Medzinárodná výstava obrábacích strojov IMTS v Chicago sa stala odrazovým mostíkom úspechu Haas Automation. Spoločnosť na veľtrhu predstavila prvé vertikálne obrábacie centrum VF-1, ktoré dokázalo vykonávať množstvo obrábacích úkonov (vŕtanie, frézovanie, závitovanie a vyvrtávanie). Centrum s príznačným názvom Very First One (VF-1), uviedli v cene konkurujúcej zahraničným výrobcom a zákazníci boli cenou a kvalitou spracovania očarení. Obrábacie centrum VF-1 sa úspešne predáva s mnohými vylepšeniami aj v dnešnej dobe. V súčasnosti je závod spoločnosti Haas Automation v kalifornskom mestečku Oxnard najmodernejšou prevádzkou na výrobou obrábacích strojov v USA. Na ploche s rozlohou 100 000 m2 pracuje viac ako 1200 ľudí. Portfólio produktov spoločnosti Haas Automation tvoria vertikálne obrábacie centrá (VMC), horizontálne obrábacie centrá (HMC), sústruhy s CNC riadením, 5-osé stroje a otočné stoly.

Surové materiály a zliatiny

Na začiatku výrobného procesu stoja zlievarne a oceliarne (väčšina materiálu pochádza z amerických zlievarní), kde sa podľa špecifikácií odlievajú a pripravujú liatinové komponenty. Do závodu prichádzajú surové odliatky a zliatina na nákladných autách. Materiál, uložený na dvore závodu s plochou takmer 28 000 m2, sa pred ďalším spracovaním usporiada a rozdelí podľa použitia. Najväčší výrobca CNC strojov v USA spracuje mesačne viac ako 3500 ton zliatiny.

Príjem komponentov a sklad

Dodatočné komponenty spoločnosť nakupuje od subdodávateľov a po ich príchode do závodu hneď mieria na oddelenie príjmu ­tovaru do štvrtej budovy, ktorá slúži aj ako sklad. Budova s rozlohou 20 000 m2 je o tri metre vyššia ako ostatné stavby v celom závode. Na špeciálne vyrovnanej podlahe sú rozmiestnené navádzacie značky pre automatizované vysokozdvižné vozíky. Vo vnútri budovy sa týčia 12 stôp vysoké regály s úložným priestorom 17 000 paliet. Riadenie celého skladu zabezpečuje bezdrôtová CISCO sieť prepojená s ďalšími systémami priamo do SAP. Hneď vedľa vchodu do skladových priestorov sa nachádza moderná rýchlo-nabíjacia stanica pre vysokozdvižné vozíky.

Výroba sériových a malosériových dielov

Spoločnosť dosahuje vysokú presnosť a kvalitu svojich výrobkov, pretože skoro 95% všetkých súčastí vyrába priamo vo svojom ­závode. Vyrábané diely sa delia na sériové na malosériové. Sériové diely sú spoločné pre rôzny typy obrábacích centier a sú vyrábané vo veľkých množstvách. Patria sem držiaky servomotora, puzdrá vodiaceho vretena, ložiskové domčeky a podobne. Vyrobené diely sa ihneď uskladňujú a vyberajú zo skladu podľa potrieb výrobného procesu. Malosériové diely sú špecifické pre určité zariadenia alebo skupiny zariadení. Diely ako vretenové hlavy, sedlá a stoly sa ­vyrábajú v nižšom objeme. Tieto sa potom automaticky presúvajú z obrobne priamo na montážnu linku s typickou trojdňovou zásobou.

Obrobňa

Všetky odliatky sú obrábané, vŕtané, závitované a skontrolované na jednom zariadení, čím sa zvyšuje plynulosť a presnosť výroby. 73% obrábacích zariadení pochádza z dielne Haas Automation. V ­obrobni sa nachádza viac ako tristo strojov na trieskové obrábanie, 56 netrieskovo obrábacích strojov a 25 robotických buniek. Na obrábanie odliatku sedla pre vertikálne obrábacie centrá sa používa robotická bunka s robotickým ramenom Motoman a dvomi horizontálnymi ­obrábacími centrami Haas EC-1600YZT.Nosné konštrukcie pre malé vertikálne obrábacie centrá vyrábajú taktiež dve obrábacie centrá Haas EC-1600YZT v spolupráci s portálovými robotmi. Vďaka APL (automatický podávač dielov) a „živému“ obrábaniu sú sústruhy schopné pracovať bez dozoru. Operátor sa preto dokáže cez deň postarať o niekoľko strojov, v noci zase stroje pracujú samostatne pri vypnutých svetlách a bez prítomnosti personálu.

