Výrobcovia z celého sveta investujú do automatizácie. Z prieskumu SMEs Barometer robotizácie vykonaného v Česku na jar 2020 aj medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa obrábaním kovov vyplýva, že medzi dôležitými faktormi motivujúcimi SMEs k robotizácii je zlepšenie výkonnosti výroby (93,5 %). Ďalej spoločnosti uvádzali: eliminácia výrobných chýb (75,8 %), zvýšenie kvality produkcie (75,8 %), posilnenie konkurencieschopnosti (74,4 %), skrátenie dodacej lehoty (70,5 %), zvýšenie produkcie (66,6 %), štandardizácia procesu (60,2 %), náročnosť pri hľadaní a udržaní zamestnancov (57,7 %), zvýšenie výrobnej bezpečnosti (56,3 %) a zvýšenie výrobnej flexibility (50,1 %).

Aplikácia

Neustály technologický vývoj a pokrok urobili z priemyslu kovov a obrábania jeden z najkonkurenčnejších odborov. Pre celý rad spoločností sa stalo novou výzvou zvyšovanie produktivity a vyťaženosti strojov bez akýchkoľvek kompromisov. Najdôležitejšou štatistikou pre výrobu kovov je tzv. celková účinnosť zariadenia (OEE), ktorá vyjadruje mieru prevádzkyschopnosti a prestojov stroja v rámci jeho výrobného cyklu. OEE je teraz hlavnou hnacou silou ďalšieho zvyšovania produktivity strojárskych firiem. Výrobcovia v priemysle kovov najčastejšie hľadajú zariadenie, ktoré môže pracovať 24 hodín denne bez akýchkoľvek porúch a s minimálnym časom potrebným na opätovnú inštaláciu alebo preprogramovanie na inú úlohu.

Takéto zariadenie môže podstatne zvýšiť OEE, optimalizovať výrobu a zvýšiť produktivitu zamestnancov. Aby to bolo možné splniť, kolaboratívne roboty ponúkajú výrobcom a dodávateľom skvelú kombináciu flexibility a presnosti, dokonca aj v procesoch, ktoré doteraz nebolo možné automatizovať. Majú možnosť pracovať 24 hodín a ich opakovateľnosť pohybu je len 0,03 mm (v prípade Universal Robots). To umožňuje spoločnostiam využiť maximálny rozsah ich výrobnej kapacity a udržať konzistentnú kvalitu. Kompaktná konštrukcia potom umožňuje využiť koboty aj v stiesnených pracovných podmienkach.

Príklady aplikácií

Spoločnosť Baumruk & Baumruk, s. r. o., je česká firma zaoberajúca sa sériovou kovovýrobou. Spoločnosť potrebovala automatizovať zakladanie drobnejších dielov do frézovacích centier, ale vzhľadom na tesné usporiadanie výrobného priestoru nemali možnosť stroje akokoľvek ohradiť alebo doplniť o svetelné závory. Zároveň však spoločnosť chcela centrá naďalej využívať čiastočne bez robota, tak­že sa musel zachovať bezpečný prístup pre ľudskú obsluhu. Teraz využíva dva kolaboratívne roboty UR10 na príležitostné zakladanie drobných dielov do obrábacích strojov, ktoré môžu byť zakladané aj ručne.

Kolaboratívny robot na pracovisku využíva pneumatický dvojprstový koncový manipulátor a dva upínače. Pretože sa pracuje s oceľovými dielmi, tak sa využíva prevažne magnetické upínanie. Pracovníci teraz nemusia trvalo stáť pri obrábacom stroji a vykonávať rutinné úlohy, tzn. založenie a vybratie dielov. Pripravia len diely do zásobníka na niekoľko hodín práce dopredu a následne vykonávajú priebežnú kontrolu. Pracovník sa môže medzitým venovať nastavovaniu ďalších strojov, riešeniu akútnych problémov atď.

Pre BJ-Gear, popredného svetového výrobcu prevodov, je jedinou cestou, ako posilniť konkurencieschopnosť a zachovať výrobu v Dánsku, optimalizovať a automatizovať. „Cieľom je vykonávať čo možno najväčšiu časť procesov a výroby bez ľudského zásahu – od polotovaru po hotový obrobok,“ hovorí Bjorn Sommer, riaditeľ závodu BJ-Gear. Do výroby BJ-Gear boli doteraz implementované štyri riešenia na báze robotickej techniky UR. Jedným z nich je robot UR5 vybavený bežnou nástrekovou pištoľou a používaný na natieranie predbežne zmontovaných prevodov.

Ďalšie dva roboty UR5 zmodernizovali a automatizovali staré strojné zariadenia vo výrobe BJ-Gear. Jeden robot automatizoval proces odstraňovania otrepov, označovanie ozubených kolies a dokončovanie obrobkov na ďalšie spracovanie. Druhý vykonáva úkony súčasne na troch strojoch – sústruhu, rezačke a umývacom stroji, čo umožňuje spoločnosti BJ-Gear vyrábať 100 kusov naraz bez ľudského zásahu. Najmladším prírastkom do tímu BJ-Gear je UR10. Používa sa na automatizačné procesy s obrobkami, ktoré vážia viac ako 5 kilogramov.

Vďaka jednoduchosti programovania a používaniu sú koboty v rukách firiem nástrojom, ktorý im pomáha rýchlejšie sa rozvíjať a ­obstáť v náročnej konkurencii na trhu.

Viac informácií o využívaní kobotov v priemysle kovov a obrábania môžete nájsť v e-booku