Solídny zoznam požiadaviek

Mats Karlsson, projektový manažér Aventi Technology AS, oceňuje veľkú mieru slobody pri detailnom návrhu: „Tri samostatné optické okruhy, redundantné PLC modely a zdvojenie elektrického napájania vytvorili riešenie, ktoré splnilo náročné požiadavky na spoľahlivosť.“

Rune Bardsen Roer, stavbyvedúci nórskej národnej železničnej spoločnosti, zodpovedný za elektrické a telekomunikačné inštalácie, zdôrazňuje, že na prvom mieste je vždy bezpečnosť nasledovaná stabilitou: „Moje dojmy z tohto systému sú veľmi pozitívne. Našou prioritou je bezpečné a stabilné riešenie. Bonusom je, ak je táto kombinácia podložená aj rozumnou cenou.

Aventi Technology, firma so špecializáciou na riadiace systémy  v oblasti dopravy, transportu, energie, životného prostredia, ropy
a zemného plynu, už mala skúsenosti s návrhom a dodávkou podobných riešení pre cestné tunely. V tomto konkrétnom projekte ju angažovala spoločnosť YIT, ktorá bola pre tunel hlavným dodávateľom elektrických a telekomunikačných systémov. Mats Karlsson ocenil aktívnu úlohu Beijer Electronics pri výstavbe tunela Jarlsberg. Popri včasnej dodávke požadovaného hardvéru vyzdvihol aj podporu, ktorú švédsky výrobca poskytoval počas projektu.

Svižný štart projektu

Beijer Electronics nám prezentoval detailný systémový plán. Predložené technické riešenie sa nám pozdávalo a následne sme ho použili ako podklad pre naše vlastné plánovanie. Vďaka tomu sme zaznamenali značnú časovú úsporu,“ poznamenáva Mats Karlsson.

V Beijer Electronics je zodpovedný za starostlivosť o zákazníkov z oblasti infraštruktúry Erling R. Aas. Podľa jeho názoru je výhodou firmy rozsiahly produktový program a fundované znalosti.  „V tomto projekte pochádzajú všetky komponenty od nás a dodávka zahŕňala produkty všetkých obchodných divízií – automatizácie, rozhrania človek – stroj a priemyselnej komunikácie."

Osvedčené riešenie pre infraštruktúru

Beijer Electronics sa objavil v pozícii dodávateľa nielen na projekte tunela Jarlsberg, ale aj pri výstavbe iných tunelov a železničných tratí v Škandinávii. Za zmienku stoja najmä City tunel v Malmö na juhu Švédska a 190 km dlhá železničná trať Botnia, ktorá bola vo Švédsku najdlhším dopravným projektom posledných desaťročí.

Sme registrovaní v databanke TransQ, čo nám uľahčuje spoluprácu s odvetvím dopravy. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že máme adekvátnu kvalifikáciu,“ vysvetľuje Erling R. Aas. Riešenie riadenia a monitorovania tunela Jarlsberg je zložené z niekoľkých špičkových produktov. Riadenie ventilátorov, obvody vysokého (24 kV)  a nízkeho napätia pre signály a výhybky disponujú vlastnou sieťou. Komunikácia v troch optovláknových okruhoch prebieha obojsmerne a je tak odolná proti poruchám.

Vďaka gigabitovej kapacite je zbernica výkonovo veľkoryso dimenzovaná, aby bola schopná zvládať vysoké nároky dneška aj budúcnosti. Okrem vysokej prenosovej rýchlosti ponúka sieť z tenkých optických vláken aj ďalšie výhody, napr. značnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu.

Bezpečnosť na viacerých úrovniach

Výsledné PLC riešenie sa skladá zo 42 procesorových jednotiek. Základom je PLC séria MELSEC Q od Beijer Electronics, ktorá ponúka výkon aj prevádzkovú spoľahlivosť. Združením PLC jednotiek do párov sa zabezpečila redundancia. Z dvoch identicky konfigurovaných CPU jednotiek je jedna záložná a v prípade potreby schopná kedykoľvek prebrať iniciatívu. Táto zdvojená koncepcia umožňuje hľadanie chýb, opravu alebo výmenu V/V modulov bez prerušenia iných funkcií.

Okrem podpory systémového plánovania boli ešte ďalšie dôvody, prečo sa Aventi Technology rozhodla vybrať Beijer Electronics ako dodávateľa a partnera projektu. „Mohli sme si byť istí, že ponúkaný hardvér bude navzájom zosúladený,“ hovorí Mats Karlsson, ktorý v komplexnej ponuke vidí výhodu v tom, že odberateľ sa nemusí trápiť s výberom vhodných produktov. Pomocou vzdialeného ovládacieho terminálu (RTU) je tunel pripojený na riadiaci systém. Jednotka RTU je zdvojená, čím sa zabezpečuje stále spojenie. Dátový prenos na báze IP medzi podstanicami  a riadiacim systémom prebieha v súlade s IEC 60870-5-104.

Intuitívny obslužný panel

Všetky funkcie v tuneli môžu byť, samozrejme, lokálne monitorované, ovládané a opätovne spúšťané lokálnym obslužným personálom. Na to slúži deväť obslužných panelov iX od Beijer Electronics, inštalovaných v rozvádzačoch a na dverách rozvádzačov. Súčasťou je intuitívne obslužné menu panelov. Aventi Technology definovala používateľské rozhranie v tesnej spolupráci s nórskou národnou železničnou spoločnosťou. Všetky požiadavky koncového zákazníka sa podarilo relatívne jednoducho zakomponovať vďaka nástroju iX Developer.

Mats Karlsson hovorí v súvislosti s tunelom Jarlsberg ako o náročnom, ale zároveň zábavnom projekte od začiatku až do konca. Aby bolo možné začleniť nové úseky do trate Vestfold, bolo potrebné na šesť týždňov zastaviť železničnú dopravu, pretože výstavba nových koľajníc križovala starú trasu na troch miestach. „Počas fáze inštalácie boli naše pracovné dni naozaj dlhé. Celý projekt trval vyše šesť mesiacov,“ spomína M. Karlsson.

Výsledný úspech

Rune Bardsen Roer z nórskej národnej železničnej spoločnosti je  s výsledkom spokojný. Zoznam požiadaviek na riadiace systémy dopĺňa o ďalší bod. Po bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti je pre neho na treťom mieste kritérium údržby. „Je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli vždy k dispozícii a schopné dodávky hneď zo skladu,“ zdôrazňuje R. B. Roer. Spokojnosť s výsledným riešením prejavili aj M. Karlsson a E. R. Aas. Počas projektu získali neoceniteľné skúsenosti, ktoré by radi využili v budúcich projektoch v oblasti infraštruktúry, ako je napr. ďalšia modernizácia trate Vestfold.

www.beijerelectronics.com