Výzva

V spoločnosti potrebovali zvýšiť kvalitu ultrazvukového zvárania a frézovania, čo je činnosť, ktorú nemožno vykonávať dostatočne dobre ručne. Zvary, ktoré doteraz robili zamestnanci, sa značne líšili v závislosti od schopností daného zamestnanca alebo počtu vykonaných zvarov. Keďže zváranie je veľmi monotónna činnosť, zvárané časti často nezodpovedali z hľadiska kvality a estetiky. Alseca zároveň chcela celý proces výrazne zrýchliť. To spôsobilo, že sa spoločnosť rozhodla nájsť vhodné automatizačné riešenie.

Riešenie

Rumunská spoločnosť sa rozhodla automatizovať výrobné procesy pomocou kolaboratívneho robota UR5. Voľba bola vykonaná na základe kolaboratívnej povahy celého riešenia a jednoduchosti integrácie kolaboratívnych robotov od Universal Robots do výroby. Robot UR5 sa aktuálne používa v dvoch aplikáciách, a to pri ultrazvukovom zváraní podbehov kolies a frézovaní otvorov v plastových dieloch.

V prvej aplikácii sú podbehy kolies vstrekované kvôli svojej značnej veľkosti ako polokomponenty, ktoré sú následne spojené ultrazvukovým zváraním v piatich alebo siedmich bodoch. Zváranie oboch polovíc dielov prebieha na pevnej montážnej stanici, v ktorej strede je pripevnený robot UR5. K robotickému ramenu je pripojená ultrazvuková zváracia sonda, ktorá je presne naprogramovaná na zváranie v bodoch stanovených podľa daného projektu. Kolaboratívnemu robotu sa podarilo výrazne zlepšiť kvalitu zvarov a zdvojnásobiť produktivitu: „Zamestnancovi sa podarí za osemhodinovú zmenu ručne zvariť maximálne 140 dielov,“ hovorí Mugurel Mihai, generálny riaditeľ spoločnosti Alseca Engineering. „S kolaboratívnym robotom možno zvariť až 290 – 300 dielov za jednu bežnú zmenu,“ dodáva M. Mihai.

Pri druhej aplikácii je k robotickému ramenu pripojená fréza, ktorá s presnosťou na desatiny milimetrov frézuje oválne alebo okrúhle otvory v určitých plastových komponentoch.

Integrácia robota UR5 do výroby prebehla za krátky čas a bez komplikácií. Príchod nového „kolegu“ znamenal pre niektorých zamestnancov aj príležitosť rozvíjať svoje zručnosti a učiť sa nové veci. „Proces integrácie robota prebehol rýchlo. Začalo sa to školením dvoch zamestnancov spoločnosti, ktorí pred samotným nákupom robota absolvovali kurzy počas troch dní, aby zistili, ako kolaboratívne roboty fungujú a ako sa programujú,“ opisuje generálny riaditeľ spoločnosti. „Po zakúpení nám trvalo približne dva týždne zapojiť robot do nášho výrobného procesu,“ uzatvára.

Prínosy

Automatizácia pomocou kolaboratívneho robota UR5 priniesla spoločnosti Alseca dôležitú konkurenčné výhodu, čo dokazuje krátky čas výrobného cyklu a navyše aj zvýšená kapacita výroby. Okrem toho sa podarilo dosiahnuť navýšenie kvality zvárania, a to najmä vďaka variabilnej polohe zváracej hlavy smerom k obrábaným dielom. Flexibilita robota sa ukázala ako mimoriadne užitočná a výhodná vzhľadom na možnosť integrácie hneď do dvoch aplikácií vo výrobe. Prepnúť medzi týmito dvoma aplikáciami zvládne jeden operátor za menej ako 15 minút.