Kolaboratívny robot odstránil vyčerpávajúcu manipuláciu

Skupina BENTELER-Group s približne 30 000 zamestnancami a 161 pobočkami v 40 krajinách predstavuje synonymum pre kvalitné materiály, výrobu a technológie v oblasti automobilového priemyslu, oceliarstva a distribúcie. Tri obchodné divízie BENTELER Automotive, BENTELER Steel/Tube a BENTELER Distribution sú súčasťou manažérskej spoločnosti BENTELER International AG. Pokrok prostredníctvom nových materiálov, technológií a výrobkov, ako aj dlhodobý ziskový rast sú podpornými piliermi 140-ročného úspechu skupiny BENTELER, ktorá je v rodinnom vlastníctve už štvrtú generáciu.
Kolaboratívny robot odstránil vyčerpávajúcu manipuláciu

Kvalita, bezpečnosť a efektívnosť na prvom mieste

BENTELER Automotive sa zameriava na vývoj, výrobu a služby na celom svete, pričom na prvom mieste je kvalita, bezpečnosť a efektívnosť. Výrobky tejto spoločnosti zahŕňajú komponenty a moduly pre podvozok, karosériu, motor a výfukové systémy. Medzi jej zákazníkov patria takmer všetci významní výrobcovia vozidiel. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 74 závodov v 24 krajinách.

Schopnosť spolupráce a vysoká produktivita kolaboratívneho robota

BENTELER Automotive v Schwandorfe v Nemecku využíva ako prvý dodávateľ automobilového priemyslu v Európe kolaboratívny robot FANUC Robot CR-35iA bez použitia bezpečnostných plotov a pri maximálnej rýchlosti. Aby bol robot schopný spolupracovať a aby bol aj produktívny, pracuje s dvomi rôznymi rýchlosťami.

V nemeckom Schwandorfe, ktorý leží približne 40 km od českých hraníc, sa nachádza jeden zo 161 výrobných závodov BENTELER, kde sa vyrábajú hlavne automobilové súčiastky, t. j. nosiče osí a motorov. Zameranie spoločnosti BENTLER nie je len na výrobu. Ako dodávateľ a vývojový partner v oblasti automobilového priemyslu podporuje spoločnosť svojich klientov v rámci celého dodávateľského reťazca. Sila divízie spočíva v dôkladnom pochopení ľahkých konštrukčných komponentov – a to z hľadiska materiálov, konštrukcie a procesov. Spoločnosť má skúsenosti s rôznymi surovinami, ako sú oceľ, hliník, kompozitné vlákna a syntetické materiály, ako aj s procesným know-how týkajúcim sa zákazníckych produktov.

Digitalizácia procesov

Téma Priemyslu 4.0 je v centre záujmu spoločnosti BENTELER už niekoľko rokov. Vďaka tomu je pokrytá digitalizácia výrobných procesov celého dodávateľského reťazca. Cieľom dodávateľa pre automobilový priemysel je napr. pokročiť v zavádzaní prístupu inteligentných tovární (Smart-Factory-Approach). To znamená, že dodávateľský reťazec a výrobný proces sa v blízkej budúcnosti preorganizujú a požiadavky zákazníkov budú riešené ešte efektívnejšie.

Zoznam klientov výrobného podniku si možno prečítať ako obsah IAA (popredný medzinárodný obchod pre mobilitu, dopravu a logistiku). Jeho súčasťou sú aj prémioví výrobcovia a výrobcovia luxusnej triedy. O povesť a výkonnosť spoločnosti BENTELER vo Schwandorfe sa stará približne 590 zamestnancov a 600 robotov. Roboty sa venujú prevažne zváraniu, pričom sú umiestnené za bezpečnostnými plotmi. Len pri jednom robotovi sa takéto bezpečnostné oplotenie nenachádza – je ním FANUC CR-35iA.

Vo výrobnom podniku sa spracúva najmä nehrdzavejúca oceľ a čoraz častejšie hliník. Interné znalosti výroby a stupeň automatizácie sú na vysokej úrovni. V prevádzke sú napr. zariadenia na formovanie rúrok s využitím tlaku vody, laserové páliace či CNC obrábacie stroje. Všetky linky sú automatizované, dokonca aj priebežná kontrola kvality. Na začiatku každej zmeny sa tri produkty bežnej výroby podrobia v kontrolnej miestnosti rozsiahlej kontrole kvality, aby sa zaistilo, že výroba prebieha v predpísanej kvalite. „Pre našich zákazníkov vyrábame prémiové produkty so zameraním na kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť,“ konštatuje Werner Gaisa, vedúci výroby.

Budúcnosť patrí automatizovaným systémom

Okrem iného sa vo výrobnom závode v Schwandorfe vyrábajú nosiče na bezpečnostné prvky. Bezpečnostné kryty spoľahlivo chránia cestujúcich v prípade nehody. Správna funkčnosť tohto produktu sa testuje na konci linky. Pretože nosný systém bezpečnostných prvkov pracuje mechanicky, testuje sa funkčnosť každého výrobku viacnásobne. Kompletný výrobok váži okolo 14 kg – manuálne nakladanie a vykladanie počas celej zmeny je veľmi vyčerpávajúce. Vyloženie zo skúšobnej stanice a naloženie do prepravného regála bolo úlohou Tobiasa Wolfsteinera, odborníka na robotiku a koordinátora projektu, ktorý v spolupráci s manažérom výroby otestoval zelený robot FANUC.

V budúcnosti sa budú jednoduché úlohy, ako je preprava súčiastok vo výrobe, postupne v spoločnosti v BENTELER odstraňovať a začnú ich vykonávať automatické systémy, prípadne ergonomicky navrhnuté nehlučné pracoviská, ktoré zabezpečia minimalizáciu fyzických zranení.

Zdroj: BENTELER Automotive in Schwandorf, Germany is using the collaborative FANUC Robot CR-35iA in an automated movement, without safety fences, and at maximum speed. Prípadová štúdia, FANUC. [online]. Citované 23. 3. 2019.