Pán Yang je veselý a sviežo pôsobiaci prezident spoločnosti Shanghai Chief Automobile Parts Company založenej v roku 2010, so sídlom niekoľko kilometrov mimo rozrastajúceho sa, najľudnatejšieho mesta v Číne. Hoci jeho podnik existuje len tri roky, už je úspešný, vyrába neznačkové vzduchové kompresory na dieselový pohon a náhradné diely pre dobre známe značky nákladných a úžitkových vozidiel.

V týchto neľahkých časoch sa v podnikaní vo výrobnom sektore v západných krajinách len zriedka stane, že sme svedkami rýchleho rozvoja, najmä v porovnaní s čínskymi podnikmi. Ale podobne ako mnohí z jeho súčasníkov – určite tí, ktorých som stretol počas mojej nedávnej cesty do tejto krajiny – aj pán Yang drží ázijského ekonomického tigra za chvost a nemá v úmysle ho nechať odísť.

Rovnako ako jeho súčasníci je aj pán Yang samoukom, so samovzdelávaním v profesii, ktorú si zvolil. Aj on je absolventom dlhých dní a nocí tvrdej práce, ktorú začal s metlou v ruke. V národe, kde je vyššie vzdelanie stále výsadou, ktorú si môže dovoliť len ten, kto má veľké šťastie, ani on nemal inú možnosť než pri prvej príležitosti opustiť školu. Svoje remeslo sa učil v dielni podniku presného strojárstva, ktorý vlastnili členovia jeho rozvetvenej rodiny.

Po týchto skromných začiatkoch nakoniec mal príležitosť investovať a stať sa partnerom svojho strýka v začínajúcej dielni na vzduchové kompresory pre domácich zákazníkov. „Bolo veľmi ťažké zarobiť nejaké peniaze,“ hovorí môjmu tlmočníkovi. „Kvalita bola mizerná a ziskové marže veľmi malé. Boli to výrobky s veľmi malou pridanou hodnotou a trh bol veľmi obmedzený.“

Proti všetkým očakávaniam podnik rástol, ale veľmi pomaly, a pán Yang, ktorého zámery smerovali za národné hranice, bol čoraz viac frustrovaný z toho, že strýko nemal žiadne takéto ambície. V roku 2010 spoločnosť opustil a začal písať ďalšiu kapitolu svojho pracovného života. Hoci odišiel s malým finančným výnosom, získal skúsenosti, dôkladnejšie znalosti a cítil, že by mu to mohlo pomôcť nájsť si svoju vlastnú cestu.

„Stanovil som si cieľ,“ hovorí: „rozbehnúť svoju vlastnú spoločnosť presného strojárstva a rozvíjať sa hľadaním možností medzinárodného obchodovania. Nechcel som sa obmedziť na to, čo som mohol nájsť v mieste pôsobenia.“ Je nesporné, že trvalo udržateľnou budúcnosťou pre čínske podniky je spolupráca so zákazníkmi v Európe a niekde inde.

S cieľom nadviazať kontakt s medzinárodnými zákazníkmi pán Yang odletel na veľké obchodné veľtrhy do Las Vegas, Frankfurtu a mnohých iných vzdialených destinácií. Keď si zabezpečil stretnutia s kupujúcimi, vyrobil na vlastné náklady vzorky dielov. „Ak na zákazníka zapôsobili, niekedy sme dostali objednávku,“ hovorí. „Obchodovať v Európe je však veľmi ťažké. Štandardy sú vyššie, ako ich poznáme v Číne, a vždy existuje dlhý zoznam kritérií na kvalitu a dodávku. Európske spoločnosti sú veľmi náročné, ale my sme tvrdo pracovali, aby sme vyhoveli ich požiadavkám.“

Raz, keď ukázal svojmu prvému zákazníkovi, čo by dokázal urobiť, pán Yang dohodol 30% preddavok, čo mu spolu s pôžičkou so založením svojho domu poskytlo finančné prostriedky a umožnilo investovať do zariadenia a vybavenia, ktoré potreboval.

Napriek obmedzenému rozpočtu bol pán Yang rozhodnutý zaistiť si obrábacie stroje s osvedčeným záznamom o produktivite a kvalite. Hľadanie ho priviedlo do spoločnosti Haas. „Obrábacie stroje, ktoré vyrába spoločnosť Haas, majú veľmi dobrú hodnotu, ale boli tu aj mnohé doplňujúce faktory, ktoré ich robili príťažlivými,“ hovorí. „Jedným z najvýznamnejších bola skutočnosť, že zariadenie CNC sa zdalo jednoduché a ľahké na používanie. Vedel som, že keď už raz moji operátori vyskúšali zariadenia Haas, nebudú chcieť používať iné značky. Ovládanie má oveľa viac funkčnosti a pružnosti ako iné zariadenia podobnej hodnoty.“

Keď začali prichádzať objednávky na vzduchové kompresory s dieselovým pohonom, pán Yang potreboval obrábať súčasti zariadenia, ako sú kľukové hriadele, piesty, ojnice, hlavy valcov, skrine kľukového hriadeľa a súčasti motorov. Keďže sa diely vzduchových kompresorov vyrábajú z liatiny, sú obrobky pomerne ťažké a robustnosť rezu má vysokú prioritu. Na dosiahnutie potrebnej robustnosti sa pán Yang rozhodol pre vertikálne obrábacie centrum Haas VF-3YT s vretenom a kužeľom 50 na ťažké obrábanie.

