Kobot UR10 pomohol urýchliť a zefektívniť výrobu

Spoločnosť 2DandS, s. r. o., sa zaoberá lisovaním plastov, presnejšie povedané termoplastických látok, a tiež výrobou nástrojov určených na lisovanie týchto materiálov. 2DandS so sídlom v Kuřimi ponúka svojim zákazníkom komplexné služby, ktoré zahŕňajú okrem iného aj spracovanie návrhov modelu produktu pomocou konštrukčného softvéru. Firma venuje okrem iného veľkú pozornosť skracovaniu dodacích termínov pri udržaní vysokej kvality finálnych výrobkov.
Kobot UR10 pomohol urýchliť a zefektívniť výrobu

Výzvy

„V poslednom čase sa najväčšou výzvou pre našu spoločnosť stala efektivita práce, zvýšenie produktivity a dosiahnutie čo najkratších výrobných cyklov,“ hovorí David Dědek, konateľ spoločnosti 2D&S, s. r. o. Rastúce požiadavky zo strany zákazníkov na rýchlosť a kvalitu výrobkov viedli spoločnosť k rozhodnutiu plne automatizovať lisovací stroj na termoplastické látky. Dôležité bolo tiež eliminovať náklady na prípadné stavebné úpravy výrobnej haly, ktoré by sa vyžadovali po obstaraní štandardného priemyselného robota.

Riešenie

Na základe mnohých pozitívnych referencií sa spoločnosť rozhodla zaobstarať kolaboratívny robot UR10 od Universal Robots, ktorý spĺňa najnáročnejšie predpoklady na spoľahlivú integráciu do súčasného výrobného procesu. Primárne je kobot UR10 určený na zakladanie IML (in-mould labelling) fólií do formy na plastový výlisok. Pri technológii IML je viacvrstvová fólia počas procesu výroby zaliata plastom. Pri aplikácii plastu je etiketa zo zadnej strany zaliata roztaveným plastom a tým je fixovaná na vonkajšiu stranu formy. Čiastočným nastavením IML fólie je zaručená adhézia k plastu. Fólie sa tak stanú neoddeliteľnou súčasťou finálneho produktu, napríklad vratného téglika, s ktorým sa môžete stretnúť na rôznych akciách či festivaloch.

Výroba takýchto téglikov je značne monotónna činnosť, ktorá však vyžaduje veľkú presnosť pri manipulácii a zakladaní plastových fólií do formy. Pracovisko, pri ktorom je robot umiestnený, musí byť kolaboratívne, pretože pracovník ukladá fólie do pripraveného zásobníka, z ktorého robot následne berie IML fólie. Vzhľadom na veľkosť treba prekonať aj pomerne veľkú vzdialenosť zo zásobníka fólií priamo do vnútra vstrekovacieho stroja. Na túto úlohu je kobot Universal Robots s veľkým pracovným rozsahom ramena ideálnou voľbou.

„Produkcia plastových téglikov sa dramaticky zrýchlila. Na začiatku sme mali drobné problémy s nastavením presnosti, ktoré boli veľmi rýchlo vyriešené. Teraz môžeme s hrdosťou povedať, že si už nedokážeme predstaviť výrobu bez kolaboratívneho robota,“ hovorí Jiří Kašparec, operátor výroby v spoločnosti 2D&S, s. r. o.

Prínosy

Kolaboratívny robot UR10 podstatne zrýchlil výrobu plastových výliskov. Momentálne spoločnosť používa šesťosový kolaboratívny robot od Universal Robots na jednom vstrekovacom stroji. Zároveň sa usilovne pracuje na rozšírení výroby a rozvoji firmy, ktoré si vyžiada plánované obstaranie ďalších dvoch kolaboratívnych robotov.

Komentár zákazníka

„Dosiaľ sme nemali žiadne robotizované pracovisko, čiže pred obstaraním sme mali mierne obavy, najmä čo sa týka spoľahlivosti a nasadenia kolaboratívnych robotov. Prebehlo plánované profesionálne preškolenie našich zamestnancov spoločnosťou Universal Robots, ktoré bolo veľkým prínosom pre rozbeh výroby s týmto pre nás novým zariadením. Vďaka perfektne pripravenému programu od firmy MP LINE sa výroba veľmi rýchlo rozbehla a boli možné aj drobné editácie a úpravy programu zo strany našich operátorov. Integrácia kolaboratívneho robota do procesu výroby nás príjemne prekvapila najmä vďaka svojej rýchlosti a jednoduchosti,“ dodáva D. Dědek.

O MP Line, s. r. o. – systémový integrátor

Dlhoročné skúsenosti v oblasti automatizácie výroby, najmä periférií k vstrekovacím strojom, priviedli MP Line k poskytovaniu komplexných a spoľahlivých riešení na zefektívnenie výrobných procesov firiem. Využitím moderných technológií a metód dokážu navrhnúť a integrovať proces automatizácie do rôznych priemyselných odborov a zaistiť tak efektívny proces výroby. Jednou z oblastí je integrácia riešení Universal Robots, kde sa stali rešpektovaným a prvým certifikovaným integrátorom UR v Českej republike.

www.universal-robots.cz