Integrácia systémov ako konkurenčná výhoda

Okrem procesov miešania, nanášania, sušenia a strihania je jedným z najdôležitejších krokov procesu aj stláčanie materiálu elektród. Toto stláčanie (valcovanie) je potrebné z dôvodu minimalizácie pórovitosti. Počas tohto výrobného kroku sa nanášané filmy medi a hliníka stláčajú z hrúbky približne 160 µm na približne 120 µm. To sa dosahuje pôsobením dvoch valcov (kalandrov), z ktorých ­každý váži niekoľko ton. Kalandrovacia linka má dĺžku približne 10 metrov a je riadená PLC SIMATIC S7-317 2 PNDP. Ako riadiaci panel je použitý Multi Panel MP 377 od toho istého výrobcu a s riadiacim systémom je prepojený cez priemyselnú zbernicu Profibus.

R. Preusch vysvetľuje „Počas celého procesu návrhu elektrických systémov sme mali na ­pamäti prepojiteľnosť jednotlivých systémov.“ Z tohto dôvodu sa zvolili práve produkty a riešenia spoločnosti Siemens, ktoré sú vzájomne prepojiteľné v rámci konceptu Totally Integrated Automation (TIA). Preprava Li-Ion batérií so sebou nesie tiež riziko. Preto je ­vhodné umiestniť výrobnú linku na batérie čo najbližšie k miestu, kde sa ­vyrábajú samotné elektrické vozidlá – čo v konečnom dôsledku môže znamenať kdekoľvek na svete. Preto je PLC S7-317 2  PNDP vybavený zabudovaným webovým serverom a IP adresou, ­vďaka čomu môže výrobca linky poskytnúť rýchlu podporu priamo zo Singenu.

Technológie pohonov s výnimočnými funkciami

Spoločnosť Siemens dodala aj pohony pre odvíjacie a navíjacie ­zariadenia roliek elektród, ktoré sú dlhé približne 1 000 m. Ide o servomotory SIMOTICS S-1FK7 s výkonom 4,5 kW. Dva lisovacie valce sú poháňané servomotormi SIMOTICS S-1FKS každý s ­výkonom 32 kW. Na riadenie rýchlosti sú použité štyri frekvenčné ­meniče SINAMICS S120, pričom všetky využívajú jeden napájací zdroj a sú riadené riadiacou jednotkou CU320. Frekvenčné ­meniče možno ­takisto ­využiť na zníženie spotreby energie, nakoľko v ­režime ­brzdenia majú schopnosť rekuperácie energie späť do siete. Odvíjačky a navíjačky tak pracujú maximálne energeticky účinne. Snímače a distribuované VV sú s PLC prepojené pomocou modulov ET 200S.

Zdroj: Lohmüller, M.: Calenders for eMobility. E-Mobility 2/12. [online]. Citované: 28. 11. 2012.