoré spoločnosť analyzuje a na základe ktorých dokáže prijímať lepšie rozhodnutia. Riešenie Smart Field je známe aj tým, že pomáha zvyšovať celkové množstvo spätne získanej ropy až o 10 % a zemného plynu až o 5 % pri súčasnom zvyšovaní rýchlosti produkcie. Technológia Smart Connect, ktorú spoločnosť Shell využíva, zbiera údaje zo snímačov nainštalovaných v chemických prevádzkach, rafinériách, plávajúcich ťažobných plošinách a podmorských čerpadlách. Do systému je takto pripojených viac ako 5 000 zariadení po celom svete, pričom sa odhaduje, že od svojho zavedenia dokázal tento systém ušetriť viac ako 3,5 milióna barelov ropy, ktorá by sa bez neho stratila iným spôsobom.

Podľa spoločnosti Shell umožňujú technológie, na ktorých riešenie Smart Field stojí, zvyšovať produkciu, znižovať odstávky a zlepšovať celkový proces ťažby a využiteľnosti nálezísk ropy a plynu. Zároveň sa dosahuje zníženie nákladov a minimalizujú sa bezpečnostné riziká.

Zdroj: Tracy, P.: Shell, Rockwell make oil and gas production smart. RCRWireless News. [online]. Citované 10. 1. 2018. Dostupné na https://www.rcrwireless.com/20160720/internet-of-things/case-study-oil-gas-tag31-tag99.

-tog-