Zariadenie VF-3YT ponúka aj zväčšené posuvy 1016 x 660 x 635 mm, ktoré umožnili pánovi Yangovi pripevniť tri odliatky kľukovej skrine na ten istý stôl. Obrábanie trvá asi 30 minút.

„Naše najnáročnejšie diely sú jednoznačne kľukové skrine, pretože presnosti opracovania plochy sú veľmi vysoké, spravidla v tolerancii 2 – 3 µm,“ uvádza. „Zariadenie VF-3YT si však s týmito presnosťami a hmotnosťami obrobku dokáže veľmi dobre poradiť – keby to tak nebolo, nekupovali by sme opäť zariadenia Haas!“

Zariadenie VF-3YT sa čoskoro stalo najčastejšie používaným obrábacím zariadením vo firme, a tak pán Yang pred dvoma mesiacmi kúpil vertikálne obrábacie centrum Haas VF-3, tento raz zariadenie dopĺňa otočný stôl CNC Haas s tanierom 310 mm.

Úlohy ťažkého obrábania na VF-3 zahŕňajú vŕtanie trojice otvorov a vykonávanie rôznych operácií hrubovania na odliatkoch kľukovej skrine. Cykly spravidla trvajú 15 minút, pričom veľkosti dávky sa pohybujú medzi 300 – 500.

Spoločnosť kúpila aj frézu Haas Mini Mill, ktorú nasadila na vŕtanie mazacích otvorov v zalomení kľuky. Tu sa objednávky zvyčajne pohybujú v rozsahu 1 000 – 2 000 jednotiek, čo v praxi znamená, že fréza Mini Mill beží neustále celý deň a sedem dní v týždni.

„Maximalizujeme schopnosti našich zariadení Haas,“ hovorí pán Yang. „Tak ako zariadenia bežia v režime 24/7, na stoly a HRT nakladáme omnoho väčšie záťaže, ako sú odporúčané, a nikdy sme s tým nemali problém.“

Spoločnosť má teraz 14 zariadení Haas a pán Yang nechce žiadnu inú značku zariadenia, pritom ako veľmi podstatnú výhodu uvádza podporu miestneho HFO. „Keď sme mali len jedno zariadenie Haas, nemali sme žiaden záložný stroj, a tak sme potrebovali vedieť, keby sa niečo prihodilo, či by HFO prišlo sem a stroj bezodkladne opravilo,“ hovorí. „Exportujeme okolo 90 % výrobkov, a preto sa obávame každej poruchy zariadenia, ktorá by mohla potenciálne predĺžiť naše dodacie lehoty. Mali sme však so spoluprácou s predajňou HFO také dobré skúsenosti, že teraz privádza nových zákazníkov do našej továrne, aby im ukázala svoje stroje.“

Napriek očividnému úspechu pán Yang nespí na vavrínoch. A hoci pán Yang cíti, že Čína má istú výhodu pred inými krajinami, ako je napríklad India, kde je infraštruktúra menej rozvinutá, veľmi dobre vie, že mzdové rozdiely sa zmenšujú a globálna konkurencia sa stávajú čoraz zložitejšími. Pozerá sa vpred do budúcnosti a investuje značné prostriedky do procesov QC.

Nakoniec, cieľom pána Yanga je vybudovanie dobrého mena svojich dielov, aby boli dobré a kvalitné, také, aké môžu jeho zákazníci nájsť napríklad v Nemecku. Zameriava sa aj na zákazníkov v iných častiach sveta, nielen v Európe: Napríklad v Brazílii, Nigérii, Južnej Afrike a iných afrických krajinách.

Pán Yang má víziu svojho vlastného výrobku, možno sa tak stane na začiatku roka 2014, potenciálne lukratívny posun, ktorý pretransformuje jeho podnik na OEM. Jeho najväčším zdrojom motivácie, ako hovorí, však nie sú peniaze; je to hrdosť spojená s výrobou svojho vlastného výrobku a so snahou robiť ho dobre. „Nie je dôležité byť najväčšou spoločnosťou; ide o to, vyrábať najlepší výrobok,“ uzatvára. „To je to, čo robí spoločnosť úspešnou, nech je to kdekoľvek na svete.“

www.haasCNC.com