Vybudovaná cestná infraštruktúra spájajúca dôležité body krajiny a poskytujúca obchádzky veľkých aglomerácií priamo súvisí s možnosťou hospodárskeho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. To však nie je jediná dôležitá premenná. Rovnako ako existencia diaľnice či obchvatu je dôležitá podporná infraštruktúra diaľnic, tunelov a rýchlostných ciest, ktorá rieši plynulosť a bezpečnosť dopravy. Bez nej je každá cesta ako auto bez kolies – nefunkčná.

„Podporná infraštruktúra okrem iného zabezpečuje včasnú informovanosť šoférov o udalostiach na ceste, ako sú uzávery a dopravné nehody, s cieľom dosiahnuť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a plynulosť dopravy,“ vysvetľuje Ing. Igor Jamnický, riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING, s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL a je slovenským lídrom v systémoch merania a regulácie dopravy a automatizácie dopravného značenia.

Cenné informácie

Kým je doprava plynulá a počasie priaznivé, vodiči si vystačia s bežným dopravným značením, ktoré ich upozorňuje na rýchlosť jazdy, križovatky, odbočky a podobne. Lenže dopravná situácia je ideálna len málokedy. Mení sa počasie, cesty sa rekonštruujú, stávajú sa na nich nehody a aj vzhľadom na mnoho rozostavaných úsekov ciest a diaľnic, kde sa doprava rôzne obmedzuje, je dôležité o týchto skutočnostiach s predstihom informovať každého účastníka cestnej premávky, ktorého sa neštandardná situácia dotkne.

Ideálnym riešením je premenné dopravné značenie, ktoré okrem poskytnutia informácie dokáže navrhnúť aj jej riešenie, napríklad znížiť rýchlosť či navrhnúť náhradnú trasu. „Nejde o nejaké príkazové značenie, skôr o možnosti výberu. Dnes už na dopravnom značení dokážeme zobraziť informáciu, ako dlho bude trvať cesta do cieľa v prípade nejakej nehody alebo prekážky na ceste, keď si zvolíte obchádzku po trase A alebo B. Včasná informovanosť je obzvlášť nápomocná a dôležitá pri sťažených podmienkach, pri hustej hmle či snežení,“ vysvetľuje I. Jamnický.

Väčšina úsekov našich diaľnic je takýmto značením vybavená alebo práve prebieha jeho inštalácia. Okrem toho treba dbať na jeho pravidelnú údržbu a inovácie. Napríklad v tuneloch sú zariadenia vystavené náročným agresívnym podmienkam, ako sú exhaláty z vozidiel. „Bez pravidelnej údržby by boli kamery, takpovediac, slepé, snímače nefunkčné,“ dodáva I. Jamnický. Odborník očakáva, že budúcnosť v podobe čoraz inteligentnejších až autonómnych áut prinesie nové výzvy aj pre infraštruktúru.

Inteligentné riešenia

„Musíme sa zaujímať o najnovšie trendy v oblasti Smart Cities, o cloudové riešenia či komunikáciu infraštruktúry s inteligentnými systémami v automobiloch. Už dnes treba hľadať odpoveď na otázku, ako dostať informácie o zníženej rýchlosti alebo udalosti zobrazenej na premennom dopravnom značení do autonómne jazdiaceho automobilu. Aby sme mohli relevantné informácie včas poskytovať, musíme spoľahlivo detegovať mimoriadnu udalosť v doprave. Preto sme sa podujali hľadať alternatívne spôsoby detekcie nehôd, odstavených vozidiel a osôb na ceste prostredníctvom technológie mikrovlnných radarov, podobných, ako sa používajú na letiskách,“ načrtáva budúcnosť dopravy a poskytovania informácií o dianí na cestách I. Jamnický. „Chceme pomáhať vodičom, aby boli na cestách v čo najväčšom bezpečí a aby sa dostali včas do cieľa. Riešenia pre prvý tunel na Slovensku vybavený najmodernejšou technológiou merania a regulácie sme realizovali už v roku 2002. Z našich posledných projektov môžeme spomenúť kompletnú výmenu a modernizáciu LED premenného dopravného značenia v tuneli Horelica či dodávku technologického vybavenia pre diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce. Aktuálne realizujeme doplnenie a modernizáciu informačného systému diaľnice v úseku D1 Trnava – Horná Streda. Modernizujeme existujúci informačný systém diaľnice, dopĺňame komunikačnú a napájaciu infraštruktúru, kamerový dohľad, meteostanice, sčítače dopravy a mnohé ďalšie prvky,“ vymenúva I. Jamnický.

Je teda šanca, že nové a postupne už existujúce úseky našich hlavných dopravných tepien, ale aj mestské aglomerácie budú vodičom pomáhať a zjednodušovať život najmodernejšími smart riešeniami dopravy.

Menej dodávateľov, väčšia efektivita

Ako všade, aj v doprave a cestnej infraštruktúre platí, že čas sú peniaze. Nová vláda sľubuje aj pri cestných stavbách transparentný výber dodávateľov. Odborník upozorňuje, že dôležitý je aj ich počet. „Pri menšom počte rôznych dodávateľov je celkové riešenie podstatne efektívnejšie a jeho realizácia plynulejšia. Pri takých náročných stavbách, akými sú diaľnice a tunely, by mali mať najväčšiu váhu dodávatelia, ktorí dokážu kompletne zabezpečiť zákazku od projekčnej fázy, teda spracovať technickú štúdiu, projekt riešenia, zabezpečiť detailný inžiniering aj realizačnú fázu,“ myslí si riaditeľ úseku dopravných technológií PPA INŽINIERING. V celom procese treba myslieť nielen na aktuálnu situáciu, ale treba dokázať predvídať situáciu aj o päť, desať, dvadsať rokov a reagovať na ňu už dnes.

www.ppa.sk