Výrobná linka na stredné vertikálne obrábacie centrá patrí ­medzi najrušnejšie miesta v celom závode. Haas Automation vyrobí ­mesačne až 1100 CNC strojov. Nielen úzka spolupráca konštruktérov s výrobou má kladný vplyv na efektivitu výroby. Haas Automation investoval nemalé finančné prostriedky do flexibilných výrobných systémov (FMS), pomocou ktorých automatizovane ­vyrába ­nespočetné množstvo komponentov do každého CNC stroja. Všetky výrobné stroje v jednej skupine FMS riadi jeden riadiaci systém. FMS systém Mori Seiki NH6300 sa skladá z piatich horizontálnych obrábacích centier, šiestich nakladacích staníc s automatickým paletovým systémom. Každý stroj má zásobník s 300 rôznymi druhmi nástrojov. Celkovo je v obehu výrobného procesu viac ako 1000 automatizovaných paliet.

Montáž a výroba

Po skončení obrábania sa v druhej budove na odliatky montujú diely, ktoré umožňujú pohyb osí. Spoločnosť vyvinula vlastný CNC hardvér a softvér, ktorý je optimalizovaný špeciálne pre obrábacie centrá Haas. Paralelne s montážou pohybových systémov sa v prvej a tretej budove spracúvajú na výrobných linkách ďalšie opracované odliatky. Rôzne podsystémy obrábacích centier (meniče nástrojov, mazacie systémy, prevodovky, riadiace jednotky CNC, rotačné jednotky) sú zostavované na rôznych miestach v celom závode a podľa potrieb sa presúvajú na ďalšiu zastávku vo výrobnom procese. Na výrobnej linke sa potom základné opracované odliatky stroja (základňa, sedlo, stôl hlava a vreteno) spájajú s komponentmi ­riadenia pohybu – lineárne vedenia, guličkové ložiská a servomotory. Hneď ako sú pohybové ovládacie prvky s odliatkami zmontované a starostlivo odladené, všetky diely sa vkladajú do základnej nosnej konštrukcie stroja.

Finálna montáž

Zostavená základná konštrukcia sa potom presúva na otvorené miesto montážne linky, kde sa zvyšné diely a podsystémy vmontujú do stroja a pripraví sa finálna montáž. Operátori namontujú vreteno motora, prevodovku, menič nástrojov, mazací systém, riadiaci systém a plechový plášť stroja. Plechové plášte malých a stredných vertikálnych obrábacích centier Haas patria medzi málo externe ­dodávaných už zložených komponentov. Externá spoločnosť ich vyrobí a zmontuje mimo závod a potom dodá na výrobné linky podľa potrieb – znižujú sa tým výrobné náklady a zrýchľuje výrobný proces.

Finálne testovanie

Jednotlivé komponenty sú najprv testované samostatne a následne aj s rozvádzačom. Ešte pred finálnou montážou sa 24 hodín testujú všetky motory a riadenie na testovacích staniciach. Po zostavení všetkých komponentov do kompletného stroja sa vykonáva rozsiahla séria testov – ballbar test, test presnosti rezu, skúška tesnosti a rozsiahly prevádzkový test. Všetky testy zabezpečujú lineárnu presnosť polohovania a geometrie.

Ochrana životného prostredia

V celom závode sa dbá na ochranu životného prostredia. Ako už bolo spomenuté, v noci výroba prebieha pri vypnutom osvetlení. Mestečko Oxnard sa nachádza v prostredí s miernou klímou a preto sa vo výrobe nemusí počas roka používať ani klimatizácia, ani vykurovanie. Recyklácia je dôležitou súčasťou firemnej kultúry – okrem recyklácie chladiacej kvapaliny sa recyklujú aj triesky vznikajúce pri obrábaní.

Distribúcia a servis

Na distribúciu svojich produktov používa Haas Automation distribučnú sieť zloženú z tzv. HFO (Haas Factory Outlets), ktorá ­zaisťuje predaj, servis a podporu aplikácií. V roku 2011 vyrobila spoločnosť skoro 13 000 strojov a predaj dosiahol 868 miliónov dolárov. Na rok 2012 majú odvážnejší plán - chcú zvýšiť predaj na 1 miliardu dolárov. 42% vyrobených strojov je určených pre domáci (USA) trh a zvyšných 58% je určených na export. Podľa slov majiteľa ­spoločnosti, Genea Haasa, očakávajú dramatický nárast predaja hlavne na trhoch východnej Európy.