Výrobcovia z celého sveta investujú do automatizácie. Z prieskumu SMEs Barometer robotizácie vykonaného v Česku na jar 2020 aj medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa potravinárstvom vyplýva, že medzi dôležitými faktormi motivujúcimi malé a stredné podniky k robotizácii je zlepšenie výkonnosti výroby (93,5 %). Ďalej spoločnosti uvádzali: eliminácia výrobných chýb (75,8 %), zvýšenie kvality produkcie (75,8 %), posilnenie konkurencieschopnosti (74,4 %), skrátenie dodacej lehoty (70,5 %), zvýšenie produkcie (66,6 %), štandardizácia procesu (60,2 %), náročnosť pri hľadaní a udržaní zamestnancov (57,7 %), zvýšenie výrobnej bezpečnosti (56,3 %) a zvýšenie výrobnej flexibility (50,1 %).

Potravinárske firmy potrebujú automatizovať výrobu čo možno najflexibilnejšie, aby mohli rýchlo reagovať na neustály technologický vývoj. Aktuálne čelia mnohým výzvam, a to nielen sprísneným požiadavkám na dodržiavanie hygienických noriem, ale tiež si musia poradiť s náročnou manipuláciou s výrobkami s nepravidelným tvarom a konzistenciou. Zatiaľ čo ostatné priemyselné odvetvia môžu už dlhšie využívať väčšinu výhod priemyselnej auto­matizácie, potravinársky priemysel dlho čakal na vývoj nových technológií, najmä na presné senzory a pokročilé koncové nástroje. Koronavírusová kríza priniesla nové požiadavky na maximálne čisté pracovné prostredie a spoločenské odstupy, čo urýchlilo prechod na automatizáciu. Aktuálne musia potravinárske spoločnosti automatizovať najmä procesy pick&place, balenie a paletizáciu, aby mohli vyhovieť novým hygienickým normám a oslobodiť tak zamestnanca od fyzicky náročnej práce.

Kolaboratívne roboty sú pre výrobcov potravín ideálnou voľbou, pretože ponúkajú skvelú kombináciu flexibility a presnosti dokonca aj v procesoch, ktoré doteraz nebolo možné automatizovať. Majú možnosť pracovať 24 hodín a ich opakovateľnosť pohybu je len 0,03 mm (v prípade Universal Robots). To umožňuje spoločnostiam využiť maximálny rozsah ich výrobnej kapacity a udržať konzistentnú kvalitu. Kompaktná konštrukcia potom umožňuje využiť koboty aj v stiesnených pracovných podmienkach.

Aplikácia

Koboty umožňujú kompletnú automatizáciu aplikácií v potravinárstve. Zaručujú konzistentnú vysokú kvalitu, presnosť, ako aj rovnaké dávkovanie aj po mnohých opakovaniach. Kolaboratívne roboty navyše zvyšujú presnosť procesov a obmedzujú zmetkovitosť. Vynikajú v aplikáciách pick&place, pri balení a paletizácii. Výrobná firma môže podľa potreby využívať koboty vybavené rôznymi koncovými nástrojmi alebo optickými systémami počas rôznych fáz výroby, napr. kompletizácie hotových výrobkov na paletu.

Príklady aplikácií

Atria Scandinavia je jedným z popredných severoeurópskych výrobcov produktov pre vegetariánov a gurmánov. Spoločnosť potrebovala minimalizovať prestoje, aby bolo možné znížiť náklady na personál a vďaka tomu aj cenu produktov. Každý deň treba označiť, zabaliť a uložiť na palety krevety, olivy, srdiečka artičokov, slnkom sušené paradajky, cesnak a ďalšie lahôdky. Tento proces bol teraz optimalizovaný vďaka využitiu robotických ramien, ktoré jednotlivým výrobným linkám umožňujú pripraviť na expedíciu priemerne 228 položiek za hodinu. Vďaka kolaboratívnym robotom sa spoločnosti Atria podarilo tiež optimalizovať využitie materiálu v oddelení balenia a od nasadenia prvých troch robotov znížiť lepenkový odpad o 25 %. „Predtým trvalo prerobiť linku na iný produkt šesť hodín, ale koboty UR to zvládajú za 20 minút,“ skonštatoval Johnny Jansson, technický riaditeľ Atria Scandinavia.

Spoločnosť Cascina Italia spracúva milióny vajec denne. Vďaka použitiu robotov UR5 vo svojich výrobných závodoch zlepšili flexibilitu a prevádzkovú efektívnosť. UR5 plní na 24 stanovištiach škatule, ktoré obsahujú 144 kartónov po 10 vajec. Malá kompaktná veľkosť robota umožňuje nainštalovať jednotku priamo na výrobnej linke bez toho, aby zaberala cenný priestor. A pretože koboty UR môžu byť v prevádzke bez ohradenia, môžu po vykonaní bezpečnostného auditu pracovať spoločne so zamestnancami bez nákladných a nepekných ochranných bariér. Zamestnanci sa sami naučili s kobotom zaobchádzať za pol dňa.

Existujú aj ďalšie prípadové štúdie, ktoré opisujú všestrannosť riešení automatizácie pomocou kolaboratívnej robotiky. Vďaka jednoduchosti programovania a používania sú koboty v rukách firiem nástrojom, ktorý im pomáha rýchlejšie sa rozvíjať a obstáť v náročnej konkurencii na trhu.

Viac informácií o využívaní kobotov v potravinárstve môžete nájsť v e-booku .